19 octombrie 2021

Seminar de informare „Hai la Atelierul de învăţare”

Distribuie pe rețelele tale sociale:

În data de 24.06.2021, la sediul Camerei de Comerţ şi Industrie Bistriţa-Năsăud a avut loc seminarul de informare „Hai la Atelierul de învăţare”.

Seminarul a fost organizat în cadrul proiectului „Atelierul de învăţare”, cod SMIS 135909, pe care Asociaţia Inceptus România împreună cu Camera de Comerţ şi Industrie Bistriţa-Năsăud, îl implementează în perioada 01.04.2021-31.03.2023.

La seminar au participat persoane interesate să îşi îmbunătăţească nivelul de pregătire profesională: angajaţi în firme din judeţul Bistriţa-Năsăud, persoane fizice autorizate şi persoane care gestionează o intreprindere individuală.

Invitatul special la seminar, doamna Oprean Delia Beatrice – Business Coach, le-a prezentat celor prezenţi aspecte legate de importanţa dezvoltării personale şi participarea la cursuri de pregătire profesională continuă pentru evoluţia lor in carieră.

Beneficiarii proiectului sunt persoane cu vârsta cuprinsă 24 si 64 de ani, angaţi sau deţinători de PFA-uri sau I.I.-uri, cu accent pe angajaţii cu un nivel scăzut de calificare/angajaţi cu vârsta de peste 40 ani/angajaţi din zone rurale, care vor beneficia atât de consiliere profesională care să sprijine identificarea cursului de formare potrivit fiecăruia dintre ei, precum şi de programe de formare profesională.

Oferta de formare propusă prin proiect este concepută pentru trei niveluri de calificare, pentru 620 de persoane.

La Bistriţa vor fi organizate următoarele tipuri de cursuri:
– Comunicare în limba germană,
– Competenţe digitale de utilizare a tehnologiei informaţiei ca instrument de învăţare şi cunoaştere,
– Contabil,
– Inspector resurse umane,
– Instructor-preparator formare,
– Manager resurse umane,
– Inspector în domeniul sănătăţii şi securităţii în muncă,
– Operator la prelucrarea maselor plastice,
– Cadru tehnic cu atribuţii PSI,
– Curs online de Printare 3D.

80% dintre participanţi vor obţine un certificat de absolvire, emis de Camera de Comerţ şi Industrie Bistriţa-Năsăud în cazul cursului de Printare 3D sau emis de Autoritatea Naţională pentru Calificări în cazul celorlalte programe de formare oferite.

Toate persoanele participante la proiect vor avea acces la Centru Virtual de Resurse, o platformă dedicată angajaţilor, angajatorilor şi furnizorilor de formare profesională, care include oportunităţi de formare, resurse pedagogice, surse de informare în domeniul FPC şi promovarea parteneriatelor în domeniul învăţării pe tot parcursul vieţii.

Toate serviciile oferite participanţilor la proiect sunt gratuite.

Proiectul beneficiază de co-finanţare din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020, Axa prioritară 6 „Educaţie şi competenţe”, Obiectivul specific 6.12. „Creşterea participării la programele de formare profesională continuă, cu accent pe acei adulţi, cu un nivel scăzut de calificare şi persoanele cu vârsta de peste 40 ani, din zone rurale defavorizate, inclusiv prin recunoaşterea şi certificarea rezultatelor învăţării dobândite în contexte non-formale şi informale”

Camera de Comerţ şi Industrie Bistriţa Năsăud
Bistriţa, Str. Petre Ispirescu 15A
e-mail office@cciabn.ro

Monica Mureşan,
Responsabil implementare