Publicat: 18 Februarie, 2017 - 11:00

Aproape 200 de blocuri din Sectorul 1 urmează să fie reabilitate termic în următorii doi ani, lucrările urmând să fie executate GRATUIT, fără costuri pentru locatari, la fel ca şi până acum. Lista imobilelor a fost deja aprobată de administraţia locală.

"Menționăm că numărul curent din cadrul listei nu reprezintă ordinea în care clădirile vor intra în execuția lucrărilor, blocurile fiind postate în ordinea alfabetică. În acest moment, Primăria Sectorului 1 derulează procedura de achiziție a lucrărilor de execuție a reabilitării termice la aceste imobile", precizează oficialii Primăriei Sectorului 1.

Pe lângă cele 180 de blocuri la care vor demara lucrările de reabilitare termică în următorii doi ani, în Sectorul 1 mai sunt încă 68 de imobile pentru care este necesară completarea/actualizarea dosarului în vederea reabilitării termice.

Primăria Sectorului 1 anunţă că asociațiile de proprietari ce se regăsesc în această listă trebuie să contacteze administrația locală – Serviciul de Reabilitare Termică pentru actualizarea/completarea dosarului în vederea includerii în programul local pentru creșterea performanței energetice.

Pot fi reabilitate termic și blocurile construite înainte de 1950

Potrivit Legii 180/2015 pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor pot fi reabilitate blocurile de locuințe după proiecte elaborate până în anul 1990 (inclusiv cele dinainte de 1950), cu excepția:
- Blocurilor de locuințe clasate/în curs de clasare ca monumente istorice
- Blocurile de locuințe expertizate tehnic și încadrate în clasa I de risc seismic prin raport de expertiză tehnică, la care nu s-au executat sau se află în curs de execuție lucrări de intervenție pentru creșterea nivelului de siguranță la acțiuni seismice a construcției existente.

Lista celor 36 de blocuri din Sectorul 1 construite înainte de 1950 eligibile de a intra în programul de reabilitare termică poate fi consultată aici.

În vederea semnării contractului de mandat, necesar pentru ca aceste imobile să intre în programul de izolare termică, este nevoie de completarea următoarelor documente:

- Solicitarea înscrierii în programul local multianual privind creșterea performanței energetice
- Hotărârea Adunării Generale a asociației de proprietari referitoare la înscrierea în program
- Lista proprietarilor
- Lista proprietarilor care doresc înscrierea imobilului în programului de reabilitare termică
- Contractul de mandat, informează administraţia locală.