Publicat: 19 Octombrie, 2015 - 15:27
Share

Luni, au început la București lucrările seminarului internațional cu tema 'Codificarea Dreptului Electoral', organizat de Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) în parteneriat cu Comisia de la Veneția.

Evenimentul se desfășoară în perioada 19-20 octombrie 2015 și reunește peste 40 de experți electorali români și străini, reprezentanți ai mediului academic, ai unor organisme de management electoral și prestigioase organizații internaționale cu activitate în domeniul electoral.

În deschiderea lucrărilor, secretarul general al AEP, domnul Csaba Tiberiu Kovacs, a mulțumit invitaților pentru prezența la această consultare internațională pe o temă de maxim interes pentru democrația oricărei țări. Domnul Csaba Tiberiu Kovacs a afirmat că inițiativa AEP de a organiza acest seminar a venit în contextul reformei electorale începute în 2015 în România și a dezideratului instituției de elaborare a unui Cod electoral care să armonizeze realitățile românești cu standardele și bunele practici europene în codificarea legislației electorale.

Oficialul AEP a subliniat că primii pași importanți de reformă electorală au fost realizați în acest an, prin modificarea de către Parlament a legilor electorale și a legii privind finanțarea partidelor, cu implicarea activă a AEP, care a oferit Legislativului consultanță de specialitate.

În ceea ce privește codificarea procedurilor electorale, secretarul general al AEP a spus că aceasta reprezintă o condiție imperativă pentru coerența, previzibilitatea și stabilitatea reglementărilor din domeniu. De aceea, AEP consideră că este absolut necesar ca România să aibă o singură lege privind organizarea și desfășurarea alegerilor, indiferent de tipul acestora, care să fie aplicată începând cu anul electoral 2019.

În mesajul adresat participanților la seminar, secretarul general al Ministerului Afacerilor Externe (MAE), domnul Sorin Moise, a salutat inițiativa AEP și a Comisiei de la Veneția de a organiza o astfel de dezbatere. Oficialul MAE a menționat buna colaborare dintre instituția pe care o reprezintă și AEP în elaborarea proiectelor de lege cu incidență asupra exercitării dreptului de vot de către românii din afara țării. De asemenea, domnul Sorin Moise a arătat că MAE este un suporter activ al demersurilor AEP în vederea codificării procedurilor electorale.

În cele cinci sesiuni de dezbateri, vor susține prezentări reprezentanți de marcă ai unor organizații internaționale de prestigiu cu activitate în domeniul electoral, precum Comisia de la Veneția, Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa/Oficiul pentru Instituții Democratice și Drepturile Omului (OSCE/ODIHR), Institutul Internațional pentru Democrație și Asistență Electorală (International IDEA):

Peter Paczolay, președintele onorific al Comisiei de la Veneția și judecător la Curtea Constituțională a Ungariei, va susține o prezentare privind principiul stabilității legii electorale;

Oliver Kask, membru al Comisiei de la Veneția și judecător la Curtea de Apel din Tallinn (Estonia), va vorbi despre 'cele cinci principii esențiale ale moștenirii electorale europene și implementarea lor în procesele electorale';

Kare Vollan, expert electoral al Comisiei de la Veneția, va explica de ce unificarea legislației electorale este calea prin care se pot evita aplicarea inconsecventă a legii și practicile electorale greșite;

Gael Martin-Micallef, ofițer juridic la Departamentul pentru Alegeri al Comisiei de la Veneția, va pleda pentru necesitatea armonizării legilor electorale;

Alexander Shlyk, directorul adjunct al Departamentului Alegeri din cadrul OSCE/ODIHR, va prezenta 'bunele practici internaționale în sfera adoptării opiniei juridice și a codificării legislației electorale';

Nana Kalandadze, ofițer de program în cadrul International IDEA, va aduce în prim-planul discuțiilor importanța egalității de gen în reformele electorale.

Oficiali electorali din Olanda, Estonia, Albania, Ucraina, Georgia, Republica Moldova și Lituania vor vorbi despre experiențele de management electoral din țările lor, iar reprezentanți ai mediului academic și ai societății civile din România vor avea, de asemenea, intervenții pe marginea subiectului dezbătut.

Din partea instituțiilor centrale ale României, vor participa cu prezentări Simina Elena Tănăsescu, consilier prezidențial pentru reformă constituțională și instituțională, Laurențiu Ștefan, consilier prezidențial pentru politică internă, Daniel Morar, judecător al Curții Constituționale a României, precum și experți din cadrul Autorității Electorale Permanente.

La dezbateri s-au înscris, de asemenea, reprezentanți ai unor importante organizații neguvernamentale din România: Mircea Kivu (Grupul pentru Democrație Participativă — PLENUM), Cezara Grama (Expert Forum), Adrian Moraru (Institutul pentru Politici Publice).

Direcția comunicare și relații externe

19.10.2015