Societatea Naţională a Sării, verificată

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Ministerul Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului a cerut Corpului de Control al Premierului să extindă misiunea de control, aflată în derulare, la Societatea Naţională a Sării – SALROM (SNS). Motivul acestei solicitări este: producerea unui eveniment semnificativ – posibile daune cauzate Societăţii prin denunţarea unui contract de închiriere de către directorul general al societăţii.

Fondul Proprietatea a trimis o sesizare la Minister, semnalând posibile nereguli constatate în cazul chiriei sediului societăţii. În 29.01.2021 directorul general Constantin Catalin Radu a solicitat o procedură de analiză şi evaluare a ofertelor necesare semnării unui contract de închiriere de spaţii de birouri destinate relocării sediului central administrativ al Salrom.

Potrivit adresei, există deja un contract de închiriere încheiat de Salrom pentru sediu, aprobat în luna decembrie 2019, cu valabilitate până în 10.02.2023.

În situaţia denunţării unilaterale a acestui contract înainte de data de încetare există posibilitatea plăţii unei despăgubiri cu titlu de penalitate, în cuantum al unei chirii pentru perioada rămasă până la finele împlinirii termenului de 5 ani.

Mutarea sediului social este necesar, conform actului constitutiv al societăţii naţionale, să fie supusa unei hotărâri în Adunarea Generală extraordinară a Acţionarilor, aspect neîndeplint de către conducerea Salrom.