16 octombrie 2021

Sesiunea juniorilor „Vasile Pârvan”

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Ediţia a IV-a
28 septembrie – 11 decembrie 2021

Consiliul Judeţean Vaslui şi Muzeul „Vasile Pârvan” Bârlad invită elevii iubitori de literatură să-şi înscrie cele mai noi şi frumoase creaţii literare la cea de-a patra ediţie a concursului „Sesiunea juniorilor”. Respectând tradiţia anului precedent, competiţia literară dedicată în semn omagial marelui arheolog Vasile Pârvan, se lansează la aceeaşi dată, 28 septembrie 2020, când se împlinesc 139 de ani de la naşterea părintelui arheologiei româneşti.

Concursul are ca scop susţinerea şi dezvoltarea pasiunii pentru literatură prin creaţie şi se adresează tuturor elevilor din judeţul Vaslui, care au preocupări şi aptitudini literare ce merită cunoscute şi promovate.

Cuprinde două secţiuni: proză şi poezie, ambele având aceeaşi tematică: „Lumea necuvântătoarelor”.

Competiţia literară se va desfăşura pe două categorii de vârstă: elevi de gimnaziu (10-14 ani/clasele V-VIII) şi elevi de liceu (15-18 ani/clasele IX-XII). Premiile şi diplomele vor fi acordate în 11 decembrie a.c., în funcţie de categoria de vârstă a participanţilor şi secţiunea lucrării.

În ceea ce priveşte materializarea competiţiei literare, un aspect important de precizat este că în cadrul festivităţii de premiere a câştigătorilor va fi lansată şi Antologia concursului, cu cele mai reprezentative lucrări participante la ediţiile din 2018, 2019 şi 2020.

REGULAMENT

– La acest concurs pot participa gratuit toţi elevii claselor V-XII, din judeţul Vaslui;

– Elevii pot înscrie doar o singură creaţie la una dintre secţiuni, la alegere: PROZĂ sau POEZIE;

– Este obligatoriu ca textele alcătuite:
* să fie semnate (nume, prenume, şcoala, clasa, vârsta, profesor coordonator sau persoană de contact cu număr de telefon, e-mail);
* să respecte cerinţa referitoare la tematica secţiunii alese – titlul la alegere;
* să fie tehnoredactate cu diacritice, în format A4, Times New Roman, 12;
* să fie trimise ca document WORD până la data de 21 noiembrie 2021, la adresa de e-mail: valentinafornea30@gmail.com.

– Criterii de evaluare: scrierea corectă din punct de vedere gramatical, exprimarea coerentă, originalitatea, creativitatea şi gradul de complexitate în elaborarea creaţiei literare.

– Lucrările vor fi evaluate de juriul alcătuit de organizatorii concursului. Juriul îşi rezervă dreptul de a selecta din creaţiile primite, doar pe cele care sunt realizate corect gramatical şi corespund normelor de redactare din prezentul regulament. Dacă lucrările se vor identifica/dovedi a fi preluate/copiate din surse diverse, acestea nu vor putea fi selectate pentru concurs. Autorii lucrărilor îşi asumă responsabilitatea cu privire la originalitatea textelor;

– Câştigătorii vor fi anunţaţi pe pagina de facebook a Muzeului „Vasile Pârvan”, Bârlad: https://www.facebook.com/muzeul.vasileparvan.

Etapele de desfăşurare:

– 28 septembrie – 21 noiembrie 2021 – primirea lucrărilor;
– 22 noiembrie – 5 decembrie 2021 – evaluarea lucrărilor;
– 6 decembrie 2021 – comunicarea câştigătorilor;
– 11 decembrie 2021 – festivitatea de premiere.

Premiie şi diplomele acordate pentru fiecare secţiune şi în funcţie de categoria de vârstă a participanţilor:

– PROZĂ GIMNAZIU: PREMIUL I, II şi III;

– POEZIE GIMNAZIU: PREMIUL I, II şi III.

– PROZĂ LICEU: PREMIUL I, II şi III;

– POEZIE LICEU: PREMIUL I, II şi III.

Director,
dr. Mircea Mamalaucă

Bibliotecar,
Valentina Mureşan