Publicat: 13 Octombrie, 2016 - 12:45
Share

În perioada 14 - 16 octombrie 2016, la Rin Grand Hotel – București, va avea loc al VI-lea Congres al Federației „Solidaritatea Sanitară” din România, având ca moto: „Creșterea calității vieții profesionale – condiție esențială pentru creșterea calității serviciilor medicale!”.

În data de 14.X.2016, începând cu ora 09:30, în sala București A, se va desfășura sesiunea publică a lucrărilor Congresului.

Alături de cei peste 400 de delegați, au confirmat participarea invitați cu rol cheie în activitatea organizației și în implementarea solicitărilor îndreptățite ale salariaților din Sănătate.

În cadrul lucrărilor Congresului Federația „Solidaritatea Sanitară” își propune continuarea abordărilor centrate pe calitatea vieții profesionale a salariaților și influențele acesteia asupra calității serviciilor medicale, perpetuând practica preocupărilor simultane ale organizației pentru interesele angajaților și pentru cele ale pacienților.

În spiritul acțiunii bazate pe dovezi, delegații la Congres au ca suport al activității lor un volum de studii și analize centrate pe identificarea, pe baza științifice, a principalelor probleme cu care se confruntă angajații din Sănătate și propunerea soluțiilor optime pentru rezolvarea lor. Congresul are ca sarcină stabilirea modalităților de abordare a problemelor cu care se confruntă salariații și poziționarea față de evenimente aflate în desfășurare.