Publicat: 25 Aprilie, 2018 - 11:15
Share

La iniţiativa preşedintelui Comisiei pentru politică externă a Camerei Deputaţilor, Biró Rozália-Ibolya, marţi, 24 aprilie, a avut loc şedinţa Grupului multisectorial de lucru pentru egalitate de gen.

Biró Rozália-Ibolya a deschis reuniunea cu o prezentare a obiectivelor pe care şi le propune Grupul de lucru, de a monitoriza punerea în practică a Convenţiei de la Istanbul şi de a facilita realizarea Obiectivului al V-lea al Agendei 2030 a ONU. Este necesară asigurarea unui dialog direct între reprezentanţii Legislativului, Executivului, ai instituţiei Avocatul Poporului,  autorităţilor locale şi ONG-urilor din domeniu, pentru eficientizarea acestui proces.
La şedinţa Grupului a participat doamna Graţiela Drăghici, secretar de stat în cadrul ANES, care a prezentat activitatea Agenţiei Naţionale pentru Egalitate de Şanse între Femei şi Bărbaţi, precum şi demersurile iniţiate de Agenţie pentru punerea în practică a  Convenţiei de la Istanbul şi stadiul de aplicare al acesteia, la nivel naţional.
      Secretarul de stat, Graţiela Drăghici, a prezentat misiunea ANES subliniind rolul de coordonator în asigurarea implementării celor 2 documente programatice esenţiale: Convenţia ONU pentru eliminarea tuturor formelor de discriminare împotriva femeilor (CEDAW) şi Convenţia Consiliului Europei privind prevenirea şi combaterea violenţei împotriva femeilor şi a violenţei domestice (Convenţia de la Istanbul).
În cadrul Campaniei “HeforShe”, România a fost premiată pentru modelele de bună practică promovate şi şi-a asumat 3 obiective importante:
-     crearea unei noi funcţii– expert în egalitate de şanse;
-     lansarea unui sistem integrat de monitorizare şi de raportare în scopul prevenirii tuturor formelor de violenţă domestică;
-     lansarea de programe pentru implicarea tinerilor în viaţa socială, politică şi economică.
Astfel, România îşi propune ca până în 2020, 70% din 1680 de instituţii publice cu peste 50 de angajaţi vor avea experţi în domeniul egalităţii de şanse.
În baza Legii 202/2002 funcţionează, în coordonarea ANES, la nivel local, Comisiile judeţene în domeniul egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi (COJES) care au responsabilitatea de a promova şi aplica, la nivel local, valorile şi  principiile egalităţii de gen.
Domnul Molnar Zsolt, adjunct al Avocatului Poporului, a identificat o deficienţă de raportare care duce la imposibilitatea de consemnare a cazurilor de discriminare reală, din orice domeniu. Raportului special la care lucrează instituţia se află în fază de documentare şi are scopul de a evidenţia zonele de lacună legislativă, precum şi zonele de disfuncţionalitate administrativă în domeniul violenţei domestice şi a violenţei împotriva femeilor.
Doamna Mihaela Săsărman, preşedinte al ONG-ului “Transcena”, a prezentat problemele încă existente (lipsa de personal specializat, finanţarea insuficientă şi disfuncţionalităţile administrative), subliniind necesitatea unei deschideri mai mari spre  societatea civilă. Un aspect deosebit de important este responsabilizarea agresorului, având în vedere  că din 30.000 de plângeri depuse pe parcursul unui an, jumătate sunt retrase şi doar 54 de agresori sunt condamnaţi. Armonizarea legislativă şi modificarea Codului Penal în ceea ce priveşte pedepsele pentru agresori trebuie să reprezinte o prioritate.
Deputatul UDMR, Csep Andrea Eva, a prezentat iniţiativa legislativă pe care a propus-o privind modificarea şi completarea Legii nr.217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie, menţionând că se urmăreşte înăsprirea reglementărilor din Codul Penal şi şi-a exprimat deschiderea pentru găsirea unei soluţii care să vină în ajutorul victimelor. Preşedintele Comisiei pentru politica externă, doamna Biró Rozalia, concluzionând lucrările grupului de lucru, a propus dezvoltarea unui parteneriat între parlamentari, birourile teritoriale ale Avocatului Poporului, factori decizionali la nivel local, pentru demararea unor acţiuni comune de informare cu privire la drepturile victimelor agresiunii precum şi cu privire la serviciile existente de care pot beneficia aceste victime.

Tag-uri Nume: