9 august 2022

Situaţia evoluţiei gripei aviare

Swabbing mixed breed baby chicks to test for avian influenza

Distribuie pe rețelele tale sociale:

SITUAŢIA EPIDEMIOLOGICĂ ACTUALĂ SUB RAPORTUL EVOLUŢIEI GRIPEI AVIARE

Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Prahova informează toţi crescătorii de păsări cu privire la Nota de serviciu nr. 8551/23.05.2022 (26114/23.05.2022) privind măsurile aplicate la nivel judeţean pentru prevenirea apariţiei Influenţei Aviare la păsările domestice.

Ţinând cont de această situaţie epidemiologică vor fi respectate următoarelor măsuri:

EXPLOATAŢII COMERCIALE:
– reactualizarea, în regim de urgenţă, a măsurilor generale şi specifice de biosecuritate aplicabile la nivelul exploataţiilor de păsări, conform Ordinului A.N.S.V.S.A. nr. 21/2018;
– înăsprirea măsurilor specifice de biosecuritate, pe cele trei nivele de risc (zona administrativă, zona profesională, zona de producţie), existente la nivelul unei exploataţii comerciale;
– supravegherea păsărilor domestice sub raportul gripei aviare prin teste serologice RIHA pentru subtipurile H5/H7;

GOSPODĂRIILE POPULAŢIEI:
– prevenirea oricărui contact direct şi indirect între păsările sălbatice vii, în special cele de apă şi păsările domestic de curte; astfel este interzis accesul păsărilor domestice (în special raţe şi gâşte) la luciuri de apă, lacuri, bălţi, râuri şi orice altă amenajare hidrologică artificială sau naturală;
– separarea în cadrul gospodăriei, în măsura posibilităţilor a raţelor şi gâştelor de alte păsări domestice;
– hrănirea şi adăparea păsărilor se va realiza într-o zonă acoperită la care nu pot avea acces păsările sălbatice;
– interzicerea intrării mai multor persoane în zona de exploatare a păsărilor domestice, mişcările limitându-se, pe cât posibil, la o singură persoană (proprietarul exploataţiei);
– se vor aplica măsuri suplimentare de evitare a introducerii/diseminării unei eventuale infecţii prin folosirea unei încălţăminte diferite în spaţiul de exploatare a păsărilor domestice sau a unui amplasament special amenajat pentru deinfecţia încălţămintei;
– se va acorda o atenţie sporită asupra riscurilor introducerii şi diseminării bolii de către vânători, care pot transmite virusul de la sălbatic la domestic prin păsări vânate şi prelucrate în exploataţiile nonprofesionale sau prin echipamentele (ustensilele) folosite la vânătoare;
– cumpărarea de carne de pasăre, ouă şi produse din carne de pasăre se va face numai din magazinele autorizate;
– obligativitatea notificării medicului veterinar de liberă practică concesionar şi a D.S.V.S.A. Prahova asupra oricărei suspiciuni de boală, caz de mortalitate şi morbiditate manifestate la păsările domestice aflate în proprietate;

FONDURILE CINEGETICE:
– inspectarea periodică a habitatelor păsărilor sălbatice de către gestionarii fondurilor de cinegetice nominalizaţi pe fiecare fond, iar orice modificare apărută în starea de sănătate a păsărilor sălbatice, se va anunţa de urgenţă la DSVSA Prahova;
– recoltarea în vederea examinării a păsărilor sălbatice bolnave, muribunde şi/sau a păsărilor găsite moarte, în mod deosebit a speciilor de păsări de apă/migratoare (speciile-ţintă) pentru care s-a dovedit că riscul este mai mare de a fi contaminate cu virusul gripei aviare şi de a-l transmite, fiind vizate în mod deosebit, zonele apropiate de cursurile de apă/luciuri de apă, păsări ce trebuiesc aduse la LSVSA Prahova;

TRANSPORTATORI DE ANIAMLE VII

– efectuarea dezinfecţiilor mijloacelor de transport animale vii, atât la locul de expediere
cat şi la locul de destinaţie
– întocmirea unui plan de ruta, în aşa fel încât, să evitaţi zonele de protecţie şi zonele de supraveghere ale focarelor de boala notificate de către ţările afectate.

D.S.V.S.A. Prahova a notificat, în scris, exploataţiile comerciale de păsări, Consiliile Locale, administratorii fondurilor cinegetice de pe raza judeţului si transportatorii de animale vii, cu privire la măsurile specifice care trebuiesc luate în vederea minimalizării riscurilor de apariţie a influenţei aviare de înaltă patogenitate.

Strada Corlăteşti, nr. 11, Judeţul Prahova Cod Poştal 100532, Telefon: 0244571751,.Fax: 0244575351
E-mail: office-prahova@ansvsa.ro, Web: www.prahova.dsvsa.ro

Director executiv,
George Stratulat

Sursa foto Pixabay