20 octombrie 2021

Ședinţa Colegiului Prefectural de la nivelul Judeţului Suceava

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Prin Ordinul nr.315/13.07.2021, prefectul judeţului Suceava, Iulian Cimpoeşu, a convocat, astăzi, 30.07.2021, şedinţa Colegiului Prefectural de la nivelul Judeţului Suceava, cu următoarea ordine de zi:

1. Evaluarea Planului de acţiuni pentru realizarea în judeţul Suceava a obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare 2020 – 2024, la semestrul I 2021, prezentat de prefectul judeţului Suceava, Iulian Cimpoeşu

2. Comportarea lucrărilor hidrotehnice aflate în administrarea SGA Suceava în urma manifestării fenomenelor meteo-hidrologice periculoase. Obiective de investiţii pentru anul 2021, punct prezentat de Gabriel-Bogdan Piticari, director al Sistemului de Gospodărire a Apelor Suceava.

La primul punct pe ordinea de zi, prefectul judeţului Suceava, Iulian Cimpoeşu, a prezentat o sinteză a Planului de acţiuni pentru anul 2021 în vederea realizării în judeţul Suceava a obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare 2020-2024. Planul a fost prezentat şi aprobat în şedinţa Colegiului Prefectural din luna martie.

Planul de acţiuni pentru anul 2021 în vederea realizării în judeţul Suceava a obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare 2020-2024 a fost structurat pe 15 capitole şi cuprinde 164 obiective cu 508 acţiuni, propuse de serviciile publice deconcentrate, de alte instituţii centrale organizate la nivel judeţean şi de Consiliul judeţean Suceava.

La data de 30 IUNIE , situaţia realizării acestora, se prezintă astfel:
TOTAL ACŢIUNI 508 , din care:
– 337 acţiuni cu termen de realizare în anul 2021 , din care:
– 29 acţiuni REALIZATE la termen în semestrul I, din care:
– 308 acţiuni în curs de realizare în anul 2021
– 162 acţiuni cu termen PERMANENT sau vor continuă şi în anii următori.
– 9 acţiuni nerealizate la termenul propus în semestrul I

Evaluarea planului a cuprins acţiuni din toate domeniile respectiv finanţe publice, investiţii şi proiecte europene, economie, antreprenoriat şi turism, mediu, ape şi păduri. activităţi silvice, infrastructură de transport, dezvoltare, lucrări publice şi administraţie, agricultura, muncă şi protecţie socială, sănătate, educaţie, tineret şi sport, cultură, afaceri interne şi politică externă

Planul anual de acţiuni pentru îndeplinirea obiectivelor derivate din Programul de Guvernare la nivelul judeţului Suceava este monitorizat semestrial, motiv pentru care Iulian Cimpoeşu a transmis participanţilor rugămintea să se implice în continuare cu responsabilitate în segmentul specific activităţii instituţiei pe care o conduc, în vedere realizării acţiunilor pe care le-au propus pentru următoarea perioadă din acest an.

Precizăm faptul că materialul integral va fi postat în curând pe site-ul oficial al Instituţiei Prefectului – judeţul Suceava.

La al doilea punct pe ordinea de zi, Gabriel-Bogdan Piticari, directorul SGA Suceava, a făcut o scurtă prezentare a sistemului hidrografic al judeţului, menţionând că reţeaua hidrografică a judeţului Suceava are o lungime totală de 3092 km şi o suprafaţă a bazinului hidrografic de 8553 kmp.

În urma manifestărilor fenomenelor meteo-hidrologice periculoase din perioada iunie- iulie 2021, Sistemul de Gospodărire a Apelor Suceava nu a înregistrat nici o avarie la lucrările hidrotehnice aflate în administrare.Este de menţionat că în această perioadă debitele cursurilor de apă nu au atins cotele de inundare, respectiv pericol.

Specialiştii din cadrul Sistemului de Gospodărire a Apelor Suceava au identificat zone ce prezintă pericol de inundaţii pentru care au întocmit 37 de Studii de Prefezabilitate şi 11 Studii de Fezabilitate.
S.G.A Suceava realizează anual lucrări de terasamente prin Programul de Gospodărire a Apelor pentru recalibrarea şi corectarea cursurilor de apă de pe raza de administrare. Pentru anul 2021 sunt prevăzute lucrări de decolmatare şi recalibrare cu un volum de aproximativ 100 smc terasamente. Sunt executate lucrări de întreţinere diguri, consolidări de mal cu anrocament şi saci geocontaineri.

S-a atras atenţia asupra necesităţii lucrărilor de amenajare a bazinelor superioare ale cursurilor de apă prin lucrări de combatere a eroziunii solului şi amenajarea de torenţi în vederea reducerii transportului de aluviuni pe sectoarele mijlocii ale cursurilor de apă, totodată solicitând şi sprijinul Direcţiei Silvice Suceava pentru amenajarea bazinelor hidrografice torentiale.

A fost discutată şi problema PET-urilor şi recipientelor de plastic, concluziile discuţiilor fiind necesitatea găsirii unor soluţii motivante pentru colectarea lor, având în vedere că apele au devenit principalul colector.

Tot în cadrul şedinţei Colegiului Prefectural de astăzi, subprefectul Daniel Prorociuc a solicitat conducerii Sistemului de Gospodărire a Apelor Suceava o verificare tehnică în teren a digurilor din judeţ şi a lucrărilor de apărare împotriva inundaţiilor dat fiind contextul deselor atenţionări hidrologice din ultima perioadă.

Acesta a făcut apel şi la o bună colaborare interinstituţională între SGA Suceava şi celelalte entităţi implicate în activităţile de prevenţie a inundaţiilor, făcând referire în special la colaborarea cu Direcţia Silvică în vederea reducerii riscului de producere a viiturilor periculoase prin continuarea lucrărilor de decolmatare şi recalibrare a cursurilor de apă aflate în cadrul fondului forestier, dar şi o colaborare mai strânsă cu proprietarii de poduri şi podeţe din judeţ în vederea curăţării acestora de materialul aluvionar care obturează secţiunile de scurgere.