Publicat: 11 Iulie, 2013 - 11:41
Share

Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine a propus o serie de modificări a Ordonanţei Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România

Cea mai importantă modificare propusă de DPIIS este reintroducerea procedurii de reţinere a certificatului de înmatriculare al vehiculului utilizat fără rovinietă valabilă, până la achitarea amenzilor datorate de contravenienţi.

La articolul 8, după alineatul 2 se introduce un nou alineat, alineatul (2.1) cu următorul cuprins:

În cazul constatării contravenţiei prin intermediul terminalelor de interogare, utilizatorilor români şi străini, odată cu aplicarea amenzii contravenţionale, se aplică şi sancţiunea contravenţională complementară de reţinere a certificatului de înmatriculare al vehiculului, de către personalul abilitat în acest sens, potrivit legii, până la prezentarea dovezii de achitare a amenzii contravenţionale.

Interesant este că, în acelaşi timp, în cadrul Comisiilor Parlamentare există o altă propunere de modificare a aceleiaşi Ordonanţe, în care iniţiatorul Victor Socaciu propune exact invers: eliminarea atât a sancţiunii plăţii "tarifului de despăgubire", cât şi a măsurii complementare de reţinere a certificatului de înmatriculare, menţinându-se sancţiunea principală - amenda contravenţională - pentru deţinătorii autovehiculului care utilizează reţeaua de drumuri naţionale din România fără să plătească tariful de utilizare.