Publicat: 27 Septembrie, 2016 - 10:46

În perioada 22-24 septembrie 2016, s-a desfășurat, la Durău (jud. Neamț), Sesiunea Științifică de Toamnă a Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România. Sesiunea, derulată sub genericul   „Știință, Cunoaștere, Creativitate, Spiritualitate”, a fost structurată în următoarele secțiuni: Științe exacte; Științe inginerești (tehnice); Biologie, Ecologie și Științe medicale; Istorie, Cultură. Civilizație; Filozofie, Psihologie, Teologie; Științe economie juridice și sociologice.

Sesiunea Plenară a manifestării, moderată de prof. univ. dr. ing. Adrian Badea, președintele AOSR, prof. univ. dr. Doru-Sabin Delion, vicepreședinte AOSR, și prof. univ. dr. Gogu Ghiorghiță, președintele Filialei Piatra-Neamț a AOSR, a cuprins următoarele comunicări: Gândirea strategică, Prof. univ. dr. Constantin Brătianu, Educaţie şi cercetare în Ungaria şi la Universitatea Central Europeană din Budapesta, Prof. univ. dr. Gheorghe Moroșanu, De la economia naturii la dezvoltarea durabilă, Academician Ion Dediu, Propuneri pentru proiectul de ţară privind dezvoltarea României, Dr. Ec. Florea DUMITRESCU, Dr. Ec. Marius BĂCESCU, Antropologia culturală şi metapsihologică, fundament al cercetărilor comportamentale şi sociologice, Acad. Prof. DHC. Dr. Mircea Ifrim, Acad. Prof. DHC. Dr. Aurel Ardelean, Prof. univ. dr. Coralia Cotoraci, Ştiinţă, cunoaştere, creativitate, spiritualitate: fundamentele operei savantului român Petre Brânzei, Prof. Habil. DHC. CS 1. Dr. Sorin Riga, Prof. Habil. DrHC. CS 1. Dr. Dan Riga, Acad. Prof. Dr. Leon Dănăilă, General (ret.) Prof. univ. dr. Vasile Cândea, Ernst Haeckel despre arta naturii. Sunt frumuseţea şi inteligenţa atribute ale materiei?, Prof. univ. dr. Gheorghe Mustață, Schiţă de portret a unui om care a ”sfinţit” locul - Dr. Costache Andone, Prof. univ. dr. Gogu Ghiorghiță. 

În secțiunile Sesiunii științifice s-au înscris 143 de lucrări, majoritatea acestora fiind prezentate conform programului. Comunicările științifice au acoperit o arie tematică largă, în cadrul domeniilor fundamentale ale cercetării și ale cunoașterii, dar și în abordări inter- și transdisciplinare. Între acestea, s-au numărat: Autovalori ale operatorului -(Δp + Δq) cu o condiţie la limită de tip Robin, Dr. Tihomir GYULOV, Prof. Gheorghe MOROȘANU, Probleme de punct fix şi de punct fix cuplat în spaţii b-metrice, Prof.dr. Adrian PETRUŞEL, Conf.dr. Gabriela PETRUŞEL, Prof.dr. Jen-Chih YAO, Metode de dualitate în aproximarea unor ecuaţii diferenţiale, CS1 dr. Dan TIBA (Științe exacte); Învăţământul ştiinţelor biologice la Universitatea românească din Cluj după Marea Unire din 1918, Conf. dr. biol. Ana P. FABIAN, Dr. biol. Alexandru Ş. BOLOGA, Criza refugiaţilor: sfârşitul multiculturalismului?, Prof.univ.dr. Aurel PAPARI, Prof.univ.dr. Andra SECELEANU, Cognocivilizaţia şi posibilele ei provocări, General de brigadă (ret.) CS I dr. Gheorghe VĂDUVA (Civilizație); Sisteme autonome telecomandate pentru detecţia ameninţărilor CBRNE, General (r) Prof. univ. dr. Teodor FRUNZETI, CS I dr. ing., Liviu COŞEREANU, CS II dr. ing., Tiberius TOMOIAGĂ, CS III dr. ing., Gabriel EPURE, Investigarea terenului de fundare, Prof. univ. dHC.dr. ing. Anghel STANCIU, Prof.univ.dr.ing. Irina Lungu, Şef lucr.dr.ing. Iancu-Bogdan Teodoru, Şef lucr.dr.ing. Mircea Aniculăesi, asist.dr.ing. Florin Bejan (Științe inginerești); Antecedentele infecţioase explică apariţia enterocolitei acute cu Clostridium difficile la pacientul urologic?, Conf.dr. Catalin PRICOP, Prof.dr. Dan MISCHIANU, Apa - molecula vieţii, evoluţiei şi longevităţii, CS 3, Ing. chim. Auditor şi evaluator de mediu Lucreţia Eugenia BREZEANU, Prof. habil. DrHC. Dan RIGA, Implicaţiile calităţii apei potabile asupra morbidităţii digestive, Conf.dr., Letiţia Doina DUCEAC, Şef lucr.dr. Simona NICHITUŞ, Şef lucr.dr. Laura ROMILĂ, Şef lucr.dr. Liviu STAFIE, Asist.drd. Cristina Elena DOBRE, Şef lucr.dr. Cornel BOTEZ (Științe medicale); Efectele încălzirii globale asupra biodiversităţii, Prof.univ.dr. Adrian BAVARU, Prof.univ.dr. Rodica BERCU, Educaţia BIO. Reprezentări în şcoala gimnazială, Prof. univ. Emerit dr. Ionel MIRON, Prof. univ. Emerit dr. Laurenţiu ŞOITU, Grupul sanguin OAB şi determinarea factorului Rh la pacienţii din Sulina, Delta Dunării, România, Doctorand, Georgiana Mirela ENE, Conf. Dr., Lucian, PETCU, Dr. Magda Ioana NENCIU, Prof. univ. dr. CS I Natalia ROŞOIU, Relevanţa fiziologică şi biochimică a administrării intranazale de oxitocină în bolile neuropsihiatrice, Drd. Manuel PAULET, Drd. Ioana BALMUS, Drd. Iulia ANTIOCH, CS Dr. Radu LEFTER, Prof. Dr. Dumitru COJOCARU (Științele naturii: Biologie - Biotehnologii), Caracterul polar-antagonic al structurii şi dinamicii sistemului psihic uman, Prof. univ. dr. Mihai GOLU, Natura umană – o paradigmă pierdută?, Prof. univ. dr. Ioan N. ROŞCA, Suicidul în mitologia greco-romană, Prof. univ. Dr. Aurel, PAPARI, Dr. Maria-Magdalena, Criza legii în dreptul contemporan, Prof. univ. dr. Mihai BĂDESCU, Consideraţii privind interferenţele religiei cu ordinea de drept internaţională, Prof. dr. Sergiu TĂMAŞ, Comunicarea politică: stratageme mediatice actuale, Prof. Dr. Victor MORARU, De la pragmatismul culturii la cultura pragmatismului. Procese şi tendinţe în existenţa contemporană, Prof. univ. dr. Sorin IVAN (Filosofie, psihologie şi teologie); Dobrogea în primul an al Marelui Război şi al ocupaţiei Puterilor Centrale (1916), Prof. univ. dr. Stoica LASCU, Operaţiile şi Istoricul Regimentului 9 Vânători în Războiul pentru întregirea Neamului românesc. 1916 -1919, Profesor universitar doctor Ion I. SOLCANU, Contraamiralul Horia Macellariu (1894-1989) – Un destin tulburător, Prof. univ. dr. Valentin CIORBEA (Istorie şi Ştiinţe militare); Tendinţe seculare la început de mileniu, Prof. univ. dr. Emilian M. DOBRESCU, Cercetător şt. Edith Mihaela Dobrescu, O nouă paradigmă – integrarea ergonomiei organizaţionale în structura managementului, Prof. dr. Susana GEANGALĂU, Economia României în contextul globalizării, Dr.ec. Angelica CĂRBUNARU-BĂCESCU, Model inovativ de utilizare a tehnologiei informaţionale în promovarea valorilor ştiinţei şi culturii româneşti, Doina TEODORESCU, Lucian Tanasa, Maria Teodorescu, Teodora Tanasa (Științe economice). Dată fiind anvergura domeniului, Secțiunea Științe medicale a fost structurată în două teme: Tema 1 – Dimensiunea Bio-Medico-Chirurgicală și Tema 2 – Dimensiunea Psihologică-Socială-Spirituală. În cadrul acestei secțiuni, s-a desfășurat SIMPOZIONUL Jubiliar AOSR de Ştiinţe BIO-PSIHO-SOCIALE dedicat omagierii centenarului de la naşterea savantului prof. dr. doc. Petre BRÂNZEI (1916-1985), creatorul conceptului și modelului medicinei bio-psiho-sociale. Lista completă a comunicărilor prezentate pe secțiuni poate fi consultată la: http://www.aosr.ro/wp-content/uploads/2015/04/0-PROGRAM-DURAU-FINAL-2016.... Lucrările comunicate vor fi integrate într-un amplu volum de proceedings al Sesiunii Științifice.

Sesiunea Științifică a AOSR a constituit o manifestare complexă, de înaltă ținută a spațiului academic, care probează potențialul creativ și inovativ al cercetării românești. Ediția 2016 s-a remarcat prin câteva elemente esențiale, care o recomandă ca mediu fecund, de referință la nivel național și internațional al științei și culturii: aria largă de acoperire, numărul mare al comunicărilor, calitatea, originalitatea și caracterul inovator al contribuțiilor științifice. În context, prof. univ. dr. ing. Adrian Badea, președintele Academiei Oamenilor de Știință din România, a declarat: „Capacitatea, potențialul și valoarea unei instituții academice se măsoară, dincolo de orice, prin rezultatele cercetării științifice. Sesiunea științifică de la Durău, prin numărul, dar mai ales prin calitatea lucrărilor prezentate, a probat, alături de celelalte manifestări și activități ale noastre, desfășurate instituțional sau individual, capacitatea AOSR de a produce și transfera cunoaștere la cel mai înalt nivel științific. Prin temele abordate, a mai arătat faptul că educația academică și cercetarea științifică sunt factori fundamentali ai dezvoltării țării, piloni ai Proiectului de țară, așa cum îl concepe Academia Oamenilor de Știință din România.”
   
Biroul de Comunicare și Relații Publice al Academiei Oamenilor de Știință din România