27 Noi 2017 - 23:59

• Zone din Capitală afectate de întreruperea curentului electric

Pentru lucrările anuale de reparaţii şi întreţinere instalaţii şi reţele electrice, precum şi posturi de transformare, Enel Distribuţie Muntenia anunţă întreruperea furnizării energiei electrice în timpul lucrărilor după programul indicat mai jos.

Strada Făgăraș, Strada Virgiliu 08:00 - 12:00
Strada Dumbrava Roșie 08:00 - 16:00
Strada General H. M. Berthelot numerele 2, 4, 6 09:00 - 17:00
Strada Aviator Popișteanu 10:00 - 14:00

• Sistarea temporară a alimentării cu gaze naturale in Bucuresti 

ODEI [ Strada ]; BINELUI [ Intrarea ]; NEHOIU [ Aleea ]; BINELUI [ Drumul ]; METALURGIEI [ Bulevard ]; BERCENI [ Soseaua ]; GILAULUI [ Drumul ]; TURNU MAGURELE [ Strada ]; DEALU BABII [ Drumul ]; POSTALIONULUI [ Strada ]; DEALU ALUNIS [ Drumul ]; PERSU AUREL [ Strada ]; CRETESTILOR [ Drumul ]    08:00    15:00

• Lucrări de întrerupere a alimentării cu apă potabilă

Sectorul 2
Interval 09:30-13:30:
Calea Mosilor nr. 239, Calea Mosilor nr. 268

Sectorul 4
Interval 09:00-22:00:
Sos. Giurgiului (intre Str. Anghel Nutu si Str. Actiunii), Str. Badea Dumitru, Str. Cristea Raducanu si Str. Nicolae Dragan

• RATB reorganizează liniile de tramvai din sudul Bucureștiului

Având în vedere modificarea fluxurilor de călători din sudul Capitalei, ca urmare a
redeschiderii circulației la Pasajul Piața Sudului, Regia Autonomă de Transport
București (RATB) anunță reorganizarea liniilor de tramvai 1, 4, 11, 19 și 34,
începând  cu data de 1 noiembrie 2017.
Astfel, ținând cont de solicitările primite de la călători, pentru creșterea
capacității de transport în cartierele Zețarilor, Giurgiului, Șincai-Timpuri Noi și
Berceni, liniile de tramvai vor fi modificate după cum urmează:

Linia 1 va funcționa pe traseul: „Romprim”, Şos Olteniței, Cal. Văcăreşti, Şos.
Mihai Bravu, Şos. Ştefan cel Mare, Bd. Iancu de Hunedoara, Şos. Nicolae Titulescu,
Pasajul Basarab, Şos. Orhideelor, Bd. G-ral Vasile Milea, Bd. Timişoara, Şos.
Progresului, Str. C-tin. Istrate, Şos. Viilor, Piaţa Eroii Revoluției, Şos.
Olteniței, „Romprim”.
Tramvaiele vor purta inscripţia de traseu: Romprim - Calea Văcăreşti - Bd. Banu
Manta - Sos. Progresului - Romprim.

Va fi înființată Linia 10, care va funcționa pe traseul: „Romprim”, Şos Olteniței,
Piața Eroii Revoluției, Şos. Viilor, Str. C-tin. Istrate, Şos.  Progresului, Bd.
Timisoara, Bd. G-ral Vasile Milea, Şos. Orhideelor, Pasajul Basarab, Şos. Nicolae
Titulescu, Bd. Iancu de Hunedoara, Şos. Ștefan cel Mare, Şos. Mihai Bravu, Cal.
Văcăreşti, Şos Olteniței, „Romprim”.
Tramvaiele vor purta inscripția de traseu: Romprim - Şos. Viilor - Bd. Banu Manta –
Mihai Bravu - Romprim.

Linia 11 va funcționa între „Cartier 16 Februarie” şi „Zețarilor” pe traseul: Calea
Giuleşti, Şos. Orhideelor, Bd. G-ral Vasile Milea, Bd. Timişoara, Şos. Progresului,
Str. Dr. Istrati, Şos. Viilor, Piața Eroii Revoluției, Şos Giurgiului, Str. Anghel
Alexandru, Str. Zețarilor.
Tramvaiele vor purta inscripția de traseu: Cartier 16 Februarie - Şoseaua
Progresului - Zețarilor.

Linia 19 va funcționa între „Complex RATB Titan” şi „Şura Mare” pe Bd. Theodor
Pallady, Bd. 1 Decembrie 1918, Str. Liviu Rebreanu, Bd. Camil Ressu, Şos. Mihai
Bravu, Calea Vitan, Bd. Octavian Goga, Str. Nerva Traian, Pod Timpuri Noi, Bd. Gh.
Şincai, Calea Şerban Vodă, Piața Eroii Revoluției, Str. Şura Mare.
Tramvaiele vor purta inscripția de traseu: Complex RATB Titan - Calea Vitan - Şura
Mare.

Linia 34 va funcționa între „Şura Mare” şi „Bd. Banu Manta” pe Str. Şura Mare, Şos.
Giurgiului, Şos. Olteniței, Piața Sudului, Cal. Văcăreşti, Şos. Mihai Bravu, Şos.
Ștefan cel Mare, Bd. Iancu de Hunedoara, Şos. Nicolae Titulescu.
Tramvaiele vor purta inscripția de traseu: Şura Mare - Piața Iancului - Bd. Banu
Manta.

De la aceeași dată, linia 4 se desființează.

Abonamentele eliberate pentru liniile scurtate, deviate sau desființate vor fi
valabile până la expirare pe noile linii, pe traseul valabil la data emiterii
abonamentului.

Format: 

Rubrici: 

Topic: