18 octombrie 2021

Senatorul Nicoleta Pauliuc a depus inițiativa legislativă prin care bolnavii de cancer vor beneficia de consiliere psihologică

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Senatorul PNL Nicoleta Pauliuc a depus miercuri o inițiativă legislativă prin care persoanele care îngrijesc pacienți oncologici vor avea dreptul la concediu medical și la ședințe gratuite de consiliere psihologică clinică. Potrivit inițiativei legislative, de același drept pot beneficia și pacienții oncologici.
Inițiativa prevede că orice persoană care îngrijește un pacient oncologic va putea să-și ia concediu medical pentru a-l însoți pe acesta la intervenții chirurgicale sau la efectuarea tratamentelor prescrise de medic.
La sfârșitul lunii mai, senatorul PNL Nicoleta Pauliuc, președintele Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională din Senatul României, a avut o întâlnire de lucru la care au participat consilierul presidential, conf. univ. dr. Diana Loreta Păun și reprezentanți ai ONG-urilor de profil, angrenați în lupta împotriva cancerului, pentru a se discuta detaliile legate de această inițiativă legislativă, care intră în această săptămână în linie dreaptă.
„Această inițiativă legislativă este un exemplu de bune practici prin care un proiect al unui parlamentar prinde viață în urma consultărilor cu actorii societății civile direct implicați în susținerea bolnavilor de cancer. Rezultatul acestor discuții este o inițiativă care oferă sprijin concret pentru pacienții oncologici și pentru persoanele care au grijă de ei”, a declarat senatorul PNL Nicoleta Pauliuc.

Reluăm detaliile legate de această inițiativă legislativă, care au fost prezentate, initial, în comunicatul de presă din 25 mai 2021:

Ce prevede inițiativa legislativă:

Potrivit inițiativei legislative care a fost depusă miercuri, 23 iulie 2021, beneficiază de concediu și indemnizaţie pentru îngrijirea pacientului cu afecțiuni oncologice în vârstă de peste 18 ani asiguratul care, cu acordul pacientului, îl însoțește pe acesta la intervenții chirurgicale și tratamente prescrise de medicul specialist. Pacientul cu afecțiuni oncologice își poate exprima acordul numai pentru o singură persoană la fiecare intervenție chirurgicală, respectiv tratament.
Durata de acordare a concediului și a indemnizaţiei pentru îngrijirea pacientului cu afecțiuni oncologice este de cel mult 45 de zile calendaristice în interval de un an pentru un pacient. Cuantumul brut lunar al indemnizaţiei pentru îngrijirea pacientului cu afecțiuni oncologice este de 85% din baza de calcul a asiguratului stabilită conform Ordonanței de urgență nr.158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, respectiv media veniturilor brute lunare din ultimele 6 luni din cele 12 luni din care se constituie stagiul de cotizare, până la limita a 12 salarii minime brute pe ţară lunar, pe baza cărora se calculează contribuţia asiguratorie pentru muncă.
În ceea ce privește consilierea psihologică, un pacient cu afecțiuni oncologice beneficiază de minimum o ședință de evaluare psihologică clinică și minimum cinci ședințe de consiliere psihologică clinică. De aceleași drepturi beneficiază și persoana asigurată care îngrijește un pacient cu afecțiuni oncologice în vârstă de peste 18 ani.
Concediul și indemnizaţia pentru îngrijirea pacientului cu afecțiuni oncologice, precum și ședințele de evaluare psihologică clinică, respectiv de consiliere psihologică clinică se acordă pe baza certificatului de concediu medical eliberat de medicul specialist.
Indemnizaţia pentru îngrijirea pacientului cu afecțiuni oncologice se suportă integral din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate.
Costurile serviciilor furnizate de psiholog se suportă din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate în condiţiile prevăzute de Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate şi de normele metodologice de aplicare a acestuia.
În plus, inițiativa corectează o prevedere legală declarată recent neconstituțională și care prevedea că dreptul la concediu și indemnizație pentru îngrijirea copiilor care suferă de afecțiuni grave se acordă până ce aceștia împlinesc 16 ani. Inițiativa stipulează că pot beneficia de concediu și alocație părinții care au un copil grav bolnav până la împlinirea vârstei de 18 ani.
Propunerea de modificare vine după ce, în ședința din 20 aprilie 2021, Curtea Constituțională a constatat că este neconstituțională sintagma “în vârstă de până la 16 ani” cuprinsă în dispozițiile art. 26 alin. (11) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.158/2005, care prevăd – “În cazul copilului cu afecțiuni grave, asigurații au dreptul la concediu și indemnizație pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 16 ani.”
Având în vedere efortul financiar suplimentar generat de acordarea noilor drepturi, legea urmează să intre în vigoare la un an de la data publicării în Monitorul Oficial al României.
Inițiativa legislativă este în concordanță cu Planul european de combatere a cancerului, lansat de Comisia Europeană la începutul acestui an, și care prevede că „statele membre (ale Uniunii Europene) vor transpune integral Directiva privind echilibrul dintre viața profesională și cea privată a părinților și îngrijitorilor, care introduce concediul de îngrijitor și posibilitatea de a solicita formule flexibile de lucru”.