28 septembrie 2021

Se solicită oferte de preţuri pentru „Reabilitarea, Amenajarea şi Extinderea sediului Tribunalul Sibiu”

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Biroul de Informare şi Relaţii Publice al Tribunalului Sibiu, este abilitat să vă remită următorul:

Achiziţia de servicii – Elaborare Studiu de Fezabilitate „Reabilitare, Amenajare şi Extindere sediu Tribunalul Sibiu”-

Tribunalul Sibiu, în calitate de autoritate contractantă, solicită ofertă de preţ pentru prestarea serviciilor de ELABORARE STUDIU DE FEZABILITATE, pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare, Amenajare şi Extindere sediu Tribunalul Sibiu.

Obiectul contractului îl reprezintă – Prestarea serviciilor de ELABORARE STUDIU DE FEZABILITATE, pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare, Amenajare şi Extindere sediu Tribunalul Sibiu” cod CPV 79314000-8, conform Caietului de sarcini.

Data limită pentru trimiterea ofertelor este 25.08.2021, ora 12.00.

Informaţii suplimentare despre documentaţia de atribuire se găsesc pe portalul Tribunalului Sibiu – Secţiunea ACHIZIŢII PUBLICE sau pe SEAP.

PURTĂTOR DE CUVÂNT
Expert Cornelia-Elena Prundaru