Publicat: 25 Februarie, 2019 - 19:19

Primarul General, Gabriela Firea, a convocat sedinta ordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, maine, 26 februarie, ora 11.00, etajul 3, Sala de Consiliu, cu urmatoarea

 

ORDINE DE ZI:

 

1. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului General al Municipiului Bucuresti pe perioada 26 februarie 2019 – 27 mai 2019

2. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenti obiectivului de investitii „Obiect 11. Nod Avionului – Inchidere inel median”

3. Proiect de hotarare privind declansarea procedurilor de expropriere pentru imobilele proprietate privata situate pe amplasamentul lucrarii de utilitate publica „Strapungere Bulevardul Nicolae Grigorescu – Splai Dudescu Etapa II - Km 2+400 – intersectie Calea Vitan Barzesti” in vederea continuarii lucrarilor de interes public local

4. Proiect de hotarare pentru modificarea Hotararii Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr. 27/12.02.2015 privind declansarea procedurilor de expropriere pentru imobilele proprietate privata situate pe amplasamentul lucrarii de utilitate publica „Largire Soseaua Fabrica de Glucoza intre Barbu Vacarescu si strada Petricani – Tronson I” in vederea efectuarii lucrarilor de interes public local

5. Proiect de hotarare privind solicitarea catre Guvernul Romaniei de emitere a unei hotarari pentru transmiterea din domeniul public al statului si administrarea Ministerului Apararii Nationale in domeniul public al Municipiului Bucuresti a unei suprafete de teren din imobilul situat in sectorul 6 al Municipiului Bucuresti, strada Prelungirea Ghencea nr. 3 – 5, numar cadastral 228578, in vederea realizarii obiectivului de investitii Penetratie Prelungirea Ghencea – Domnesti

6. Proiect de hotarare privind solicitarea catre Guvernul Romaniei de emitere a unei hotarari pentru transmiterea din domeniul public al statului si administrarea Institutului National de Cercetare – Dezvoltare in domeniul public al Municipiului Bucuresti a unei suprafete de teren din imobilul situat in sectorul 6 al Municipiului Bucuresti, Bulevardul Ghencea nr. 158A, numar cadastral 225412, in vederea realizarii obiectivului de investitii Penetratie Prelungirea Ghencea – Domnesti

7. Proiect de hotarare privind finantarea de la bugetul local, in limita fondurilor alocate anual cu aceasta destinatie, a cheltuielilor privind proiectarea lucrarilor de interventie pentru reabilitarea structural - arhitecturala a anvelopei cladirilor si cresterea calitatii arhitectural – ambientale a acestora

8. Proiect de hotarare privind asigurarea integrala a finantarii de la bugetul local, in limita fondurilor alocate anual cu aceasta destinatie, a cheltuielilor privind realizarea lucrarilor de interventie pentru reabilitarea structural – arhitecturala a anvelopei cladirilor si cresterea calitatii arhitectural – ambientale a unor imobile situate in Municipiul Bucuresti in zona de actiune prioritara

9. Proiect de hotarare privind finantarea de la bugetul local in limita fondurilor alocate anual cu aceasta destinatie, a cheltuielilor privind plata chiriei la locuintele de necesitate repartizate pentru cazarea temporara a persoanelor fizice evacuate din imobilele ce vor fi supuse lucrarilor de interventie – consolidare pe perioada executiei acestor lucrari de interventie – consolidare

10. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenti documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie pentru obiectivul de investitii – consolidare a imobilului situat in strada Academiei nr. 3 – 5, sector 3

11. Proiect de hotarare privind transmiterea imobilului situat in Calea Victoriei nr. 22 – 24, sector 3 in administrarea Administratiei Municipale pentru Consolidarea Cladirilor cu Risc Seismic, in vederea efectuarii lucrarilor privind reabilitarea fatadei si cresterea calitatii arhitectural – ambientale

12. Proiect de hotarare privind declansarea procedurilor de expropriere pentru unele spatii aflate in proprietate privata din imobilul monument istoric, incadrat in clasa 1 de risc seismic, situat la adresa strada Franceza nr. 9, sector 3, in vederea efectuarii lucrarilor de conservare si protejare de interes public local

