Publicat: 21 Martie, 2014 - 08:00
Share

În cadrul manifestărilor organizate de Regia Naţională a Pădurilor RNP ROMSILVA în cadrul "Lunii Pădurii" are loc Simpozionul dedicat Zilei Internaţionale a Pădurilor, organizat în colaborare cu Consiliul Ştiinţific Consultativ al RNP.

Programul simpozionului este următorul:

- 09.30 - 10.00 - Sosirea participanţilor
- 10.00 - 10.15 - Deschiderea lucrărilor Simpozionului - dr. ing. Adam Crăciunescu, Director General al RNP-Romsilva
- 10.00 - 10.15 - Cuvântul de salut al reprezentantului Departamentului Ape, Păduri şi Piscicultură
- 10.30 - 12.30 - Comunicări (timpul alocat pentru prezentarea unei comunicări - 15 minute)

• Noua strategie forestieră a Uniunii Europene-garanţie a managementului durabil al pădurilor
Autori: dr.ing. Adam CRĂCIUNESCU, Directorul General, RNP-Romsilva; ing. Ciprian PAHONŢU, Consilier, RNP- Romsilva
• Cu privire la programele, strategiile şi legile silvice româneşti.
Autor: Acad.prof. dr.doc. Victor GIURGIU- Membru al Academiei Române, Preşedintele Secţiei de silvicultură a ASAS
• Provocări prezente şi viitoare la adresa silviculturii româneşti
Autor: prof.dr.ing. Ioan Vasile ABRUDAN, RECTORUL Universităţii Transilvania din Bucureşti
• Regenerarea pădurilor-condiţie a perenităţii lor, obiectiv prioritar al RNP-Romsilva
Autor: dr.ing. Mihai DAIA, Şef Serviciu Regenerarea Pădurilor RNP-Romsilva
• Contribuţii ale învăţământului superior braşovean la cercetarea ştiinţifică în silvicultură.
Autor: prof.dr.ing. Lucian CURTU, Decanul Facultăţii de Silvicultură şi Exploatări Forestiere din Braşov.
• Soluţii de adaptare a silviculturii româneşti la schimbările climatice
Autor: dr.ing. Ion BARBJJ, Cercetător, ICAS Bucureşti
• Evoluţia populaţiilor de Lymatoria dispar în pădurile din sudul tării, sub influenţa schimbărilor de mediu
Autori: dr.ing. Romica TOMESCU, Directorul ICAS Bucureşti; dr.ing. Constantin NEŢOKJ, cercetător ICAS Bucureşti