6 octombrie 2022

Serviciul de salubrizare pentru prestarea activităţii de colectare a cadavrelor animalelor de pe domeniul public

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Municipiul Ploieşti organizează procedura de achiziţie directă în vederea încheierii contractului de prestări servicii, având ca obiect – Serviciul de salubrizare pentru prestarea activităţii de colectare a cadavrelor animalelor de pe domeniul public al municipiului Ploieşti şi predarea acestora către unităţile de ecarisaj sau către instalaţiile de neutralizare, în conformitate şi cu respectarea tuturor cerinţelor stipulate în Caietul de sarcini.

– Cod de clasificare CPV: 90524300-9 Servicii de înlăturare a deşeurilor biologice;

– Valoarea estimata, fără TVA: 111.000 lei, fără TVA;

– Sursa de finanţare: Bugetul Local al Municipiului Ploieşti pe anul 2022;

– Termenul de prestare a serviciilor – 5 luni;

– Termenul limită pentru depunerea ofertelor: 05.08.2022, ora 12.00.

Achiziţia directă se va face prin catalogul electronic SEAP şi va fi finalizată prin încheierea unui contract de servicii. Detaliile tehnice şi oferta financiară vor fi postate în catalogul electronic (e-licitatii.ro), până la data înscrisă în Anunţul de depunere ofertă.

După aceasta oră, se vor vizualiza ofertele postate în SEAP. Acestea vor fi identificate după codul CPV şi denumirea serviciilor. Nerespectarea denumirii lucrărilor şi a codului CPV poate duce la imposibilitatea selectării de către autoritatea contractantă a ofertelor.

Obiectul contractului constă în prestarea Serviciului de salubrizare pentru prestarea activităţii de colectare a cadavrelor animalelor de pe domeniul public al municipiului Ploieşti şi predarea acestora către unităţile de ecarisaj sau către instalaţiile de neutralizare, în conformitate cu cerinţele înscrise în Caietul de sarcini.

Pentru o mai bună identificare a acestora, se va menţiona denumirea contractului şi se va face precizarea că ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploieşti.

Documentele de calificare, Propunerea tehnică, întocmită în conformitate cu cerinţele caietului de sarcini, Formularul de ofertă şi Anexele acestuia, Declaraţia privind însuşirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveşte clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de servicii se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, până la termenul limită precizat în Anunţul de depunere oferte.

Ulterior, achiziţia directă va fi derulată şi finalizată în NOUL SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro) de către autoritatea contractantă numai cu ofertantul declarat câştigător.

Criteriul de atribuire: cel mai bun raport calitate-preţ aplicabil numai ofertelor care respectă toate cerinţele prevăzute în anunţ şi în caietul de sarcini.

Anunţul pentru achiziţia directă a fost publicat şi în Sistemul Electronic al Achiziţiilor Publice (SICAP), la adresa: www.e-licitatie.ro, secţiunea Iniţieri de proceduri de achiziţie, subsecţiunea Publicitate anunţuri, sub nr. ADV 1306686 /29.07.2022.

Sursa foto Municipiul Ploieşti