13. Proiect de hotarare privind solicitarea catre Guvernul Romaniei de emitere a unei hotarari pentru transmiterea in proprietate publica a Municipiului Bucuresti a imobilului situat in str. Candiano Popescu nr. 2, sector 4 in vederea revitalizarii Muzeului National Tehnic Prof. Ing. Dimitrie Leonida

14. Proiect de hotarare privind solicitarea catre Guvernul Romaniei de emitere a unei hotarari pentru transmiterea din domeniul public al statului si administrarea Regiei Autonome Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat in domeniul public al Municipiului Bucuresti si administrarea Consiliului General al Municipiului Bucuresti a imobilelor Garajele Leonida

15. Proiect de hotarare privind aprobarea tarifelor de transport si distributie a energiei termice livrata prin puncte termice livrata prin puncte termice urbane, de transport pentru consumatorii cu puncte termice urbane, de transport pentru consumatorii cu puncte termice proprii, de productie si distributie la centralele termice de cvartal, de producere la Centrala Termica Casa Presei Libere si a preturilor locale medii de facturare a energiei termice pentru consumatorii non-casnici, practicate de RADET Bucuresti

16. Proiect de hotarare privind aprobarea infiintarii societatilor pe actiuni Compania Municipala Termoenergetica Bucuresti S.A. si a Companiei Municipale Energetica Servicii Bucuresti S.A., in scopul continuarii serviciul de alimentare cu energie termica

17. Proiect de hotarare privind asigurarea permanentei si continuitatii serviciului public de alimentare cu energie termica – activitatile de producere, transport, distributie si furnizare a energiei termice in arealul deservit de Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Termoenergetica Bucuresti - Ilfov

18. Proiect de hotarare pentru avizarea studiilor de oportunitate privind modalitatea de gestiune a serviciului public de alimentare cu energie termica – activitatile de producere, transport, distributie si furnizare a energiei termice in arealul deservit de Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Termoenergetica Bucuresti – Ilfov, avizarea documentatiei de atribuire a contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termica in arealul deservit de Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Termoenergetica Bucuresti – Ilfov, acordarea catre aceasta a mandatului special pentru delegarea gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termica si atribuirea directa a contractului de delegare catre operatorul regional Compania Municipala Termoenergetica Bucuresti S.A.

19. Proiect de hotarare privind transmiterea din administrarea Administratiei Fondului Imobiliar in administrarea directa a Consiliului General al Municipiului Bucuresti a spatiului cu alta destinatie situat in imobilul din strada Academiei nr. 35 – 37, sector 1, Bucuresti

20. Proiect de hotarare privind transmiterea din administrarea Consiliului Local Sector 3 in administrarea Consiliului General al Municipiului Bucuresti prin Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti, a unei parti din imobilul situat la adresa Calea Dudesti nr. 104 – 122, Sector 3, Bucuresti

21. Proiect de hotarare privind atestarea apartenentei la domeniul privat al Municipiului Bucuresti a imobilului situat in strada Focsani nr. 26, sector 5

22. Proiect de hotarare privind inscrierea in domeniul privat al Municipiului Bucuresti a bunului imobil ce face obiectul certificatului de mostenitor si de vacanta succesorala partiala nr. 9/14.02.2019 si a certificatului de mostenitor suplimentar de vacanta succesorala nr. 11/14.02.2019, situat in Bucuresti, Aleea Compozitorilor nr. 13, bl. OD5, sc. 6, et. 1, ap. 205, sector 6 si transmiterea acestuia in administrarea Administratiei Fondului Imobiliar

23. Proiect de hotarare privind inscrierea in domeniul privat al Municipiului Bucuresti a bunului imobil ce face obiectul certificatului de vacanta succesorala nr. 26/13.02.2019, situat in Bucuresti, str. Ciucea nr. 8, bl. L18, sc. 1, et. 4, ap. 21, sector 3 si transmiterea acestuia in administrarea Administratiei Fondului Imobiliar

24. Proiect de hotarare privind inscrierea in domeniul privat al Municipiului Bucuresti a bunului imobil ce face obiectul Sentintei Civile nr. 6311/11.05.2017, situat in Bucuresti, Aleea Tomesti nr. 11, bl. 14, sc. 1, etaj 5, ap. 87, sector 4 si transmiterea acestuia in administratia Administratiei Fondului Imobiliar

