Publicat: 10 Decembrie, 2013 - 13:20
Share

Totalul veniturilor bugetare realizate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) în luna noiembrie 2013 a însumat 13.879,18 mil. lei, înregistrandu-se un grad de realizare a programului de 100,21 % (calculat faţă de 13.850,29 mil.lei - program comunicat de MFP).
În ce priveste totalul veniturilor bugetare realizate de ANAF, cumulat pe unsprezece luni 2013, acesta a însumat 159.594,23 mil.lei, ceea ce reprezintă:
- un grad de realizare de 100,07% a programului de încasări venituri bugetare comunicat de Ministerul Finanţelor Publice (159.482,43 mil. lei);
- o depăşire cu 3,67 % (5.647,18 mil.lei) a nivelului încasărilor din aceeaşi perioadă din 2012 (153.947,05 mil.lei).

A. La bugetul de stat s-au încasat 108.669,06 mil.lei, cu 3.872,25 mil. lei, respectiv 3,70% mai mult faţă de aceeaşi perioadă din 2012 (104.796,81 mil.lei). Faţă de programul de încasări comunicat de M.F.P. s-au încasat cu 187,96 mil.lei mai mult, respectiv un grad de realizare al programului de încasări de 100,17 %:
1. la impozitul pe profit s-au încasat 10.796,94 mil. lei, cu 120,76 mil.lei, respectiv 1,13% mai mult decât în 2012 (10.676,18 mil.lei), înregistrându-se un grad de realizare al programului de încasări de 101,17 %;
Precizări: o scădere importantă a încasărilor se înregistrează la impozitul pe profit datorat şi virat de către băncile comerciale, care a înregistrat valori de numai 54,42 mil.lei în anul 2013 faţă de 372,29 mil.lei colectaţi în perioada similară din anul 2012, urmare aplicării unor noi prevederi legale în domeniul constituirii de provizioane;
2. la impozitul pe venit s-au încasat 20.481,31 mil. lei, cu 1.513,70 mil.lei, respectiv 7,98% mai mult decât în 2012 (18.967,61 mil.lei), înregistrându-se un grad de realizare a programului de 99,67 % ;
3. încasările din taxa pe valoarea adăugată au fost de 47.311,41 mil. lei, cu 1.806,95 mil.lei, respectiv 3,97 % mai mult decât în 2012 (45.504,46 mil. lei), înregistrându-se un grad de realizare a programului de 101,57 %:
Precizări: a) Volumul restituirilor de tva a fost cu 3,97 % mai mare decât în anul 2012, respectiv cu 656,76 mil. lei mai mult în cifre absolute.
b) încasările de tva aferente importului de bunuri şi servicii au fost cu 9,89 % mai mici ( - 623,53 mil. lei ) decât în perioada similară a anului 2012;

4. în domeniul accizelor programul de încasări a fost realizat în proporţie de 100,03% . Faţă de încasările din perioada analizată a anului precedent, încasările au fost mai mari cu 3,42 % (19.366,17 mil. lei în 2013 - 18.724,92 mil.lei în 2012, înregistrându-se un plus de 641,25 mil.lei).
5. încasările la capitolul „rest venituri” au fost realizate în proporţie de 98,24% (realizări 10.561,10 mil.lei, faţă de un program de 10.750,69 mil.lei) .
Precizări: Principala cauză a nerealizării nivelului programat al veniturilor provine din neîncasarea veniturilor planificate ca vărsăminte din dividende realizate de companii cu capital de stat, a veniturilor din concesiuni şi închirieri precum şi a neîncasării vărsămintelor din veniturile nete ale B.N.R. .

B. La bugetul fondului naţional unic pentru asigurări de sănătate gradul de realizare a programului de încasări a fost de 100,23 %.
C. La bugetul asigurărilor sociale de stat se constată o creştere cu 6,13% (34.473,54 mil lei în 2013 faţă de 32.481,68 mil lei in 2012), înregistrându-se un grad de realizare a programului de 99,67%;
Precizari: datorită creşterii cotei de contribuţie la Pilonul II de pensii la 5,5%, suma virată la fondul privat de pensii a fost cu 541,71 mil. lei mai mare faţă de cea virată în aceeaşi perioadă a anului 2012, respectiv 2.283,88 mil.lei – cumulat 2012 faţă de 2.825,59 mil.lei – cumulat 2013 ;
D. La bugetul asigurărilor sociale pentru şomaj se constată o creştere cu 5,40% (1.315,99 mil lei în 2013 faţă de 1.248,51 mil lei în 2012) înregistrându-se un grad de realizare a programului de 100,31%;