Publicat: 17 Ianuarie, 2019 - 09:40
Share

Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR) deschide sesiunile de primire a proiectelor de investiţii în arealul ITI - Delta Dunării (Instrumentul Teritorial Integrat - Delta Dunării) pentru dezvoltarea infrastructurii de bază şi pentru protejarea patrimoniului cultural, finanţate prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 - 2020.

Cele două sesiuni se vor desfăşura în perioada 21 ianuarie 2019, ora 9:00 - 30 aprilie 2019, ora 16:00 şi vor avea o alocare financiară de 16.777.774 euro pentru submăsura 7.2 - Investiţii în crearea şi modernizarea infrastructurii de bază la scară mică, iar pentru submăsura 7.6 - Investiţii asociate cu protejarea patrimoniului cultural, de 4.990.902 euro.

Pragurile de calitate ale proiectelor diferă în fiecare lună, începând de la 50 de puncte în prima etapă lunară (21 ianuarie - 28 februarie 2019) si ajungând până la pragul minim din ultima etapă lunară (01 - 30 aprilie 2019) de 20 de puncte pentru investiţii în infrastructura rutieră de interes local, educaţională şi socială şi pentru protejarea patrimoniului cultural. Pentru infrastructura de apă/ apă uzată, pragul minim sub care nu se pot selecta proiecte este de 25 de puncte. 

'Avem nevoie de investiţii în această zonă deosebită a ţării noastre, avem nevoie să dezvoltăm infrastructură de bază, mai ales într-o zonă cu puternic potenţial turistic şi economic. De asemenea, investiţiile în protejarea patrimoniului cultural sunt importante pentru dezvoltarea durabilă a zonei Delta Dunării şi mai ales pentru dezvoltarea durabilă a mediului rural. Alături de accesul la infrastructură de bază, satele noastre au nevoie de revigorarea vieţii sociale, de conservarea şi dezvoltarea moştenirii noastre culturale', a menţionat directorul general al AFIR, Adrian CHESNOIU.

Prin intermediul submăsurii 7.2 ITI - Delta Dunării, se acordă fonduri nerambursabile în procent de 100% pentru investiţii în infrastructura rutieră, de alimentare cu apă, canalizare şi pentru componenta educaţională sau socială (grădiniţe, creşe, after-school, şcoli profesionale în domeniul agricol sau instituţii de învăţământ secundar superior - filieră tehnologică). Valoarea sprijinului acordat pentru o investiţie începe de la 500.000 de euro şi poate ajunge până la 4.000.000 de euro pentru proiecte colective.

Totodată, prin submăsura 7.6 ITI - Delta Dunării, se obţin maximum 500.000 de euro, fonduri nerambursabile în procent de până la 100%, pentru susţinerea investiţiilor de restaurare,  conservare şi accesibilizare a patrimoniului cultural de interes local, a aşezămintelor monahale, inclusiv a aşezămintelor culturale.

Cererile de finanţare se depun on-line pe pagina de internet a Agenţiei, www.afir.info, până în data de 30 aprilie 2019, ora 16:00 sau până la epuizarea fondurilor disponibile. Pentru întocmirea documentaţiei necesare obţinerii finanţării, solicitanţii de fonduri nerambursabile au la dispoziţie Ghidul solicitantului care poate fi consultat gratuit pe site-ul Agenţiei, la secţiunea 'Investiţii PNDR' în pagina dedicată fiecărei submăsuri în parte.

Tag-uri Nume: