Publicat: 22 Noiembrie, 2017 - 16:34
Share

Marți, 21 noiembrie 2017, la Senatul României au avut loc lucrările reuniunii Subcomisiei Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE) privind drepturile minorităților.

În deschiderea reuniunii au luat cuvântul senatorul Cornel Popa, vicepreședinte al Senatului, senatorul Viorel Badea, membru al Delegației Parlamentului Românei la APCE și raportor al APCE pe tema drepturilor minorităților naționale, președintele Comisiei românilor de pretutindeni a Senatului și Damien Thiéry (Belgia), președintele Subcomisiei APCE privind drepturile minorităților.
Printre participanții la reuniune s-au numărat membri ai Delegației române la APCE, reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Culturii și Identității Naționale, Departamentului pentru Relații Interetnice, Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării, Centrului European de Studii în Probleme Etnice al Academiei Române, Institutului Român pentru Drepturile Omului.

Prima parte a reuniunii a fost dedicată unei mese rotunde având ca temă participarea minorităților naționale la procesul decizional, în cadrul căreia s-au adresat participanților Varujan Pambuccian, liderul Grupului parlamentar al minorităților naționale din Camera Deputaților, Attila Korodi, liderul Grupului parlamentar al UDMR din Camera Deputaților, membru al Delegației române la APCE, Alexandru-Victor Micula, secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe și Mariana Buceanu, consilier politici publice, Agenția Națională pentru Romi.

În sesiunea de după-amiaza, în contextul pregătirii proiectului de raport cu tema Promovarea drepturilor persoanelor aparținând minorităților naționale al senatorului Viorel Badea, a avut loc un schimb de idei cu privire la impedimentele legale și de altă natură în calea ratificării Convenției-cadru pentru protecția minorităților naționale de către opt dintre cele 47 de state membre ale Consiliului Europei. Au fost trecute în revistă răspunsurile transmise în scris de cinci state (Andorra, Franța, Luxemburg, Monaco și Turcia) și a fost prezentat punctul de vedere al reprezentantului ministerului Afacerilor Externe din Grecia. La dezbateri a participat, ca invitat special, Petra Roter, președintele Comitetului consultativ al Convenției-cadru.

Participanții au subliniat, între altele, că: prin consolidarea încrederii între majoritate și minoritate se creează condiții pentru un dialog constructiv, aceasta fiind unica modalitate legitimă de îmbunătățire a drepturilor persoanelor aparținând minorităților naționale; o integrare de succes în societate a minorităților naționale presupune atât măsuri concrete din partea statului în direcția prezervării identității lor etnice, lingvistice și religioase, cât și îndeplinirea față de stat, de către persoanele aparținând minorităților naționale, a obligației de fidelitate, în virtutea raportului juridic de cetățenie. Au fost evidențiate recunoașterea, în Convenția-cadru, a naturii individuale a drepturilor minorităților naționale și, implicit, a faptului că reprezintă drepturi ale omului de sine stătătoare, precum și necesitatea abordării problematicii protecției drepturilor persoanelor aparținând minorităților naționale în contextul mai larg al managementului diversității la nivel social.