Publicat: 17 Octombrie, 2019 - 10:20
Share

Monitorul Social, proiect al Friedrich-Ebert-Stiftung România, lansează un nou infografic despre riscul de sărăcie al categoriilor vulnerabile din România.

Conform Eurostat, în anul 2018 peste o treime din vârstnicii României (populația de peste 65 de ani)  erau în risc de sărăcie, adică aveau venituri sub 60% din mediana națională. Din acest punct de vedere, situația este la cele mai grave cote din 2009 și până acum.

Femeile sunt afectate în mod disproporționat, probabilitatea ca o femeie vârstnică să fie în risc de sărăcie fiind mai mult decât dublă prin comparație cu a bărbaților. În 2018, 43,4% din totalul femeilor de peste 65 de ani se aflau în risc de sărăcie, față de 19% în cazul bărbaților de peste 65 de ani.

https://monitorsocial.ro/indicator/varstnicii-romaniei-sunt-afectati-din...

Sursele datelor folosite în infografic este Eurostat, iardatele pot fi consultate aici:

https://monitorsocial.ro/data/varstnicii-romaniei-sunt-afectati-din-ce-i...