Publicat: 19 Ianuarie, 2017 - 19:20
Share

Referitor la Proiectul Ordonanței de urgență privind grațierea unor pedepse, în scopul informării corecte a opiniei publice, Administrația Națională a Penitenciarelor a realizat o analiză a efectivelor de deținuți, rezultând următoarea situație:

— 1625 persoane condamnate la pedeapsa închisorii de până la 5 ani inclusiv;

— 856 persoane condamnate la pedeapsa închisorii care au împlinit vârsta de 60 de ani;

— 14 femei însărcinate;

— 1213 persoane care au în întreținere minori cu vârsta de până la 5 ani;

— 26 persoane diagnosticate cu boli incurabile în faze terminale, din care 9 se află în custodia unităților penitenciare, iar restul beneficiază de întreruperea executării pedepsei privative de libertate.

Situația finală poate fi realizată și comunicată numai după analiza efectivă a dosarelor individuale ale persoanelor private de libertate de către comisiile de specialitate și după aprobarea Proiectului Ordonanței de urgență privind grațierea unor pedepse.

Totodată, precizăm următoarele:

— la data de 17.01.2017, se înregistra un efectiv de 27.559 persoane custodiate raportat la 18985 locuri de cazare, care este capacitatea legală de deținere, calculat la o suprafață de 4 mp alocați fiecărui deținut. Indicele de ocupare este de 145,16% și

există un deficit de 8574 locuri.

Cele mai aglomerate unități penitenciare:

Penitenciarul Satu Mare — indice de ocupare 218,30% la un efectiv de 513 deținuți / 235 locuri;

Penitenciarul Târgu Mureș — indice de ocupare 211,59% la un efectiv de 438 deținuți / 207 locuri;

Penitenciarul Ploiești — indice de ocupare 205,74% la un efectiv de 430 deținuți / 209 locuri.

Conform datelor statistice deținute, rata de recidivă este de 38,27%.

Problemele cu care se confruntă sistemul penitenciar sunt cauzate, în principal, de supraaglomerare, deficit de personal, infrastructură învechită, uzură și exploatare îndelungată a spațiilor existente.

în vederea îmbunătățirii condițiilor de detenție, în perioada 2012-2016, în sistemul penitenciar, au fost create/modernizate 5513 locuri de cazare, prin lucrări de reparații curente și investiții.

în 2016, Guvernul a aprobat calendarul de măsuri privind Memorandumul cu tema 'Intenția CEDO de aplicare a procedurii hotărârii pilot în cauzele privind condițiile de detenție', sens în care ANP a elaborat un plan pentru perioada 2016-2023 care prevede crearea a 10895 locuri de cazare și modernizarea a altor 1651 locuri.

în luna noiembrie 2016, a fost avizat de către Ministerul Finanțelor Publice Studiul de prefezabilitate pentru obiectivul 'P 47 Berceni — Penitenciar 1000 locuri'.

În cadrul Programelor Operaționale de atragere a fondurile europene structurale și de investiții 2014-2020, nu sunt alocate fonduri pentru modernizarea sau construcția penitenciarelor.

În cadrul Mecanismului Financiar Norvegian 2009-2014, au fost alocate fonduri în valoare de 893.488 euro, cu ajutorul cărora a fost amenajata la standarde europene o comunitate terapeutica pentru 60 de locuri in cadrul Penitenciarului Gherla și 2.655.500 euro pentru modernizarea unei secții de 200 locuri pentru tineri la Penitenciarul Bacău, respectiv renovarea unor secții de Infirmerie și Tranzit, precum și pentru amenajarea unor centre de autogospodărire la Centrele de Detenție Craiova și Tichilești, respectiv reparația a două secții de deținere de la Centru Educativ Târgu Ocna.

Începând cu 2012, sistemul penitenciar a accesat și implementat 22 de proiecte din fonduri externe nerambursabile al căror scop a vizat reintegrarea socială a persoanelor private de libertate și implicit diminuarea fenomenului de recidivă.

În ceea ce privește dinamica personalului de penitenciare, în anul 2016 s-au înregistrat 7940 ieșiri din sistem, cele mai multe cauze ale încetării raporturilor de serviciu fiind determinate de pensionări, iar deficitul de personal, în prezent, este de 2900 persoane. în scopul suplinirii insuficienței de personal, în 2016, Administrația Națională a Penitenciarelor și unitățile subordonate, au organizat 144 de concursuri pentru ocuparea a 2738 posturi de execuție și de conducere, atât din sursă internă, cât și din sursă externă.

În perioada 2011-2016, au fost înregistrate la nivelul Administrației Naționale a Penitenciarelor 510 condamnări pronunțate de CEDO prin care statul român a fost obligat la plata a 3.132.429 Euro și 10.000 franci elvețieni.

În ceea ce privește un eventual act normativ care privește instituția grațierii, apreciem că acesta poate contribui atât la diminuarea fenomenului de supraaglomerare din sistemul penitenciar, cât și la îmbunătățirea condițiilor de detenție și reducerea cheltuielilor bugetare cu întreținerea deținuților.

Comisar șef de penitenciare Marius VULPE

Director general Administrația Națională a Penitenciarelor