Publicat: 13 Martie, 2012 - 09:26
Share

Secretarul de stat Bogdan Aurescu a avut o întrevedere la Bucureşti, cu asistentul ministrului afacerilor externe al R. Serbia, Zdravko Ponos, responsabil pentru relaţiile bilaterale. Cei doi oficiali au abordat în cadrul întrevederii problema candidaturilor la Preşedinţia Adunării Generale (AG) ONU în mandatul 2012-2013, respectiv situaţia minorităţii române din Serbia.
 
În cadrul întâlnirii, Bogdan Aurescu şi-a exprimat convingerea că noul statut al Serbiei în relaţia cu UE, de ţară candidată, va fi un stimulent al procesului intern de reforme, pentru îndeplinirea tuturor criteriilor de aderare, inclusiv în ce priveşte situaţia minorităţii române de pe întreg teritoriul Serbiei. În acelaşi timp, a asigurat că România va continua să sprijine aceste eforturi ale autorităţilor sârbe îndreptate spre aderarea Serbiei la Uniunea Europeană.
 
Secretarul de stat Aurescu a reiterat că evaluarea privind avansarea pe calea europeană trebuie să se bazeze pe îndeplinirea criteriilor de la Copenhaga, a căror parte importantă este şi protecţia drepturilor aparţinând minorităţilor naţionale. De altfel, a reamintit oficialul român, această conexiune este acceptată explicit de Serbia în textul Protocolului Comisiei Mixte al sesiunii a doua a Comisiei Mixte, semnat la 1 martie 2012, la Bruxelles, în prezenţa Comisarului european pentru extindere, Stefan Füle, şi a Înaltului Reprezentant al UE pentru Afaceri Externe şi Politică de Securitate, Catherine Ashton, care menţionează că „Republica Serbia …,  în procesul de aderare la Uniunea Europeană, se angajează să respecte şi să aplice criteriile politice de la Copenhaga, inclusiv în ceea ce priveşte protecţia persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale, în conformitate cu instrumentele internaţionale regionale şi bilaterale relevante pe care le-a ratificat.”

Oficialul român a menţionat şi faptul că, declaraţia Comisiei Europene la minuta Consiliului Afaceri Generale din 28 februarie 2012 subliniază că respectarea şi protecţia minorităţilor sunt un element important al criteriilor de aderare la UE, iar progresul Serbiei în acest domeniu va face obiectul raportului Comisiei din octombrie 2012.  În acest context, Bogdan Aurescu a subliniat că aplicarea întocmai a recomandărilor convenite de părţi în Protocolul din 1 martie 2012 va fi un reper important. În calitate de co-preşedinte al Comisiei Mixte Interguvernamentale între România şi Serbia privind minorităţile naţionale, Bogdan Aurescu a arătat că semnarea Protocolului (primul document al Comisiei Mixte care abordează pe fond situaţia minorităţilor din cele două ţări) este un prim pas în procesul ameliorării protecţiei acestora, implicarea României ca stat-înrudit pentru menţinerea identităţii minorităţii române din Serbia fiind în deplină conformitate cu standardele europene în materie. A propus crearea unui mecanism funcţional de monitorizare la nivelul celor două ministere de externe, care să faciliteze aplicarea eficientă a Protocolului.
 
În contextul discuţiilor privind prevederile Protocolului, secretarul de stat român a evidenţiat importanţa prevederii din Protocol care se referă la faptul că „recomandările sale … se aplică tuturor persoanelor care aparţin minorităţii naţionale române pe întreg teritoriul Republicii Serbia, în conformitate cu obligaţiile internaţionale de a respecta dreptul la liberă auto-identificare, aşa cum este prevăzut de articolul 3 al Convenţiei-cadru pentru protecţia minorităţilor naţionale …”, care are menirea de a bloca eventuale demersuri de a împiedica persoanele care aparţin minorităţii române din Serbia de a se declara ca români.
 
Zdravko Ponosa declarat că partea sârbă va depune cu bună credinţă toate eforturile pentru aplicarea Protocolului semnat la 1 martie 2012. De asemenea, a reiterat mulţumirile Serbiei pentru poziţia de principiu a României în privinţa Kosovo.
 
Bogdan Aurescu a subliniat necesitatea continuării acţiunilor de implementare a celor convenite de cei doi şefi de stat în cadrul vizitei de stat pe care Preşedintele Traian Băsescu a efectuat-o în Serbia, în perioada 1-2 noiembrie 2011, cu accent pe proiecte concrete, mai ales în domeniul infrastructurii, aflate sub egida Strategiei UE pentru Regiunea Dunării.
 
În cadrul întrevederii a fost abordată şi problema candidaturilor la Preşedinţia Adunării Generale (AG) ONU în mandatul 2012-2013, discuţiile în cadrul Grupului Est European al AG ONU urmând să continue pentru a se găsi o soluţie satisfăcătoare.