17 octombrie 2021

Simona Lache a fost aleasă în Comitetul director („Executive Board”) al CEENQA

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS) are onoarea să anunţe că, în data de 13 octombrie 2021, în cadrul Adunării Generale a Reţelei Central-Est Europeane a Agenţiilor de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (CEENQA), doamna Prof. univ. dr. ing. Simona Lache, Director al Departamentului de Acreditare al ARACIS, a fost aleasă în Comitetul director („Executive Board”) al CEENQA.

CEENQA reprezintă o reţea non-profit a agenţiilor de asigurare a calităţii în învăţământul superior din ţările spaţiului central şi est-european, înfiinţată pentru a sprijini colaborarea între ţări apropiate din punct de vedere al sistemului de învăţământ şi al nivelului de dezvoltare economică. Asociaţia cuprinde 40 de agenţii de asigurare a calităţii din 26 de ţări, majoritatea agenţiilor membre CEENQA fiind, totodată, şi agenţii membre în Asociaţia Europeană pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul Superior (ENQA), iar CEENQA este o structură afiliată la ENQA.

ARACIS este membră fondatoare a CEENQA, deoarece a apreciat că participarea sa la schimbul de bune practici între agenţiile din zonă şi colaborarea sa cu acestea reprezintă elemente importante atât pentru asigurarea calităţii propriei activităţi, cât şi pentru vizibilitatea rezultatelor sistemului de învăţământ superior din România.

Menţionăm că ARACIS a mai fost reprezentată în conducerea CEENQA de către doamna Prof. univ. dr. ing. Daniela-Cristina Ghiţulică, care a deţinut un mandat în funcţia de Preşedinte al CEENQA (2018 – 2020) şi două mandate de membru în Comitetul director al CEENQA (2014 – 2018).