Publicat: 18 Noiembrie, 2015 - 18:25

Proiectul SocialXchange a a primit certificatul de ”Bune Practici” în cadrul competiţiei Institutului European al Administraţiei Publice (EIPA) ”Sectorul Public ca Partener pentru o Societate mai Bună” (”The Public Sector as Partner for a Better Society”) ce are loc în Olanda, la Maastricht.

Proiectul SocialXchange a fost nominalizat printre cele 64 de proiecte, ca model de bună practică la nivel european, dintre 266 de aplicatii eligibile înscrise în competiţia Premiilor Sectorului Public. SocialXchange este singurul proiect din România prezent în această competi’ie.

„Suntem onoraţi că acest proiect implementat de DGASPC Sector 6 este din nou recunoscut la nivel internaţional, după premiul pe care l-am obținut luna trecută la Luxembourg. Principiul solidarităţii în comunitate, care este temelia magazinului SocialXchange, face parte din valorile europene. Modul în care locuitorii Sectorului 6 au primit această iniţiativă inovatoare a fost unul pozitiv, ceea ce nu poate decât să ne bucure şi să confirme că astfel vom reuşi să consolidăm relaţia comunitate – autoritate publică locală”, a declarat primarul Rareş Mănescu.

Magazinul SocialXchange este un intermediar între cei care doresc să facă acte caritabile şi cei care au nevoie de astfel de gesturi, simplificând procedura de donaţie a unor bunuri, dar şi condiţionează accesul persoanelor cu venituri modeste la aceste produse prin efectuarea unor activităţi de muncă în folosul comunităţii. Proiectul a apărut ca urmare a  nevoii de a încuraja atât actele de caritate, cât şi sentimentul de responsabilitate în rândul asistaţilor social, dar şi din dorinţa promovării unor principii, precum respectul faţă de donator, protejarea demnităţii beneficiarului şi echitatea socială.
Ca noutate, magazinul oferă donatorilor un pachet de servicii de abilitare şi agrement precum salinoterapie, cursuri de limbi străine, parenting, activităţi sportive şi divertisment. 
Inovator este şi sistemul de puncte pe baza căruia funcţionează acest concept, care exclude aportul banilor din întregul proces, accentuând şi mai mult ideea de sistem caritabil, non-profit, cu destinaţie specific socială.
În cadrul magazinului sunt acceptate ca donaţii alimente neperisabile, cu termene de valabilitate care să permită depozitarea lor pe o perioadă rezonabilă, precum şi produse de igienă, îmbrăcăminte, jucării, articole pentru copii, rechizite, cărţi, articole sportive etc. Beneficiari ai produselor donate sunt persoane asistate social de pe raza Sectorului 6, care au acces la serviciile magazinului pînă la depăşirea situaţiei de criză şi găsirea unui loc de muncă stabil, în economia reală. Sunt acceptate numai persoane adulte, apte de muncă, sau tineri care îndeplinesc condiţiile legale pentru a munci.
De la inaugurare, proiectul SocialXchange a obţinut premii, distincţii şi recunoaştere de bună practică pentru noutatea pe care o aduce şi utilitatea sistemului propus, astfel:
-    în luna octombrie a primit recunoaşterea internaţională în cadrul Conferinţei Europene a Calităţii ”Întărirea capacităţii administraţiei publice în prezent şi provocările viitoare. Administraţia publică - parte a unei soluţii“, care a avut loc la Luxembourg, 
-    tot în luna octombrie, proiectul  SocialXchange a primit "Premiul de excelenţă pentru cele mai importante proiecte de dezvoltare a serviciilor sociale" în cadrul celei de-a XI-a ediţii a Galei Premiilor de Excelenţă Administratie.ro.

În data de 19 noiembrie, în cadrul conferinţei internaţionale „Inovaţie şi calitate în sectorul public”, organizată de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici (ANFP), Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 a fost nominalizată pentru premierea a două proiecte înscrise în competiţie, după cum urmează:
     în cadrul pilonului I – Cooperare internaţională pentru modernizarea serviciilor publice, a fost nominalizat pentru premiere proiectul Complex de Servicii de Recuperare şi
     în cadrul pilonului III – Metode şi practici de stimulare a participării cetăţenilor la viaţa publică, a fost nominalizat proiectul Magazinul SocialXchange.