7 iulie 2022

Semnarea contractului de finanţare pentru proiectul „Protecţia victimelor infracţiunilor”

Distribuie pe rețelele tale sociale:

#protectchildren #hatecrime #fighthatecrime

Biroul de informare şi relaţii publice din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (PÎCCJ) este abilitat să aducă la cunoştinţa publicului următoarele:

Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a semnat, la data de 28 ianuarie 2022, contractul de finanţare pentru proiectul „Protecţia victimelor infracţiunilor”, care îşi propune să contribuie la consolidarea statului de drept prin asigurarea unui sistem de justiţie penală eficient, accesibil şi calitativ pentru copiii care sunt victime ale infracţiunilor şi pentru victimele infracţiunilor motivate de ură, cu un accent special pe populaţia romă.

În calitate de promotor de proiect şi lider de parteneriat, PÎCCJ va implementa activităţile proiectului alături de mai mulţi parteneri, respectiv: Agenţia pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene (FRA), Ministerul Justiţiei prin Direcţia de Prevenire a Criminalităţii, cinci Direcţii Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) din Bucureşti, sectoarele 2, 3, 4, 5 şi 6.

Proiectul se va derula pe o perioadă de 27 de luni, cu un buget de 2.000.000 de euro, finanţare asigurată prin programul „Justiţie” al Mecanismului Financiar Norvegian 2014 – 2021, program gestionat de Ministerul Justiţiei, în calitate de operator de program.

Obiectivul specific al proiectului are în vedere îmbunătăţirea protecţiei victimelor (cu accent special pe copii, pe victimele infracţiunilor motivate de ură şi populaţia romă), urmând a fi atins prin două rezultate:

1. Răspuns îmbunătăţit cu privire la infracţiunile motivate de ură şi mecanisme îmbunătăţite de protecţie şi asistenţă a victimelor infracţiunilor motivate de ură;

2. Mecanisme îmbunătăţite de protecţie şi asistenţă a victimelor minore ale infracţiunilor.

Pentru atingerea rezultatelor, vor fi derulate o serie de activităţi, dintre care amintim:

* Crearea unui mediu adecvat, prietenos, la standarde europene, pentru audierea copiilor care sunt victime ale infracţiunilor, prin renovarea şi reamenajarea a 30 de săli de audiere din cadrul parchetelor din România şi 5 încăperi din cadrul DGASPC din Bucureşti;

* Elaborarea a două analize tematice cu privire la situaţia în ceea ce priveşte infracţiunile motivate de ură şi a situaţiei cu privire la copii ca victime ale infracţiunilor;

* Elaborarea unor ghiduri (identificarea, investigarea şi urmărirea penală a infracţiunilor bazate pe ură/ audierea victimelor minore şi investigarea şi urmărirea penală a infracţiunilor împotriva acestora);

* Furnizarea de formare specializată procurorilor şi altor categorii profesionale cu scopul îmbunătăţirii cunoştinţelor şi conştientizării privind nevoile victimelor infracţiunilor motivate de ură şi ale copiilor victime ale infracţiunilor, inclusiv celor aparţinând minorităţii romă.

Beneficiarii finali ai proiectului sunt: copiii care au fost victime ale infracţiunilor; victime ale infracţiunilor din minoritatea romă; victimele infracţiunilor motivate de ură şi familiile acestora; persoanele care vor beneficia de un sistem judiciar mai eficient, inclusiv de un lanţ al justiţiei eficient şi de un stat de drept consolidat.

Proiect finanţat de Regatul Norvegiei prin Granturile Norvegiene. Valoarea grantului acordat proiectului este 2.000.000 euro. Obiectivul proiectului este de a consolida statul de drept prin asigurarea unui sistem de justiţie penală eficient, accesibil şi calitativ pentru copiii care sunt victime ale infracţiunilor şi pentru victimele infracţiunilor motivate de ură, cu un accent special pe populaţia romă.