Publicat: 21 Mai, 2020 - 09:47
Share

Sesiunile de videoconferinţă din perioada stării de urgenţă au crescut de aproape 10 ori faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut. Sistemul de videoconferinţă a totalizat 1.504 ore, echivalentul a 62 de zile de transmisie voce-imagine continuă. Totodată, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale a pus la dispoziţia autorităţilor şi instituţiilor publice din toată ţara infrastructura IT&C pentru toate domeniile esenţiale ale luptei împotriva noului coronavirus.

Una dintre priorităţile STS a fost reprezentată de asigurarea continuităţii funcţionării prin soluţii tehnice de comunicare la distanţă şi online a instituţiilor publice din domeniile de importanţă majoră, precum sănătate, economie, afaceri interne, muncă şi protecţie socială, justiţie, afaceri externe, fonduri europene, transporturi şi infrastructură, educaţie şi cercetare.

Eforturile specialiştilor STS au vizat adaptarea şi optimizarea activităţilor instituţiilor statului prin asigurarea serviciilor de audio şi videoconferinţă, distribuirea de tablete ori telefoane pentru şedinţele parlamentare online şi vot la distanţă, dezvoltarea reţelei de corespondenţă e-mail securizată, găzduirea diferitelor platforme cu accesare multiplă în centrele de date proprii, conectarea spitalelor militare şi de campanie la infrastructura de comunicaţii, dezvoltarea aplicaţiilor informatice destinate centralizării datelor medicale sau eliberării online a diferitelor documente economice, precum şi pentru a facilita telemunca prin intermediul reţelelor private virtuale (VPN).

Toate serviciile oferite de STS au beneficiat de un nivel ridicat de securitate, fiind derulate permanent acţiuni active şi proactive de cyber security destinate prevenirii incidentelor de securitate.

"Utilizarea cu preponderenţă a telecomunicaţiilor speciale între instituţii în urma distanţării sociale a probat rezilienţa reţelelor şi infrastructurii IT&C dezvoltate de STS în ultimii ani. Sunt servicii pe care inginerii noştri le-au proiectat, dezvoltat, îmbunătăţit şi operaţionalizat cu toată responsabilitatea, fiind suportul care susţine întreaga comunicare a celor aflaţi în prima linie şi nu numai. Am demonstrat o mobilizare rapidă şi eficientă pentru asigurarea serviciilor tehnice către toţi beneficiarii noştri, iar acest lucru a confirmat că STS îşi îndeplineşte rolul şi atribuţiile.", a declarat general-maior ing. Ionel-Sorin Bălan, prim-adjunct al directorului Serviciului de Telecomunicaţii Speciale.

Pentru continuarea îndeplinirii atribuţiilor autorităţilor publice centrale şi locale, prin grija STS, au fost create 5.368 de conturi de utilizator necesare accesării serviciului de audioconferinţă în 45 de instituţii, s-a asigurat accesul pentru 3.856 de utilizatori din 71 de instituţii la serviciul de videoconferinţă, au fost configurate şi distribuite terminale informatice şi telefoane mobile pentru accesarea în regim de mobilitate a acestor servicii, precum şi pentru lucrul de la distanţă.

Printre beneficiarii acestor servicii se numără Parlamentul României, Guvernul României, Curtea Constituţională a României, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Institutul Naţional de Statistică şi structuri aparţinând Ministerului Sănătăţii, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Finanţelor Publice, Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale, Ministerului Justiţiei, Ministerului Public, ANAF şi CNAS.

În contextul pandemiei de coronavirus şi într-un timp record, a fost suplimentată infrastructura de comunicaţii voce-date pentru Centrul Naţional de Coordonare şi Conducere a Intervenţiei de la Ciolpani (CNCCI), responsabil de managementul şi coordonarea stării de urgenţă din România.

Pe linia Serviciului de urgenţă, STS a luat măsuri privind asigurarea resurselor umane şi tehnice pentru a se putea prelua 24/7 apelurile la 112 în condiţii de creştere a numărului de solicitări, precum şi privind optimizarea fluxului de lucru. În plus, operatorii STS au fost instruiţi privind tratarea apelurilor pe problematica noului coronavirus. De asemenea, modul de lucru a fost adaptat permanent la tipurile de apeluri recepţionate, pe de o parte şi la măsurile stabilite de autorităţi, pe de altă parte. În acest sens, instituţia noastră a păstrat permanent legătura cu autorităţile naţionale implicate în gestionarea cazurilor referitoare la infectarea cu COVID-19, fiind în măsură să sprijine din punct de vedere tehnic, în cel mai scurt timp, cu măsurile necesare.

În domeniul sănătăţii, cel mai încercat în această perioadă, la solicitarea ministerului de resort, au fost efectuate o serie de acţiuni menite să contracareze şi să limiteze epidemia cu noul tip de virus SARS-Co-V-2. Instituţia noastră a dezvoltat, configurat, administrat şi actualizat permanent aplicaţia informatică de centralizare a datelor primite de la direcţiile de sănătate publică, spitale şi Institutul Naţional de Sănătate Publică, pe baza cerinţelor operaţionale furnizate de Ministerul Sănătăţii. Totodată, utilizatorii au primit tablete pentru accesarea aplicaţiei şi au fost instruiţi pentru completarea formularelor şi actualizarea permanentă a bazelor de date necesare realizării situaţiilor cu stocurile de medicamente şi echipamente medicale.

Pentru informarea populaţiei, în această perioadă a fost operaţionalizat Call-Center-ul pentru linia telefonică TelVerde unde cetăţenii din ţară şi străinătate pot suna să ceară specialiştilor epidemiologi informaţii utile despre prevenirea infectării cu COVID-19. Cei 135 de operatori care deservesc linia verde au preluat peste 187.000 de apeluri în perioada stării de urgenţă.

Atât Ministerul Sănătăţii, cât şi instituţiile aflate în coordonarea acestuia au beneficiat de echipamente şi servicii specifice de comunicaţii voce-date, precum sisteme de audio/videoconferinţă, accesul la Platforma Comună de Radiocomunicaţii Mobile TETRA, asigurarea terminalelor informatice pentru spitalele suport şi nu numai.

Contextul socio-economic actual a impus autorităţilor publice aplicarea unor măsuri care să vină în sprijinul cetăţenilor şi al agenţilor economici. Astfel, la solicitarea ministerelor de resort, STS a dezvoltat, implementat, testat, securizat şi găzduieşte pe infrastructura proprie două aplicaţii informatice de importanţă majoră https://csu.prevenire.gov.ro - necesară emiterii certificatelor de situaţii de urgenţă şi https://www.imminvest.ro - necesară înscrierii firmelor în Programului Naţional de Susţinere a Întreprinderilor Mici şi Mijlocii. De asemenea, în sprijinul cetăţenilor, a fost lansată platforma https://formular.sts.ro, unde pot fi completate electronic declaraţiile pentru părăsirea locuinţei, respectiv localităţii. Acesta a fost accesat de 2.439.219 de utilizatori, iar pagina formularului a înregistrat 9.134.687 vizualizări.

Pentru structurile operative aflate în teren ale Ministerului Afacerilor Interne (Poliţia Română, Jandarmeria Română, Poliţia de Frontieră etc.), STS a instalat şi configurat servicii de audio şi videoconferinţă şi a realizat infrastructura de comunicaţii necesară conectării diferitelor structuri centrale şi teritoriale la Reţeaua de comunicaţii voce-date a MAI.

În sprijinul Ministerului Apărării Naţionale, s-a realizat interconectarea spitalelor militare la sisteme de audio şi videoconferinţă necesare schimbului de date şi informaţii medicale. Pentru spitalele militare de campanie, amplasate la nivel naţional, au fost realizate infrastructuri de comunicaţii şi tehnologia informaţiei, necesare pentru buna desfăşurare a activităţilor acestora.

Instituţia noastră a susţinut iniţiativele de responsabilitate socială prin punerea la dispoziţia Crucii Roşii a terminalelor radio pentru a beneficia de comunicaţii de voce în misiunile de ajutorare a cetăţenilor. Totodată, împreună cu Telekom şi Fundaţia EmIRA, am reuşit să punem la dispoziţia persoanelor afectate de pandemia de COVID-19 o linie telefonică de consiliere psihologică şi suport emoţional.

În continuare, STS îşi manifestă toată deschiderea pentru susţinerea demersurilor guvernamentale şi cele ale autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale în gestionarea efectelor pandemiei de coronavirus şi pentru asigurarea unui nivel ridicat de disponibilitate al serviciilor statului pentru cetăţeni.

Tag-uri Nume: 

Tag-uri Institutii: