Publicat: 11 Octombrie, 2018 - 19:56
La întâlnirea profesională omagială a Camerelor Notarilor Publici

Întâlnirea profesională și omagială a Colegiilor Directoare ale Camerelor Notarilor Publici din România sub titulatura de „Profesia de notar în an centenar” are loc în perioada 11-14 octombrie 2018 la Alba Iulia, în organizarea Camerei Notarilor Publici Alba.

Aici s-a făurit primul nou testament în limba română, ce a fost tipărit în anul 1648-Noul Testament de la Bălgrad, primul abecedar în limba română a fost tipărit la Alba Iulia (Bucoavna-1699). Aici a avut loc înfăptuirea Marii Uniri la 1 Decembrie 1918, după care, la data de 15 octombrie 1922 au fost încoronați primii regi ai României Mari, Regele Ferdinand I și Regina Maria.

Cu acest prilej se desfășoară, sub auspiciile Uniunii Naționale a Notarilor Publici, simpozionul „Alba Iulia, Notarii și Marea Unire” în cadrul căruia vor susține comunicări dr. Ioana Rustoiu și dr.Dan Adrian Doțiu.