29 septembrie 2022

Secretarul de stat pentru afaceri europene Iulia Matei a efectuat o vizită de lucru în Republica Cehă

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Secretarul de stat pentru afaceri europene Iulia Matei a efectuat, la 15 iulie 2021, o vizită de lucru în Republica Cehă, în cadrul căreia a avut consultări cu ministrul adjunct pentru Europa din Ministerul Afacerilor Externe ceh, Ales Chmelar, şi cu secretarul de stat din cadrul Oficiului Prim-ministrului, Milena Hrdinkova.

Vizita a avut ca scop consolidarea dialogului bilateral între cele două state şi identificarea aspectelor de interes prioritar comun în raport cu agenda Uniunii Europene, inclusiv din perspectiva preluării, de către Cehia, la 1 iulie 2022, a Preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene. În cadrul discuţiilor au fost abordate perspectivele şi priorităţile viitoarei Preşedintii cehe a Consiliului UE, Conferinţa privind viitorul Europei, politica de extindere, migraţia şi reforma spaţiului Schengen, evoluţiile din Balcanii de Vest şi consolidarea Parteneriatului Estic.

Din perspectivă bilaterală, secretarul de stat Iulia Matei a subliniat interesul pentru redinamizarea cooperării româno-cehe, pornind de la reperele majore ale istoriei comune, parcursul european similar şi convergenţa de opinii pe multiple dosare, care sunt de natură să creeze premisele pentru imprimarea unui ritm susţinut de contacte bilaterale şi pentru promovarea unei cooperări mai susţinute şi vizibile între cele două state.

Totodată, în perspectiva Preşedinţiei cehe a Consiliului UE, care va debuta la 1 iulie 2022, secretarul de stat Iulia Matei a exprimat deschiderea pentru intensificarea colaborării între cele două state, inclusiv prin prisma experienţei recente a României, care a deţinut Preşedinţia Consiliului în primul semestru al anului 2019.

Cu privire la priorităţile agendei europene, secretarul de stat Iulia Matei a subliniat importanţa dezbaterilor organizate în cadrul Conferinţei privind viitorul Europei şi a asigurării unui caracter incluziv în ceea ce priveşte participarea cetăţenilor la evenimentele organizate în cadrul Conferinţei. A subliniat, totodată, necesitatea ca aceste dezbateri să conducă la soluţii şi rezultate concrete pentru cetăţeni, în raport cu aşteptările acestora.

Cu referire la Piaţa Unică, secretarul de stat Iulia Matei a subliniat implicaţiile pe care procesele de tranziţie ecologică şi digitală le generează asupra bunei funcţionări a acesteia şi, din această perspectivă, a reliefat importanţa asigurării instrumentelor şi mecanismelor necesare atenuării costurilor economice şi sociale, pentru menţinerea competitivităţii economiilor europene şi asigurarea accesibilităţii acestor procese pentru cetăţeni.
În ceea ce priveşte obiectivele din domeniul schimbărilor climatice, demnitarul român a subliniat importanţa unei abordări coezive şi echilibrate a pachetului de iniţiative propus de Comisie „Fit for 55”. În acest context, a reafirmat susţinerea României faţă de angajamentele asumate la nivel european în ceea ce priveşte tranziţia ecologică, subliniind, totodată, necesitatea asigurării flexibilităţii necesare statelor membre.

Cu privire la migraţie, secretarul de stat român a reafirmat interesul României pentru avansarea discuţiilor referitoare la propunerile aferente Pactului privind migraţia şi azilul, subliniind, totodată, necesitatea identificării unor soluţii constructive şi sustenabile, pe termen mediu şi lung, pentru gestionarea acestui fenomen la nivel european. Din această perspectivă, a subliniat necesitatea asigurării unui mecanism echitabil şi flexibil de gestionare a migraţiei, calibrat pe capacităţile reale ale statelor membre de a contribui la funcţionarea acestuia.

În ceea ce priveşte spaţiul Schengen, secretarul de stat Iulia Matei a arătat că aderarea la spaţiul Schengen rămâne o prioritate pentru România şi a apreciat reiterarea sprijinului Cehiei pentru realizarea acestui obiectiv cât mai curând.

Referitor la procesul de extindere al UE, secretarul de stat Iulia Matei a salutat convergenţa opiniilor cu privire la extinderea UE şi a exprimat susţinerea pentru continuarea procesului, pledând pentru deschiderea negocierilor de aderare cu Republica Macedonia de Nord şi Albania şi pentru o abordare strategică a regiunii Balcanilor de Vest.

De asemenea, secretarul de stat Iulia Matei a subliniat necesitatea unei abordări ambiţioase în ceea ce priveşte consolidarea, în continuare, a Parteneriatului Estic, salutând faptul că acest subiect se va afla pe agenda de priorităţi a Preşedinţiei cehe a Consiliului UE.