16 octombrie 2021

Sesiunea anuală pentru depunerea dosarelor de solicitare, în vederea închirierii, a locuinţelor sociale din municipiul Oradea

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 580 din 29 iulie 2021 s-a aprobat perioada 01 septembrie 2021 – 30 septembrie 2021, ca interval de timp în care se va desfăşura sesiunea din acest an pentru depunerea dosarelor de solicitare, în vederea închirierii, a locuinţelor sociale din municipiul Oradea.

Ţinând cont de situaţia actuală şi având în vedere măsurile impuse de legislaţia în vigoare pentru reducerea impactului pandemiei COVID 19, avem rugămintea, în limita posibilităţilor, să ţineţi cont de faptul că documentaţia necesară în vederea depunerii dosarelor pentru locuinţe sociale se poate depune şi online, la adresa de e-mail a instituţiei contact@daso-oradea.ro.

Astfel, în perioada 1 septembrie – 30 septembrie 2021, se pot depune cererile însoţite de acte doveditoare de către solicitanţii de locuinţe sociale aflate în administrarea Municipiului Oradea.

Cererile şi actele doveditoare vor fi analizate de către Comisia socială de analiză a solicitărilor de locuinţe sociale şi de locuinţe pentru tineri construite din fondurile ANL aflate în administrarea Direcţiei Patrimoniu Imobiliar, care va trimite spre aprobare Consiliului Local lista cuprinzând solicitanţii eligibili, în ordinea de prioritate stabilită şi în funcţie de locuinţele sociale disponibile.

Cererea tip, actele necesare a fi anexate cererii, categoriile de persoane care pot beneficia de locuinţe sociale, precum şi criteriile de prioritate şi punctajele aferente le regăsiţi în ataşamentul ştirii. Comunicat de presă – Consiliul Local al Municipiului Oradea