25. Proiect de hotarare privind trecerea in administrarea Centrului pentru Seniori al Municipiului Bucuresti a spatiului cu alta destinatie situat in imobilul din B-dul 1 Mai nr. 28, sector 6

26. Proiect de hotarare privind declansarea procedurilor de expropriere partiala pentru imobilul proprietate privata de la adresa soseaua Berceni nr. 2, Sector 4, numar cadastral 201442 situate amplasamentul lucrarii de utilitate publica ”amenajare peisagistica – esplanada verde Piata Sudului in scopul amenajarii de spatii verzi pe teritoriul Municipiului Bucuresti

27. Proiect de hotarare privind darea in administrare a imobilului situat in Str. Lipscani nr. 18-20, sect.3 catre Institutul National pentru Studierea Holocaustului din Romania "Elie Wiesel" in vederea realizarii Muzeului de Istorie a Evreilor si al Holocaustului din Romania

28. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Hotararii C.G.M.B. nr. 4/2003 privind atribuirea din administrarea Consiliului General al Municipiului Bucuresti in administrarea Consiliului Local al Sectorului 2 a spatiului situat in Bulevardul Basarabia nr. 84, sector 2, cu destinatia economat

29. Proiect de hotarare privind imputernicirea Consiliului Local Sector 2 sa achizitioneze pentru si in numele Municipiului Bucuresti imobilul reprezentand terenul liber de constructii situat in Bucuresti, sector 2, strada Gheorghe Serban nr. 6 – 10 (fost 10 – 20), sector 2

30. Proiect de hotarare privind cumpararea imobilului situat in B-dul Regina Maria nr. 86-88, Corp C1 si Corp C3, sector 4, Bucuresti, in baza exercitarii dreptului de preemtiune al Municipiului Bucuresti la vanzarea imobilelor monumente istorice

31. Proiect de hotarare privind transmiterea sistemului de iluminat public aferent parcului Regele Mihai I al Romaniei (fost Herastrau) din administrarea gestionarului sistemului de iluminat public in Municipiul Bucuresti – S.C. Luxten Lighting Company S.A. in administrarea Administratiei Lacuri, Parcuri si Agrement Bucuresti

32. Proiect de hotarare privind declararea utilitatii publice de interes local pentru obiectivul de investitii „Modernizare spatiu urban public Sala Palatului cu parcaj subteran (nord)” din cadrul Planului Integrat de Dezvoltare Urbana „Zona Centrala”

33. Proiect de hotarare privind declararea utilitatii publice de interes local pentru obiectivul de investitii „Modernizare spatiu urban public Sala Palatului cu parcaj subteran (sud)” din cadrul Planului Integrat de Dezvoltare Urbana „Zona Centrala”

34. Proiect de hotarare privind transmiterea unor terenuri cu destinatia spatii verzi din administrarea Consiliului General al Municipiului Bucuresti prin Administratia Lacuri, Parcuri si Agrement Bucuresti in administrarea Consiliului Local al Sectorului 5

35. Proiect de hotarare privind trecerea in administrarea Administratiei Monumentelor si Patrimoniului Turistic a soclului situat in Insula Trandafirilor – Parcul Regele Mihai I

36. Proiect de hotarare privind actualizarea indicatorilor tehnico – economici pentru 101 blocuri din Sectorul 3, inscrise in programul local multianual privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte din Municipiul Bucuresti

37. Proiect de hotarare privind conferirea titlului de cetatean de onoare al Municipiului Bucuresti doamnei Irina Loghin

38. Proiect de hotarare pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotararea C.G.M.B. nr. 843/12.12.2018 privind aprobarea proiectului „Doctori pentru Bucuresti”

39. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Municipiului Bucuresti cu Ordinul Arhitectilor din Romania in scopul realizarii in comun a unor actiuni, lucrari, servicii sau proiecte de interes public local

40. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal PUZ – Bd. Bucurestii Noi nr. 25, sector 1

41. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal PUZ – Strada Radu Voda nr. 20, sector 4, Bucuresti

42. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal PUZ – Strada Tudor Arghezi nr. 4, sector 2

43. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal PUZ – Strada Sfintii Voievozi nr. 5, sector 1, Bucuresti

44. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal PUZ – Splaiul Independentei nr. 294, NC 231873, NC 231874, sector 6

45. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal PUZ – Soseaua Salaj nr. 241, sector 5

46. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal PUZ – Strada Mihai Eminescu nr. 93 – 95, sector 2

47. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal PUZ – Strada Ariei nr. 12, sector 1

48. Proiect de hotarare privind acordarea de mandat special Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Transport Public Bucuresti – Ilfov in vederea modificarii contractului de delegare de gestiune incheiat cu operatorul regional Societatea de Transport Bucuresti STB S.A.

49. Proiect de hotarare privind avizarea Studiilor de oportunitate privind delegarea serviciului comunitar de transport public de calatori catre „Serviciul Transport Voluntari SRL” si „Ecotrans STCM SRL” si aprobarea modalitatii de gestiune a serviciului de transport public de calatori in Municipiul Bucuresti si Judetul Ilfov pentru acestia

50. Proiect de hotarare privind acordarea unor mandate speciale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Transport Public Bucuresti – Ilfov, pentru delegarea serviciului de transport public catre „Serviciul Transport Voluntari SRL” si „Ecotrans STCM SRL”

51. Proiect de hotarare privind atingerea progresiva a tintei pentru Achizitii Publice Ecologice – 5% din totalul Programului Anual al Achizitiilor Publice, pana in anul 2025

52. Proiect de hotarare privind aprobarea de principiu a unui parteneriat cu Ministerul Afacerilor Externe in vederea preluarii Pavilionului Romaniei la Expo Dubai 2020 si reamplasarii acestuia in Municipiul Bucuresti

53. Proiect de hotarare privind aprobarea realizarii obiectivului de investitii „Bust Radu Campeanu” pe Bulevardul Nicolae Balcescu nr. 21, sector 1, Bucuresti

54. Proiect de hotarare privind aprobarea realizarii obiectivului de investitii „Bust Alexandru Paleologu” amplasat in fata cinematografului Favorit, sector 6, Bucuresti

55. Proiect de hotarare privind scutirea de la plata taxelor pentru organizarea de santier la obiectivele de investitii implementate de Compania Nationala de Investitii la stadioanele Steaua, Rapid si Arcul de Triumf privind Campionatul European de Fotbal EURO 2020

56. Proiect de hotarare privind aprobarea Instructiunilor de aplicare a prevederilor Legii nr. 62/2018 si a normelor metodologice aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 707/2018 pentru combaterea buruienii ambrozia pe teritoriul Municipiului Bucuresti

57. Proiect de hotarare privind sterilizarea gratuita a cainilor si pisicilor fara pedigree, cu detinator de pe raza Municipiului Bucuresti

58. Proiect de hotarare privind incheierea unui acord – cadru de consultanta si reprezentare juridica a Bibliotecii Metropolitane Bucuresti

59. Proiect de hotarare privind incheierea unui acord – cadru de consultanta si reprezentare juridica a Teatrului Evreiesc de Stat

60. Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei, numarului total de posturi, statului de functii si Regulamentului de Organizare si Functionare ale Teatrului Mic

61. Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei, numarului total de posturi, statului de functii si Regulamentului de Organizare si Functionare ale Teatrului Stela Popescu

62. Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei, numarului total de posturi, statului de functii si Regulamentului de Organizare si Functionare ale Administratiei Fondului Imobiliar

63. Proiect de hotarare privind imputernicirea expresa a Consiliului Local al Sectorului 3 de a hotari cu privire la cooperarea cu Fundatia Sfantul Dimitrie, in vederea derularii unor activitati de profesionalizare de catre tinerii cu dizabilitati in cadrul atelierului protejat DECOART

64. Proiect de hotarare privind imputernicirea expresa a Consiliului Local al Sectorului 6 sa hotarasca in vederea asocierii/cooperarii cu Fundatia Estuar pentru proiectul „Locuinte protejate pentru adultii cu probleme psihice”.

65. Intrebari si Interpelari 

Tag-uri Nume: 

Tag-uri Institutii: