27 ianuarie 2022

Sondaj: Jumătate dintre profesorii din mediul rural spun că elevii lor au pierdut din materie în pandemie

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Sondaj World Vision România: Jumătate dintre profesorii din mediul rural spun că elevii lor au pierdut din materie în pandemie. Un proces eficient de educaţie remedială este esenţial

– În contexul apariţiei Ordinului 300 din 19 februarie 2021 care reglementează educaţia remedială, aproape jumătate dintre profesorii din mediul rural care au răspuns unui sondaj al Fundaţiei World Vision România consideră că elevii lor au pierdut între 11% şi 45% din materie în pandemie.

– În 9% dintre cazuri, pierderile de învăţare sunt majore, de la 46% la 80 % din materie.

– O treime dintre profesori spun că notele copiilor s-au deteriorat în perioada şcolii online

– Doi din trei profesori afirmă că este necesar un ghid standardizat pentru educaţie remedială, iar 80% spun că au nevoie de formare în domeniul educaţiei digitale.

Pierderile de învăţare ale elevilor din mediul rural acumulate în perioada în care şcoala s-a desfăşurat online sunt majore şi necesită intervenţie imediată prin sprijinirea recuperării materiei, arată un sondaj efectuat de Fundaţia World Vision România efectuat în perioada 5-12 februarie 2021 în 74 de unităţi de învăţământ din 14 judeţe din mediul rural.

Sondajul a fost efectuat în contextul redeschiderii şcolilor şi al publicării Ordinului 300 din 19 februarie 2021 care reglementează educaţia remedială.

În total, 46% dintre profesorii intervievaţi au apreciat că elevii lor au pierdut între 11% şi 45% din materia care trebuia asimilată. Pe o scală a severităţii pierderilor de învăţare, 17% dintre cadrele didactice au afirmat că elevii au pierdut între 11% şi 20% din materie, în timp ce 19% au indicat o pondere de 21-30%, iar unu din zece profesori a indicat pierderi de învăţare grave, de la 46% la 80 % din materie. Pe de altă parte, 30% dintre respondenţi au afirmat că pierderile de învăţare sunt relativ mici, de până la 10% din materie.

Situaţia este reflectată de evoluţia notelor elevilor în perioada în care şcoala s-a desfăşurat online (octombrie-decembrie 2020) comparativ cu cea anterioară: 54% dintre profesori au declarat că notele copiilor nu au suferit modificări semnificative, însă 31% au afirmat că acestea au scăzut.

În acest context, o treime dintre profesorii chestionaţi au declarat că au mare nevoie de pregătire pentru integrarea noţiunilor de educaţie remedială, în timp ce un număr egal dintre aceştia se consideră pregătiţi. O pondere dublă, de 63%, afirmă că este necesar un ghid standardizat pentru educaţie remedială.

În ceea ce priveşte educaţia digitală, 80% au nevoie de formare în acest domeniu, iar 77% vor un ghid standardizat pentru a preda şi a evalua elevii online.

Peste 60% dintre profesori consideră că au nevoie de adaptarea programelor şi a materialelor de predare.

„Pentru a avea noi înşine o imagine cât mai aproape de realitate a efectelor pandemiei asupra şcolilor din mediul rural, am derulat o cercetare de teren în prima linie, în rândul profesorilor. Rezultatele ne confirmă temerile: copiii care merg la şcolile din mediul au pierdut părţi mari din materie, iar impactul pandemiei a adâncit decalajul deja existent între şcolile de la oraş şi cele de la sate. Solicitările profesorilor arată că provocările şcolii online şi cea a recuperării materiei pierdute în pandemie nu pot fi depăşită fără ajutor. Profesorii sunt partenerii noştri în acest efort şi sunt singurii care pot remedia efectele pandemiei asupra copiilor. World Vision România va sprijini profesorii, elevii şi părinţii din cele peste 400 de şcoli din mediul rural unde activează pentru a putea evalua copiii, a identifica lacunele acumulate în această perioadă şi a recupera materia pierdută într-un mod cât mai eficient.”, a declarat Mihaela Nabăr, director executiv World Vision România.

Pe de altă parte, profesorii înşişi spun că impactul pandemiei nu se reduce doar la pierderile de învăţare. „Elevii au pierdut considerabil”, afirmă unul dintre profesorii respondenţi. „Acest lucru nu se poate vedea imediat, ci se va descoperi în timp, privit atât din punct de vedere cognitiv, cât mai ales emoţional. Subliniez acest ultim aspect deoarece la baza tuturor proceselor de învăţare stă cunoaşterea de sine, un echilibru emoţional pe care de cele mai multe ori nu îl formăm acasă, ci la şcoală, cu un cadru didactic competent. Consider că elevii vor avea nevoie de un program de remediere. Un astfel de program are un impact semnificativ în viaţa şcolară, având ca obiectiv schimbarea atitudinii faţă de fiecare copil, educaţia remedială fiind necesară atât la nivel de grup, cât şi la nivel individual.”

În ceea ce priveşte resursele materiale, 39% dintre respondenţi au menţionat nevoia de materiale igienico-sanitare, 30% de materiale de protecţie (măşti etc.), 14% au semnalat limitarea indusă de spaţiile restrânse care nu permit distanţarea fizică, iar 9% au indicat nevoia de responsabilizare a personalului şi elevilor (pentru a se respecta regulile de protecţie sanitară).

*** Despre World Vision România

World Vision România este o organizaţie care desfăşoară programe de intervenţie umanitară de urgenţă, dezvoltare şi advocacy, punând în centrul activităţii sale bunăstarea copilului. Organizaţia se concentrează asupra muncii cu copiii, familiile şi comunităţile, în scopul depăşirii sărăciei şi nedreptăţii. Fundaţia lucrează cu persoanele cele mai vulnerabile din lume, indiferent de religie, rasă, etnie sau gen.

World Vision România face parte din parteneriatul World Vision International, prezent în aproape 100 de ţări din întreaga lume. În 30 de ani de prezenţă în România, am ajutat peste 500.000 de copii şi adulţi, în aproape 500 de comunităţi din 18 judeţe.

World Vision România crede în dreptul la şanse egale pentru copiii de la sate şi de la oraş şi de aceea în comunităţile rurale unde este prezentă desfăşoară programe de dezvoltare comunitară pe termen lung, cu focus pe educaţie şi reducerea abandonului şcolar, sănătate şi protecţia copilului, agricultură şi dezvoltare rurală, angajament civic şi creştin. Copiilor li se facilitează astfel accesul la condiţii de viaţă mai bune prin dezvoltarea durabilă a comunităţii în care trăiesc. Prin proiectele noastre, ne concentrăm pe transformarea comunităţilor şi a membrilor acestora pentru a realiza o viaţă împlinită pentru fiecare copil.

www.worldvision.ro
http://www.facebook.com/WorldVisionRomania
http://blog.worldvision.ro/