Publicat: 16 Martie, 2017 - 18:09

Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Iași aduce la cunoștința contribuabililor că au fost dezvoltate de către ANAF o serie de servicii care vin în sprijinul acestora, și anume:

Servicii oferite electronic

Spațiu privat virtual (SPV) — este un serviciu prin intermediul căruia se efectuează comunicarea electronică a informațiilor și înscrisurilor în legătură cu situația fiscală și constă în punerea la dispoziție a unui spațiu virtual, aflat pe serverele Ministerului Finanțelor Publice / Agenției Naționale de Administrare Fiscală. Acest serviciu este destinat persoanelor fizice care dețin un cod numeric personal. Înregistrarea în Spațiul Privat Virtual se face prin accesarea site-ului www.anaf.ro, în secțiunea 'Înregistrare Utilizatori', cu ajutorul unui user-name și a unei parole. Verificarea datelor înregistrate se va face fie on-line, cu ajutorul numărului de înregistrare înscris pe un act administrativ fiscal emis de administrația fiscală începând cu anul 2013, fie la sediul oricărei administrații fiscale în termen de 10 zile calendaristice de la data înregistrării în Spațiul Privat Virtual. Contribuabilii care dețin deja un certificat digital calificat înregistrat pe site-ul ANAF se pot autentifica în Spațiul Privat Virtual cu ajutorul acestuia.

Acces controlat la dosarul contribuabilului — serviciul este destinat instituțiilor publice, persoanelor juridice, persoanelor fizice autorizate și persoanelor juridice nerezidente. Pentru a accesa și utiliza serviciul 'Acces controlat la dosarul contribuabilului' este nevoie de un certificat digital calificat. Este un serviciu prin intermediul căruia contribuabilii au acces la informații cu privire la: vectorul fiscal, situația sintetică, declarații depuse. Pe site-ul ANAF, în secțiunea 'Servicii on-line', sub-secțiunea 'Declarații electronice / Acces controlat la dosarul contribuabilului' se găsesc informații detaliate despre acest serviciu.

Depunere declarații on-line — serviciu disponibil pe portalul www.e-guvernare.ro ce poate fi accesat prin utilizarea unui certificat digital calificat. Utilizarea acestui serviciu oferă următoarele avantaje: reducerea timpului aferent depunerii declarațiilor, întrucât nu presupune deplasarea la sediul administrației fiscale; economisirea resurselor materiale și financiare (hârtie, cheltuieli cu personal, transport); utilizarea unui singur certificat calificat pentru transmiterea mai multor declarații; depunerea declarațiilor on-line se poate face la orice oră. Formularele electronice pot fi descărcate de pe site-ul www.anaf.ro, secțiunea 'Servicii on-line', sub-secțiunea 'Declarații electronice / Descărcare aplicații'.

Asistență prin e-mail — prin intermediul formularului de asistență postat pe site-ul ANAF contribuabilii pot obține informații cu caracter general în legătură cu modul în care trebuie să procedeze pentru a beneficia de un drept fiscal sau pentru a se conforma unei obligații fiscale.

Buletin informativ fiscal — pe ste-ul www.anaf.ro, în secțiunea 'Asistență contribuabili, sub-secțiunea 'Legislație / Noutăți legislative' se găsesc informații cu privire la actele normative cu incidență în materie fiscală ce au fost publicate în Monitorul Oficial al României în săptămâna anterioară.

Ghiduri curente — pe site-ul www.anaf.ro, în secțiunea 'Asistență contribuabili' se găsesc materiale informative și ghidurile elaborate de ANAF, orientate pe grupuri țintă, care au scopul de a facilita îndeplinirea obligațiilor fiscale declarative și de plată ale contribuabililor.

Servicii oferite telefonic

Call-center — prin intermediul numărului de telefon 031 403 9160, contribuabilii primesc răspunsuri prompte și de calitate la întrebările formulate. Astfel, pentru a beneficia de îndrumare și asistență în domeniul fiscal contribuabilii selectează tastele 1 și 2, iar pentru asistență în domeniul Tehnologiei Informației selectează tasta 3.

TelVerde — prin intermediul numărului 0800 8000 85, contribuabilii pot sesiza: refuzul operatorilor economici de a elibera bon fiscal; acte de corupție înfăptuite de către funcționari din cadrul Ministerului Finanțelor Publice și din instituțiile subordonate. Acest număr de telefon poate fi apelat gratuit, 24 de ore din 24.

Acces date prin SMS — prin transmiterea unui mesaj (SMS) la numărul 1300, contribuabilii obțin următoarele informații publice despre un agent economic: codul de identificare fiscală; denumirea agentului economic înregistrat / neînregistrat în scopuri de TVA; starea de inactivitate fiscală a agentului economic; aplicarea sistemului de TVA la încasare.