27 mai 2022

Sorin Grindeanu: CNAIR a reziliat astăzi contractul pentru secțiunea Chiribiș – Biharia a autostrăzii Transilvania!

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Update:

Comunicat de presă
CNAIR a reziliat contractul pentru proiectarea și construcția sectorului de autostradă Chiribiș – Biharia

Joi, 12.05.2022, CNAIR a reziliat contractul de „Proiectare și execuție pentru finalizarea Autostrăzii Brașov – Tg. Mureș – Cluj – Oradea, Secțiunea 3C: Suplacu de Barcău – Borș, Lot 2 – Subsecțiunea 3C2: Chiribiș – Biharia, km 30+550 – km 59+100”.

Contractul a fost reziliat având în vedere următoarele aspecte:

1. Prevederile Contractului nr. 92/50965/11.08.2020: „Proiectare și execuție pentru finalizarea Autostrăzii Brașov – Tg. Mureș – Cluj – Oradea, Secțiunea 3C: Suplacu de Barcău – Borș, Lot 2 – Subsecțiunea 3C2: Chiribiș – Biharia, km 30+550 – km 59+100″;
2. Neîndeplinirea de catre Antreprenor a indicatorilor prevăzuți la Punctele de Referință numărul 2 și numărul 3;
3. Proiectul Tehnic elaborat de către Antreprenor nu respectă prevederile contractuale și legale în vigoare, ceea ce reprezintă o încălcare a prevederilor contractuale asumate de către Antreprenor;
4. Incapacitatea Antreprenorului de a furniza o documentație de proiectare în termenii contractuali și în conformitate cu cerințele Beneficiarului;
5. Antreprenorul exclude varianta de continuare a contractului și de finalizare a execuției lucrărilor în Valoarea de Contract Acceptată;
6. Antreprenorul condiționează orice încetare amiabilă a contractului de posibilitatea participării acestuia la următoarea procedură de licitație pentru execuția acestui lot de autostradă;
7. Neandeplinirea de catre Antreprenor a obligațiilor din Înștiințarea de remediere emisă de către Inginer conform sub-clauzei 15.1 din Condițiile Speciale de Contract și transmisă prin adresa BO3C2/21.0021/29.04.2021;
8. Prevederile Sub-clauzei 15.2 din Condițiile Speciale ale Contractului: „Beneficiarul va fi îndreptăţit să rezilieze Contractul dacă Antreprenorul: (a)nu reuşeşte să respecte prevederile Sub-Clauzei 4.2 [Garanţia de Bună Execuţie] sau cerinţele unei înştiinţări potrivit prevederilor Sub-Clauzei 15.1 [Înştiinţarea de Remediere]”.
9. Întârzierile majore, nejustificate și care exclud orice culpă a Beneficiarului în îndeplinirea de către Antreprenor a obligațiilor contractuale, faptul ca, prin aceasta conduită, Antreprenorul a dovedit incapacitatea de a continua, respectiv de a finaliza obiectivul prevăzut de contract, aspect care reprezintă, în mod vădit, neîndeplinirea unor obligații contractuale semnificative și esențiale, cât și atitudinea Beneficiarului, care, deși ar fi putut da eficiență instrumentului rezilierii la un moment anterior, a dovedit bună-credință și a acordat Antreprenorului prorogări și termene rezonabile în care acesta să revină în matca Acordului Contractual, manifestând o conduită în acord cu prevederile legale și contractuale.

În oricare din aceste evenimente sau circumstanțe, Beneficiarul, în termen de 14 zile de la transmiterea unei înștiințări către Antreprenor, are dreptul să rezilieze contractul, acest instrument instituțional operând de plin drept fără nicio altă notificare prealabilă, fără încuviințarea vreunei instanțe judecătorești și / sau arbitrale și fără a mai fi necesară îndeplinirea vreunei alte formalități și să evacueze Antreprenorul de pe șantier.

Optiunea Beneficiarului de a rezilia Contractul nu va prejudicia niciun alt drept al Beneficiarului prevăzut în contract sau alt drept. Astfel, după reziliere Antreprenorul va părăsi șantierul și va preda Inginerului toate bunurile solicitate, toate Documentele Antreprenorului și orice alte documente de proiectare întocmite de sau pentru el.

CNAIR SA

 

STIREA INITIALA:

„CNAIR a reziliat astăzi contractul pentru secțiunea Chiribiș – Biharia a autostrăzii Transilvania!
A fost nevoie de această măsură ca urmare a blocajului generat de constructor care nu a reușit nici până acum să predea un Proiect Tehnic conform”, a anuunţat minsitrul Transporturilor Sorin Grindeanu pe Facebook.

„CNAIR a reziliat astăzi contractul pentru secțiunea Chiribiș – Biharia a autostrăzii Transilvania!
A fost nevoie de această măsură ca urmare a blocajului generat de constructor care nu a reușit nici până acum să predea un Proiect Tehnic conform.
Contractul a fost semnat în anul 2020 iar construcția ar fi trebuit să fie finalizat până la sfârșitul acestui an (2022).
CNAIR va relansa acest contract în cel mai scurt timp.
Modificarea recentă a legislației privind achizițiile publice va ajuta la urgentarea procedurilor și nu va mai trebui astfel să pierdem ani de zile pentru reluarea lucrărilor, ca în trecut.
Șantajul constructorilor care vor bani fără să muncească s-a încheiat!”, a scris ministrul pe pagina sa de socializare.

Sursa foto: Facebook Sorin Grindeanu