Publicat: 11 Ianuarie, 2016 - 17:15

La data de 11 ianuarie 2016, a avut loc întrevederea dintre  Eugen Tapu-Nazare, preşedintele Comisiei economice, industrii şi servicii şi Şerban Mihăilescu, membru al comisiei și vicepreședintele Comisiei pentru regulament cu E.S. Sheikh Ahmed Ali Hamad Almualla, ambasadorul Emiratelor Arabe Unite la Bucureşti.

În cadrul întrevederii au fost evocate aspecte ale colaborării bilaterale între cele două state, în special în domeniul parlamentar şi economic, prin prisma participării unei delegaţii a Senatului României la primul Forum al legiuitorilor al IRENA (Agenţia Internaţională pentru Energie Regenerabilă) ce va avea loc la Abu Dhabi în perioada 15-17 ianuarie a.c.

Partea română a apreciat ca deosebit de importantă continuarea şi diversificarea relaţiilor şi schimburilor la nivel comercial şi în plan parlamentar între cele două state, făcând un apel în acest sens şi la sprijinul ambasadorul Emiratelor Arabe în România, pentru o mai bună informare şi cunoaştere a potenţialului ţării sale în ţara noastră. De asemenea, domnul senator Şerban Mihăilescu a declarat că deşi volumul schimburilor comerciale este bun, acesta poate fi mult crescut şi îmbunătăţit, spre beneficiul ambelor ţări. În acest sens, domnia sa a propus actualizarea acordului cadru de cooperare dintre Camera de Comerţ şi Industrie a României şi Federaţia Camerei de Comerţ din Emiratele Arabe Unite care datează din anul 1991. Domnia sa a propus revigorarea relaţiilor de colaborare la nivel parlamentar, care pot ajuta, la dezvoltarea cadrului general al cooperării bilaterale.

E.S. domnul Sheikh Ahmed Ali Hamad Almualla a apreciat iniţiativa părţii române şi a informat asupra posibilităţilor şi facilităţilor curente pentru mediul investiţional şi economic din ţara sa. De asemenea, domnia sa a apreciat tendinţa ascendentă a relaţiei bilaterale cu România, în special în domeniul investiţiilor şi al turismului, aproximativ 120 de mii de cetăţeni români vizitând anual Emiratele. Nu în ultimul rând, domnia sa a apreciat contribuţia comunităţii române, în număr de aproximativ 7000 de persoane, care trăieşte şi munceşte în Emirate şi a mulţumit României pentru sprijinul acordat în vederea obţinerii, de către ţara domniei sale, a organizării Expoziţiei Expo Dubai 2020.