6 iulie 2022

Selecţie publică a proiectelor din domeniul protecţia mediului înconjurător şi animalelor, care vor beneficia de finanţare nerambursabilă

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Primăria Municipiului Bucureşti a lansat ieri, 04 august, selecţia publică a proiectelor din domeniul protecţia mediului înconjurător şi animalelor, care vor beneficia de finanţare nerambursabilă de la bugetul local al Municipiului Bucureşti.

Reamintim că pentru anul 2021, Municipalitatea derulează sesiunea de finanţări nerambursabile de la bugetul local al Municipiului Bucureşti, pentru activităţi nonprofit de interes local, conform prevederilor Legii nr.350/2005 în domeniul Protecţia Mediului Înconjurător şi Animalelor.

Bugetul destinat acestor proiecte este de 1.400.000 lei, iar suma totală a finanţării solicitate pentru fiecare proiect se va încadra între 10.000 lei şi 100.000 lei.

Astfel, depunerea propunerilor de proiect se va face până la data de 03.09.2021, ora 16.00, la Primăria Municipiului Bucureşti – Registratura (C.I.D.R.C) din B-dul Regina Elisabeta, nr. 42, sector 5, Bucureşti, în atenţia Direcţiei Relaţia cu ONG, Sindicate şi Patronate – Comisia de evaluare şi selecţie a proiectelor din domeniul protecţia mediului înconjurător şi animalelor.

Solicitanţii care pot participa la procedura de atribuire a contractelor de finanţare nerambursabilă sunt persoane fizice sau juridice fără scop patrimonial – asociaţii ori fundaţii sau culte religioase, care sunt înregistrate în conformitate cu prevederile legislaţiei în domeniu.

Selecţia şi evaluarea proiectelor în vederea obţinerii finanţării nerambursabile se va face de către comisia de evaluare şi selecţie, în perioada estimată: 06.09.2021-17.09.2021.

Comisia de evaluare şi selecţie este formată din 9 membri cu drept de vot, respectiv 3 consilieri generali, 3 salariaţi din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General/instituţii subordonate C.G.M.B., 3 specialişti reprezentanti ai societăţii civile, cu o experienţa de minim 3 ani prestată într-un O.N.G.

Documentaţia pentru elaborarea proiectelor poate fi procurată de pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti, www.pmb.ro: https://www.pmb.ro/programe/11/menu-page/140 .

Informaţii suplimentare pot fi obţinute la numărul de telefon: 021.305.55.00, interior: 1131.

Implementarea proiectelor se va realiza până la 15.12.2021.

În ceea ce priveşte domeniul protecţia mediului înconjurător, se au în vedere următoarele categorii de proiecte de interes general/local care vizează:
– Susţinerea şi promovarea protecţiei mediului prin utilizarea unor mijloace de transport ecologice;
– Îmbunătăţirea calităţii aerului în Municipiul Bucureşti;
– Dezvoltarea spiritului civic şi ecologic urban prin activităţi de voluntariat;
– Creşterea suprafeţelor şi a calităţii spaţiilor verzi urbane;
– Conservarea şi protecţia resurselor naturale;
– Igienizarea/înfrumuseţarea spaţiului public.

Pentru domeniul protecţia animalelor sunt vizate, printre altele:
– Dezvoltarea şi diversificarea activităţilor care au ca scop protecţia şi bunăstarea animalelor;
– Promovarea drepturilor animalelor şi a sancţiunilor care sunt aplicate celor care încalcă prevederile legate în domeniul protecţiei animalelor,
– Prevenirea şi combaterea abandonului animalelor;
– Responsabilizarea şi educarea societăţii civile;
– Promovarea beneficiilor folosirii animalelor în diverse terapii, precum şi în activităţi asistate de animale pentru persoane cu nevoi speciale;
– Schimbarea mentalităţii colective a cetăţenilor din Bucureşti faţă de actul de adopţie;
– Conştientizarea cetăţenilor cu privire la problemele generate de abandonul animalelor;
– Prevenirea şi combaterea actelor de violenţă şi de cruzime împotriva animalelor.