15 august 2022

Sesiune de admitere de succes la Universitatea de Vest din Timişoara

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Odată cu luna iulie s-a încheiat cu succes şi prima sesiune a procesului de admitere la studii universitare, pentru anul 2022-2023, la Universitatea de Vest din Timişoara (UVT).

Cu peste 6000 de candidaţi şi peste 3400 de locuri finanţate de la bugetul de stat şi cu taxă, ocupate la ciclul de studii universitare de licenţă, UVT a demonstrat că rămâne una dintre principalele opţiuni ale tinerilor pentru continuarea studiilor.

Procesul de admitere din acest an la Universitatea de Vest din Timişoara a marcat şi o premieră în mediul academic românesc din ultimii ani: pentru toate programele de studii universitare de licenţă organizate de UVT concursul de admitere a presupus susţinerea şi promovarea unei probe de admitere. Fie că a fost vorba de probe de aptitudini artistice sau sportive, în cazul programelor de studii vocaţionale, de probe scrise specifice domeniului (precum în cazul Facultăţii de Matematică şi Informatică) sau de un test de abilităţi lingvistice şi de raţionament, toţi candidaţii care au optat pentru Universitatea de Vest din Timişoara au trecut printr-un proces de selecţie riguros, a cărui aplicare a permis departajarea candidaţilor într-o ierarhie a rezultatelor de testare, etapă în urma căreia câteva sute de candidaţi nu au reuşit să obţină condiţiile minimale necesare pentru a intra în clasamentele proceselor de admitere.

Cele mai căutate programe de studii universitare ale Universităţii de Vest din Timişoara de către candidaţi în această sesiune de admitere, cu o concurenţă semnificativă, au fost cele de Informatică, Psihologie, Kinetoterapie şi motricitate specială, Media digitală, Drept, Informatică economică, Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar, Biologie, Limbi moderne aplicate şi Design.

Întotdeauna, la UVT, accentul a fost pus pe calitatea studenţilor săi, astfel că ne bucurăm să completăm comunitatea universitară a UVT cu cei mai buni absolvenţi ai studiilor liceale, cu cei care au avut curajul de a trece printr-un concurs de admitere real, susţinând probe de examen, dar şi cu numeroşi tineri care pe parcursul anilor de liceu au obţinut distincţii importante la olimpiade şi concursuri naţionale şi internaţionale, aceştia beneficiind de un pachet personalizat de facilităţi prin care le sunt recunoscute meritele (scutiri de taxe, burse, implicarea în activităţi de cercetare sau activităţi extracurriculare etc.).

De asemenea, UVT a susţinut întotdeauna şi principiul echităţii şi asigurării accesului la studii universitare a candidaţilor proveniţi din medii dezavantajate, astfel că, şi în acest an, în cadrul procesului de admitere au fost oferite locuri speciale pentru candidaţii absolvenţi ai liceelor din mediul rural, candidaţii de etnie romă, candidaţii proveniţi din centre de plasament şi, în premieră, pentru candidaţi cu dizabilităţi sau cerinţe educaţionale speciale.

Pentru a sprijini candidaţii în alegerea corectă a programului de studii universitare care li se potriveşte cel mai bine, şi în acest an UVT, prin intermediul Centrului de Consiliere şi Orientare în Carieră (CCOC), au fost oferite servicii gratuite de consiliere, prin intermediul webinarelor, platformei de testare psihovocaţională YTM şi şedinţelor de consiliere individuală, atât pe parcursul anului şcolar, cât şi în perioada procesului de admitere.

Mai mult, pentru a veni mai aproape de candidaţi, pe parcursul lunii iulie 2022 reprezentanţii UVT au fost prezenţi timp de 11 zile şi în centre de admitere din 9 judeţe: Alba, Arad, Bihor, Caraş-Severin, Hunedoara, Mehedinţi, Gorj, Satu Mare şi Vâlcea.

Astfel, UVT îşi consolidează poziţia de lider în domeniul învăţământului superior din regiunea de Vest a României, numărul mare de tineri interesaţi să îşi descopere cea mai bună versiune a lor în cadrul comunităţii UVT confirmând acest fapt.

Începând cu jumătatea lunii august, platforma de admitere online a UVT va fi deschisă pentru a doua sesiune a procesului de admitere aferent anului universitar 2022-2023, iar candidaţii vor putea aplica pentru acele programe de studii unde încă mai există locuri disponibile. Toate informaţiile despre procesul de admitere la UVT vor fi disponibile în continuare pe site-ul admitere.uvt.ro.

Rectorul Universităţii de Vest din Timişoara, Marilen Gabriel Pirtea: „Şi în acest an, UVT a demonstrat că este nu doar cea mai dinamică universitate din România, ci şi cea mai curajoasă, asumându-şi riscul de a organiza probe de admitere pentru toate programele de studii pe care le ofertează. Curajul nostru a fost răsplătit de candidaţi, numărul mare de aplicanţi dovedindu-ne că aceştia au preferat să treacă printr-un proces de selecţie riguros, pentru a intra la o universitate de prestigiu. Ca întotdeauna, avem programe de studii care se remarcă printre preferinţele tinerilor, dar sunt convins că toate programele de studii universitare organizate de UVT sunt competitive şi pot asigura desăvârşirea profesională a studenţilor care le aleg. Îi aşteptăm şi în toamnă pe candidaţi ce se vor orienta spre procesul de admitere de la UVT, pentru a ne întregi comunitatea, completând locurile care încă sunt disponibile pentru anumite specializări. Become your best!”