Publicat: 24 August, 2015 - 18:06
Share

 Organizaţia Patronală Operatorul Portuar şi Federaţia Naţională a Sindicatelor Portuare (FNSP) au trimis, luni, o scrisoare deschisă preşedintelui Klaus Iohannis şi Guvernului, în care arată că solicitarea de demitere a Consiliului de Administraţie şi a conducerii CN Administraţia Porturilor Maritime (APM) SA vine ”ca urmare a apariţiei în spaţiul public a mai multor dovezi concrete privind managementul defectuos practicat de actuala conducere a companiei”, dovezi ce s-ar regăsi în concluziile unor rapoarte ale Corpului de Control al ministrului Transporturilor şi ale unui raport al Curţii de Conturi.

”Prin urmare, problemele grave sesizate de noi de-a lungul timpului (...) s-au confirmat în totalitate. Actualul Consiliu de Administraţie, în conivenţă cu conducerea executivă, aplică în mod constant un management deficitar, încheind contracte păguboase pentru companie şi încălcând în mod flagrant şi continuu legea”, se arată în scrisoarea deschisă.

Semnatarii scrisorii mai spun că această ”atitudine” se reflectă în mod direct asupra situaţiei economice a CN APM SA. ”Sunt cheltuite resurse financiare pe contracte nejustificate şi amânate investiţii absolut necesare pentru buna desfăşurare a activităţii Portului Constanţa, ceea ce generează un dezechilibru vădit între veniturile, cheltuielile şi necesităţile reale ale companiei pentru a fi eficientă din punct de vedere economic”, se menţionează în documentul citat.

Conform sursei citate, încă din anul 2013, reprezentanţii Corpului de Control al ministrului Transporturilor, în urma realizării unei analize atente a activităţii CN APM SA, ar fi identificat anumite fapte pentru care există indicii concrete că actuala conducere a companiei ar fi săvârşit infracţiuni, ”motiv pentru care raportul a fost transmis către Parchetul Tribunalului Constanţa”.

Faptele sesizate se referă la derularea proiectului ”Prelungirea digului de larg al Portului Constanţa”, iar reprezentanţii companiei sunt acuzaţi, între altele, că ar fi modificat şi adăugat, în devafoarea CN APM SA, clauze contractuale obligatorii, după desemnarea câştigătorului procedurii de achiziţie publică, acesta beneficiind de mărirea valorii contractului fără a fi respectate valorile legale.
Patronatul şi sindicaliştii mai spun că, în anul 2014, Curtea de Conturi a făcut un control la Administraţia Porturilor Maritime SA, ocazie cu care s-ar fi constatat, în principal, nerespectarea de către conducerea companiei a clauzelor contractului de concesiune încheiat între Ministerul Transporturilor şi CN APM SA Constanţa, având ca obiect concesionarea bunurilor proprietate publică şi organizarea unor proceduri de licitaţie publică fără respectarea dispoziţiilor legale în materie.

”Practic, neregulile constatate au vizat pe de o parte modalitatea greşită de «stabilire a redevenţei pentru perioada august 2012 - decembrie 2013, prin includerea în baza de calcul a veniturilor din activitatea de pilotaj/remorcare şi virarea sumei cuvenite bugetului de stat», iar pe de altă parte «nerespectarea procedurii de achiziţie cu prilejul atribuirii contractului de lucrări, reparaţii şi întreţinere drumuri, platforme, pasaje şi trotuare din porturile maritime aparţinând CNAPM SA Constanţa»”, se precizează în documentul citat.

Astfel, Curtea de Conturi ar fi concluzionat că, prin operaţiuni economice frauduloase de neevidenţiere a acestor venituri în veniturile brute/totale ale companiei, s-a ajuns la crearea unui prejudiciu în valoare de 3.684.078 de lei, prejudiciul realizat ca urmare a încălcării dispoziţiilor unui contractde concesiune încheiat în 2008 şi a mai multor acte normative în vigoare, dar şi că atribuirea ilegală a unui contractde execuţie de lucrări de reparaţii a avut drept consecinţă crearea unui prejudiciu în valoare de 1.071.558 de lei.

Totodată, şi în acest an, Corpul de Control al Ministerului Transporturilor ar fi reţinut o serie de abateri de la legalitate şi regularitate săvârşite de către conducerea CN APM SA.