7 iulie 2022

Ședinţă ordinară a Colegiului de Conducere a Camerei de Comerţ, Industrie şi Agricultură a Judeţului Sibiu

Distribuie pe rețelele tale sociale:

 

La data de 14 Martie 2022 a avut loc şedinţă ordinară a Colegiului de Conducere a Camerei de Comerţ, Industrie şi Agricultură a Judeţului Sibiu, cu reprezentanţi prezenţi de la 8 companii din cele 11 care compun actualul Colegiului de Conducere.

Au fost prezentate rapoarte, dezbătute şi analizate situaţii aduse la cunoştinţa Colegiului de către Consiliul Director şi votate un număr de 9 proiecte de hotărâri ale Colegiului.

După raportul Preşedintelui interimar care a atras aprecieri pozitive din partea Colegiului pentru efortul depus, volumul activităţii şi refacerea legăturilor de colaborare cu diverse instituţii, s-a trecut la raportul situaţiei membrilor în care a fost prezentată situaţia actuală după curăţarea bazei de date conform deciziei AGA din 14 Mai 2021. S-a constatat pierderea calităţii de membru a 6 companii din colegiu sau supleanţi ai acestuia care după alegerile din 2019 nu au achitat cotizaţia de membru cu carte de aur, anul 2021 încheindu-se cu un număr de 229 de membrii, din care 213 simpli şi 16 cu carte de aur. La data şedinţei situaţia existentă se prezintă cu 211 membrii simpli din care 145 cu cotizaţia achitată şi 14 membrii cu carte de aur din care 10 cu cotizaţia la zi.

S-a constat în special că în baza articolului 73 din Statut, calitatea de Preşedinte a d-lui Aldea Gheorghe a încetat odată cu a companiilor a căror reprezentant era la data de 01.01.2020, dată cu care este considerat demisionat. Astfel, procedura de retragere a calităţii de membru simultan cu pierderea tuturor funcţiilor deţinute de către Colegiul de Conducere şi contestaţia d-lui Aldea nu mai au obiect, aceasta fiind dezbătută la data de 27 Mai 2021 datorită faptului că s-a pus în discuţie faptul că ar fi o greşeală în contabilitate.

S-a trecut la aprobarea propunerilor de colaborări şi parteneriate existente, urmat de aprobarea hotărârii ca sediul să rămână în locaţia actuala pana la data de 31.12.2022.

Apoi a fost mandatat Preşedintele interimar pentru discuţii cu administraţia publică locală şi/sau centrală de găsire a unei soluţii pentru noul sediu C.C.I.A Sibiu în calitate de entitate de utilitate publică, urmat de analiza situaţiei creanţei achiziţionate de fostul preşedinte cu suma de 725.000 de Euro pentru care, înainte de constatarea pierderii calităţii de membru pentru neplata cotizaţiei, i s-a retras de către Colegiu calitatea de membru, simultan cu toate funcţiile deţinute.

În urma:
– constatării Colegiului de Conducere a faptului că fostul Presedinte al Camerei a acţionat ilegal pentru preluarea conturilor organizaţiei, plata din conturi a sumei de 725.000 de euro, realizarea de depozite bancare, vânzări de valută, cererea de executare silită, cheltuielile de executare şi altele

– expunerii că toate actele în discuţie sunt semnate personal de d-l Aldea Gheorghe fără a deţine drepturi executive, de angajare a patrimoniului sau împuternicirea Colegiului ori a Adunării Generale

– prezentării de Consiliul Director a faptului că C.C.I.A. Sibiu a fost atrasă în trei procese civile care vizează creanţa cumpărată (complexitatea şi riscul acestora fiind prezentate în raportul cu privire la situaţia juridică a creanţei al avocatului Camerei)
s-a hotărât de către Colegiul de Conducere cu unanimitate de voturi atragerea răspunderii civile şi penale în ceea ce priveşte acţiunile fostului preşedinte Aldea Gheorghe pentru creanţa deţinută, răspundere care va trebui să cuprindă şi valoarea creanţei, valoarea dobânzilor, cheltuielile suplimentare generate, şi prejudiciul de imagine şi financiar să fie recuperate.

