Publicat: 23 Octombrie, 2020 - 13:38
Share

Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei, prin Autoritatea de Management a Programului Operaţional Capacitate Administrativă (AM POCA), a organizat, în perioada 20-22 octombrie 2020, o sesiune de formare cu tema MySMIS, în cadrul proiectului Sprijin pentru activităţile de publicitate, informare şi comunicare ale AM POCA, cod SIPOCA 38, cod MySMIS 122485.

Activitatea face parte dintr-o serie de acţiuni ale AM POCA, pentru informarea beneficiarilor şi potenţialilor beneficiari cu privire la aspecte referitoare la gestionarea proiectelor pe parcursul întregului ciclu de viaţă, având ca scop transmiterea optimă a informaţiilor relevante privind POCA, pentru a asigura implementarea cu succes a proiectelor şi, implicit, creşterea ratei de absorbţie a fondurilor la nivelul programului operaţional.

Evenimentul, la care au participat 15 reprezentanţi ai unor instituţii beneficiare POCA, din Bucureşti, a venit în întâmpinarea necesităţilor de bază privind instruirea beneficiarilor POCA în domeniul MySMIS, tratând aspecte precum: prezentarea generală a Sistemului electronic de schimb de date MySMIS2014, baza legală, obligaţiile beneficiarilor care decurg din contractele de finanţare, arhitectura sistemului informatic, seturi de date care trebuie înregistrate şi stocate în forma electronică, prezentarea relaţionării între tipurile de utilizatori şi interfeţele sistemului, structura cererii de finanţare, încărcarea documentelor aferente achiziţiilor etc.

Această activitate face obiectul unui Pact de integritate, fiind monitorizată de către Societatea Academică din România, în calitate de monitor social, în cadrul unei iniţiative DG Regio şi Transparency International, pentru asigurarea transparenţei către publicul larg cu privire la modul de utilizare a fondurilor europene.