9 august 2022

Ședinţa Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Miercuri, 23 martie 2022, a avut loc şedinţa Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale, care s-a desfăşurat în sistem mixt (fizic şi online), având următoarea ordine de zi:

1. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 (Plx 614/2021)
2.Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.129/2021 privind implementarea formularului digital de intrare în România (PLx 51/2022)
3. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.141/2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de furnizare de conţinut digital şi de servicii digitale (PLx 81/2022)
4. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.303/2004 privind statutul magistraţilor (PLx 26/2022)
5. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.4/2022 pentru completarea art.52 din Legea nr.500/2002 privind finanţele publice (PLx 84/2022)
6. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată şi pentru modificarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal (Plx 88/2022)
7. Propunere legislativă pentru modificarea art.44 alin.(9) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011 (Plx 46/2022)
8. Propunere legislativă pentru completarea art.201 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ (Plx 92/2022)
9. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii audiovizualului nr.504/2002 (PLx 93/2022)
10. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.5/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.129/2021 privind implementarea formularului digital de intrare în România (PLx 94/2022)
11. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.6/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.68/2021 privind adoptarea unor măsuri pentru punerea în aplicare a cadrului european pentru eliberarea, verificarea şi acceptarea certificatului digital al Uniunii Europene privind COVID pentru a facilita libera circulaţie pe durata pandemiei de COVID-19 (PLx 95/2022)
12. Proiectul Legii aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.3/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr.265/2008 privind gestionarea siguranţei circulaţiei pe infrastructura rutieră (PLx 96/2022)
13. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.8/2022 privind interoperabilitatea sistemelor de tarifare rutieră electronică şi facilitarea schimbului transfrontalier de informaţii cu privire la neplata tarifelor rutiere (PLx 98/2022)
14. Proiect de Lege pentru completarea art.181 din Legea educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000 (PLx 108/2022)
15. Proiect de Lege pentru completarea art.38 alin.(1) din Legea nr.217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei domestice, precum şi pentru modifîcarea art.4 alin.(1) din Legea nr.61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii (PLx 113/2022)
16. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000 (PLx 114/2022)
17. Propunere legislativă pentru acordarea de zile libere plătite persoanelor care votează (Plx 118/2022)
18. Propunere legislativă pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.49 din 25 iunie 2019 privind activităţile de transport alternativ cu autoturism şi conducător auto (Plx 121/2022)
19. Diverse.
Pentru propunerea legislativă de la punctul 1 (Plx 614/2021), membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, întocmirea unui raport comun de adoptare.
Proiectul de lege de la punctul 2 (PLx 51/2022) a fost avizat negativ cu majoritate de voturi.
Proiectul de lege de la punctul 3 (PLx 81/2022) a fost avizat favorabil cu majoritate de voturi.
Propunerea legislativă de la punctul 4 (Plx 26/2022) a fost avizată negativ cu majoritate de voturi.
Propunerea legislativă de la punctul 5 (PLx 84/2022) a fost avizată negativ cu majoritate de voturi.
Propunerea legislativă de la punctul 6 (PLx 88/2022) a fost avizată negativ cu majoritate de voturi.
Propunerea legislativă de la punctul 7 (PLx 46/2022) a fost avizat favorabil cu majoritate de voturi.
Propunerea legislativă de la punctul 8 (Plx 92/2022) a fost avizată negativ cu majoritate de voturi.
Propunerea legislativă de la punctul 9 (Plx 93/2022) a fost avizată negativ cu majoritate de voturi.
Proiectul de lege de la punctul 10 (PLx 94/2022) a fost avizat negativ cu majoritate de voturi.
Proiectul de lege de la punctul 11 (PLx 95/2022) a fost avizat negativ cu majoritate de voturi.
Proiectul de lege de la punctul 12 (PLx 96/2022) a fost avizat favorabil cu majoritate de voturi.
Proiectul de lege de la punctul 13 (PLx 98/2022) a fost avizat favorabil cu majoritate de voturi.
Proiectul de lege de la punctul 14 (PLx 108/2022) a fost avizat favorabil cu majoritate de voturi.
Proiectul de lege de la punctul 15 (PLx 113/2022) a fost avizat favorabil cu majoritate de voturi.
Proiectul de lege de la punctul 16 (PLx 114/2022) a fost avizat favorabil cu majoritate de voturi.
Propunerea legislativă de la punctul 17 (Plx 118/2022) a fost avizată negativ cu majoritate de voturi.
Propunerea legislativă de la punctul 18 (Plx 121/2022) a fost avizată negativ cu majoritate de voturi.
Au participat, în calitate de invitaţi, domnul Mihai-Cătălin Botez, deputat USR, iniţiator al proiectului de lege (PLx 88/2022) dezbătut la punctul 6.