La următorul punct pe ordinea de zi a fost aprobată lista de taxe pentru serviciile Camerei, a fost analizat bugetul de venituri şi cheltuieli care urmează să fie supus aprobării Adunării Generale care urmează şi s-a trecut la capitolul diverse în care s-au prezentat invitaţiile existente la diverse conferinţe, întâlniri şi evenimente actuale ale organizaţiei, Adunarea Generală care urmează să aibă loc la Camera Naţională, s-a decis în legatură cu veniturile angajaţilor şi îndemnizaţia executivă.

Un punct special a fost raportul privind situaţia companiei deţinute de către Cameră, Exposib International Travel S.R.L. unde s-a constatat că fostul Preşedinte, în timpul exercitării mandatului a transferat activitatea de târguri şi expoziţii către compania Redal S.R.L. Această companie este de ani buni în posesia bunurilor de o valoare importantă din patrimoniul companiei Exposib International Travel S.R.L. din valoarea de inventar de 617.575 lei care nu se ştie în ce bază au fost duse la Redal SRL şi sunt folosite pentru realizarea de târguri şi expoziţii. S-a prezentat faptul că Exposib Internaţional Travel S.R.L. a înregistrat un declin major de la afaceri de 334.245 lei şi pofit de 47.306 lei în anul 2014 la afaceri de 61.247 de lei şi o pierdere de 88.883 lei în anul 2016, în condiţiile în care Redal Expo al companiei Redal reprezentate tot de d-l Aldea la C.C.I.A. Sibiu începe activitatea in anul 2015. Din informaţiile deţinute de Consiliul Director şi fotografiile postate pe reţelele de socializare, se pare că inclusiv în perioada 10-13 Martie 2022 au fost folosite şi standuri expoziţionale aparţinând C.C.I.A Sibiu.

În consecinţă, Colegiul de Conducere a decis cu unanimitate de voturi verificarea şi atragerea răspunderii civile şi penale (dacă este cazul) de către avocatul angajat al Camerei, în ce bază deţine compania Redal S.R.L. aceste bunuri, verificarea prevederilor legii privind concurenţa neloială, a infracţiunilor de serviciu privind delapidarea şi a posibilităţii ca acţiunile de însuşire şi folosinţă de către compania Redal S.R.L. privind aceste bunuri să fie catalogată drept furt din patrimoniul companiei deţinute de către C.C.I.A. Sibiu, şi recuperarea acestora conform legii.

De asemenea, s-a luat în discuţie recuperarea unor sume cuvenite Camerei de la Asociaţia Judeţeană de Turism Sibiu validate de Raportul de audit extern, sume parţial existente în conturile AJTS şi pentru care există un draft al procesului verbal al consorţiului RGE. A fost împuternicit d-l Presedinte interimar să depună toate eforturile pentru recuperarea sumelor (inclusiv solicitarea unei întâlniri a consorţiului pentru clarificarea situaţiei), acesta putând angaja avocat şi acţiona în instanţă pentru recuperarea sumelor, cu puteri depline. Menţionăm că situaţia este neclarificată de o bună perioadă de timp şi sumele se apropie de termenul de prescripţie, aşa că cel puţin solicitarea acestora oficial este necesară.

Menţionăm că toate hotărârile au fost luate cu unanimitate de voturi „pentru”, dosarul de şedinţă voluminos (peste 120 de pagini) având ca efect o durată a şedinţei de aproximativ 2,5 ore.

În perioada statutară de 15 zile de la şedinţă vor fi publicate online hotărârile finale ale Colegiului şi Procesul verbal al şedinţei conform statutului.

Toate materialele de şedinţă se regăsesc pentru transparenta online conform statutului la adresa https://infosibiu.eu/2022/03/11/convocare-colegiu-de-conducere-ccia-sibiu-sesiune-ordinara/

Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură a Judeţului Sibiu