Publicat: 26 Noiembrie, 2014 - 19:00

Miercuri, Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Sectorial 'Creșterea Competitivității Economice' (POS CCE), a organizat un seminar de instruire destinat beneficiarilor de fonduri europene, în vederea implementării cu succes a proiectelor aflate în derulare.

Astfel, reprezentanții Serviciului Organism Intermediar POS CCE au purtat discuții cu beneficiarii privind modalitățile de prevenire a problemelor identificate în procesul de monitorizare a proiectelor și cel de verificare a cererilor de rambursare, a cererilor de plată, precum și a achizițiilor realizate prin contractele lor de finanțare.

Acest eveniment a avut ca scop creșterea gradului de absorbție a fondurilor europene nerambursabile contractate de către beneficiarii proiectelor aflate în derulare în cadrul POS CCE.

Instruirea a avut loc la sediul ADR Sud Muntenia din Călărași, invitați fiind beneficiarii privați care au obținut sprijin financiar nerambursabil în cadrul Axei prioritare 1 'Un sistem inovativ și eco-eficient de producție', DMI 1.1 'Investiții productive și pregătirea pentru competiția pe piață a întreprinderilor, în special a IMM', Operațiunea a) 'Sprijin pentru consolidarea și modernizarea sectorului productiv prin investiții tangibile și intangibile', schema de finanțare A1 — 'Sprijin financiar cu valoarea între 1.065.000 și 6.375.000 de lei pentru investiții în întreprinderile mici și mijlocii'.

La nivelul regiunii de dezvoltare Sud Muntenia au fost contractate 505 proiecte, prin care se solicită finanțare nerambursabilă POS CCE 2007 — 2013. Dintre acestea, 149 se află în proces de implementare, 70 de contracte au fost reziliate/suspendate, iar 286 au fost finalizate. Până în acest moment, beneficiarii privați au solicitat peste 125 de milioane de lei prin cererile de rambursare înaintate la OI PO CCE Sud Muntenia

Seminarul de instruire este finanțat în cadrul Programului Operațional Sectorial 'Creșterea Competitivității Economice', Axa prioritară 5 'Asistență tehnică', DMI 5.1 'Sprijin pentru management, implementare, monitorizare și control POS CCE', prin proiectul 'Sprijin acordat ADR Sud Muntenia/ Organismului Intermediar pentru managementul, implementarea, monitorizarea și controlul POS CCE în perioada 2013 — 2015'.