Publicat: 22 Ianuarie, 2020 - 09:58
Share

Şeful Statului Major al Forţelor Navale Române a prezentat marţi, 21 ianuarie, şefului Statului Major al Apărării şi şefilor de structuri centrale din Ministerul Apărării Naţionale modul de îndeplinire a obiectivelor Forţelor Navale în anul 2019, precum şi proiecţia activităţilor pentru anul 2020. La şedinţa de bilanţ a Forţelor Navale Române, care a avut loc la sediul instituţiei din Bucureşti, au luat parte şi şefii de mari unităţi din Forţele Navale şi şefii domeniilor principale de activitate din organigrama Statului Major al Forţelor Navale (SMFN).

În analiza sa, viceamiralul Mîrşu a trecut în revistă ţintele de capabilităţi atribuite Forţelor Navale Române şi modalitatea de implementare a acestora, conform programului "NATO Capabilty Targets". A menţionat ca realizarea dotării unor platforme navale cu sisteme militare automate de identificare a ţintelor navale şi modernizarea sistemului integrat de comunicaţii la puitorul de mine şi plase "Viceamiral Constantin Bălescu" (PM-274) şi la fregatele T-22, în vederea îndeplinirii angajamentelor asumate faţă de NATO.

Relaţiile militare ale Forţelor Navale Române cu organizaţiile internaţionale s-au dezvoltat, în anul 2019, prin continuarea participării la Operaţia NATO "Sea Guardian", din Marea Mediterană, prin integrarea unor nave româneşti în cele cinci dislocări ale grupărilor navale permanente NATO care au desfăşurat misiuni în Marea Neagră (însumând 97 de zile sub comanda Comandamentului Maritim Aliat al NATO), prin participarea unui detaşament de infanterişti marini, pentru prima dată, la misiunea "Resolute Support" din Afganistan, prin participarea la 18 exerciţii multinaţionale în afara teritoriului naţional şi, nu în ultimul rând, prin încadrarea unor posturi permanente în structurile NATO şi UE de către militari din Forţele Navale Române.

"Executarea cu profesionalism ridicat a tuturor misiunilor planificate alături de aliaţi a demonstrat faptul că sistemul de pregătire şi de instruire al Forţelor Navale Române corespunde standardelor de calitate ale NATO şi UE, iar Forţele Navale Române sunt un partener de încredere, nu numai în zona Mării Negre, ci şi oriunde Alianţa ne-o cere", a menţionat viceamiralul Mîrşu.
De asemenea, Forţele Navale Române au contribuit semnificativ la consolidarea parteneriatelor strategice ale României şi au dat un mesaj puternic de solidaritate şi de coeziune a Alianţei. Şeful SMFN a mai menţionat elementele de noutate care au avut loc în anul 2019 şi importanţa acestora pentru dezvoltarea Forţelor Navale Române, precum iniţierea cooperării cu Republica Islamică Pakistan, în domeniul învăţământului de marină şi în domeniul instrucţiei de scufundare; materializarea unor proiecte comune cu SUA, Georgia, Grecia şi Ucraina, în domeniile hidrografiei, instruirii în lupta antisubmarin şi împotriva ameninţărilor de suprafaţă; identificarea unor direcţii concrete de cooperare cu Albania, Bulgaria şi cu Ucraina în domeniul învăţământului militar; dar şi organizarea, în premieră, la Constanţa, a Conferinţei Comandanţilor Academiilor Navale din Europa şi din NATO.

Având în vedere situaţia de securitate din bazinul Mării Negre, pe parcursul anului 2019, au fost intensificate activităţile de instruire în cadru multinaţional şi naţional, atât pe mare, cât şi în aer şi în teren. "Echipajele navelor militare româneşti au executat, anul trecut, împreună cu partenerii noştri străini, 421 de zile de instrucţie şi de misiuni, total rezultat din însumarea tuturor zilelor în care platformele noastre navale au fost prezente în Marea Neagră, Marea Mediterană şi pe fluviul Dunărea, cu 59 de zile mai mult decât în anul 2018. Tot în cifre, anul trecut, instrucţia echipajelor pe mare, pe fluviu, în teren şi în aer a cuprins 1138 de zile, cu 28 mai multe zile, în cadru naţional întrunit, împreună cu militarii din celelalte categorii de forţe ale Armatei României", a subliniat viceamiralul Alexandru Mîrşu în expunerea sa despre analiza domeniului Operaţii şi instrucţie.

Bugetul alocat în anul 2019 Forţelor Navale Române a permis desfăşurarea activităţilor planificate şi asigurarea integrală a drepturilor personalului şi a contribuţiilor la bugetul de stat şi la asigurările sociale. Au fost prevăzute, de asemenea, fonduri pentru susţinerea programelor de înzestrare, de modernizare, de reparaţii şi de întreţinere a navelor şi a tehnicii din dotare, prin care s-au derulat reparaţii capitale şi modernizări la 13 nave, trei elicoptere navale şi la diferite sisteme tehnice terestre şi de comunicaţii, precum şi investiţii şi reparaţii curente în numeroase infrastructuri ale Forţelor Navale. În încheierea analizei acestui domeniu, şeful SMFN a subliniat implicaţiile negative ale neînceperii programelor de achiziţii majore pentru Forţele Navale, respectiv înzestrarea cu corvete multifuncţionale, modernizarea fregatelor tip T-22R şi înzestrarea cu sisteme de instalaţii mobile de lansare rachete navale.

La finalul şedinţei de bilanţ, şeful Statului Major al Apărării, general-locotenent Daniel Petrescu, a transmis mulţumiri întregului personal din Forţele Navale pentru activitatea desfăşurată în anul 2019 şi a apreciat faptul că marinarii militari au pus accent pe creşterea capacităţii operaţionale a acestei categorii de forţe din Armata României. "Dumneavoastră sunteţi în prima linie pentru contracararea ameninţările la adresa securităţii naţionale din regiunea Mării Neagre. Prin tot ceea ce aţi realizat până acum, aţi selectat foarte bine priorităţile de dezvoltare şi domeniile de acţiune, care au condus la consolidarea capacităţii operaţionale a Forţelor Navale Române şi care vor produce o dezvoltare realistă, în concordanţă cu viziunea SMAp. Conducerea Statului Major al Apărării analizează, cu atenţie, situaţia de securitate din regiunea noastră, în vederea proiectării unei strategii a apărării, pe termen scurt, mediu şi lung, adaptată contextului în care ne aflăm, care să conţină modalităţi de acţiune şi de reacţie, în cadru întrunit, împreună cu alte structuri din sistemul naţional de apărare, cu aliaţii noştri şi partenerii strategici".
 

Tag-uri Institutii: