Publicat: 22 Iunie, 2017 - 17:38
Share

În perioada 20 – 22 iunie 2017, s-a desfășurat la Morahalom, Ungaria, cea de a XXVIII-a Sesiune a Comisiei hidrotehnice româno-ungare în domeniul gospodăririi apelor de frontieră. 
Pe data de 22 iunie 2017, Împuterniciții Guvernului României şi cel al Guvernului Ungariei au semnat Protocolul Sesiunii a XXVIII-a a Comisiei hidrotehnice româno-ungare.
 
Delegația română care a participat  la Sesiunea a XXVIII-a a Comisiei hidrotehnice româno-ungare a fost condusă de către doamna Simona Olimpia NEGRU, secretar de stat în cadrul Ministerul Apelor şi Pădurilor, în calitate de Împuternicit Guvernamental pentru aplicarea Acordului hidrotehnic româno-ungar. 
 
Reuniunea a avut loc în baza prevederilor Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare privind colaborarea pentru protecţia şi utilizarea durabilă a apelor de frontieră, semnat la Budapesta, la 15 septembrie 2003, intrat în vigoare la data 17 mai 2004, aprobat prin HG 577/2004. 
Pe ordinea de zi a Sesiunii au fost incluse problemele privind colaborarea celor două Părţi în domeniul gospodăririi apelor, iar în cadrul întâlnirii s-a analizat modul de realizare a sarcinilor stabilite de Comisie la Sesiunea a XXVII-a,  modul de îndeplinire a obligaţiilor care rezultă din Regulamentele de aplicare a prevederilor Acordului, precum şi activităţile desfăşurate până la Sesiunea a XXVIII-a a Comisiei, în domeniile: apărarea împotriva inundaţiilor, urmărirea calităţii apelor de frontieră pe bază de analize sistematice, efectuate separat şi în comun, schimbul de informaţii meteorologice, hidrologice şi avertizări cu privire la fenomenele periculoase şi poluări accidentale, precum și urmărirea funcţionalităţii lucrărilor hidrotehnice.