Publicat: 17 August, 2015 - 23:30
Share
POSDRU/156/1.2/G/134518

Începând cu data de 14 mai 2014, Universitatea Româno - Americană din București, în parteneriat cu Universitatea „Babeş-Bolyai" din Cluj şi Universitatea „Constantin Brâncuși" din Târgu-Jiu, implementează proiectul cu titlul „Asigurarea competențelor corespunzătoare cerințelor pieței muncii  prin programe de studii de excelență cu dimensiune internațională”, cod contract POSDRU/156/1.2/G/134518, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013.

Proiectul se înscrie în Axa prioritară 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”, Domeniul major de intervenție 1.2. „Calitate în învăţământul superior”, având o durată de implementare de 18 luni, în perioada 14.05.2014 – 13.11.2015.

Obiectivul general (OG) al proiectului vizează dezvoltarea programelor de licență și masterat în domeniile economie și afaceri internaționale, marketing și administrarea afacerilor prin armonizarea cu nevoile actuale ale pieței muncii secolului XXI.

Activitățile derulate în cadrul proiectului vizează dezvoltarea și perfecționarea programelor de studii de licență și master în domeniul economic, bazate pe competențele necesare pieței muncii în secolul XXI, precum și dezvoltarea de parteneriate active și dinamice cu mediul de afaceri (piața muncii), în scopul creșterii calității pregătirii și a oportunităților reale de angajare a absolvenților din domeniul economic.

În acestă perioadă, în cadul proiectului, a fost demarat un nou sondaj privind utilitatea organizării unor programe de studii cu predare în limba engleză.

Vă invităm să luați parte la acest demers, în cadrul căruia aveți posibilitatea să vă expuneți opinia în legătură cu tema comunicată, accesând pagina web a proiectului - http://spredi.rau.ro/.

De asemenea, lansarea acestui nou sondaj vine pe fondul finalizării studiului privind oportunitatea realizării unor parteneriate între universități și mediul de afaceri pentru a contribui la o mai bună corelare a ofertei educaționale cu cerințele pieței muncii. Rezultatele obținute au demonstrat faptul că majoritatea celor care au participat la acest sondaj văd o oportunitate în realizarea unor parteneriate între universități și mediul de afaceri, pentru a corela oferta educațională cu cerințele pieței muncii.

Cele trei universități partenere își propun, ca prin implementarea proiectului, să armonizeze competențele obținute de absolvenții sistemului de învățământ superior cu cele solicitate pe piața muncii.

Informații suplimentare cu privire la acest studiu și la activităţile desfășurate în cadrul proiectului sunt disponibile pe pagina web a proiectului – http://spredi.rau.ro și pe contul de Facebook al proiectului https://www.facebook.com/spredi.

 Persoană de contact:
Mihail – Florin DINCĂ – Responsabil informare, promovare, diseminare, Universitatea Româno-Americană, telefon: 0765505019, e-mail: [email protected].