1 iulie 2022

Sorin Mihai CÎMPEANU: Cuantumul burselor a crescut!

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Bursele de performanţă şi de merit stimulează competiţia şi învăţarea şi sunt destinate celor mai buni elevi. Pentru toţi ceilalţi există burse de studiu, burse sociale, burse profesionale şi bursa Bani de liceu.

1. Cuantumul burselor a crescut de la valori derizorii în multe cazuri în anul 2020 (6 lei/lună sau 8 lei/lună) la 500 lei/luna bursa de performanţă şi 200 lei/lună bursa de merit. Întrebare: UNDE este SCĂDEREA cuantumului burselor?

2. Bugetul destinat burselor elevilor a crescut de 4 ori faţă de bugetul anului 2020 şi cu 60% faţă de anul 2021. Întrebare: UNDE este SCĂDEREA fondului de burse?

3. Cei 347.000 de beneficiari estimaţi ai burselor de merit pentru anul 2022 sunt de 3 ori mai mulţi în raport cu cei 123.472 de beneficiari ai burselor de merit din anul 2020. Întrebare: UNDE este „tăierea” numărului de beneficiari ai burselor de merit?

Până în anul 2020, inclusiv, bursele de performanţă, de merit, sociale şi de studiu au fost finanţate doar de la bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale. În anul şcolar 2019-2020 suma alocată, exclusiv de către autorităţile administraţiei publice locale, pentru plata burselor elevilor, a fost de 270 milioane lei. Din datele colectate de către Ministerul Educaţiei, numărul total de beneficiari a fost 233.754 (dintre care 123.472 de burse de merit).

Prin HG nr. 1.064/2020 s-a stabilit, pentru prima dată, pentru anul şcolar 2020 – 2021, un cuantum minim al burselor de performanţă, de merit, de studiu şi de ajutor social de 100 lei pentru anul şcolar 2020-2021. În aceeaşi Hotărâre de Guvern s-a stabilit pentru prima oară după anul 1989 că va fi asigurat de la bugetul de stat, din cote defalcate din TVA, cuantumul minim de 100 lei/lună, indiferent de tipul bursei. Ca urmare a acestor modificări, anul 2021 a fost primul an în care s-au alocat fonduri de la bugetul de stat pentru plata burselor elevilor, acordate în baza art. 82 din Legea Educaţiei. Suma alocată de la bugetul de stat a fost de 645,288 de milioane lei, numărul beneficiarilor fiind de 605.510 elevi.

Prin HG nr. 1.094/2021 s-a stabilit un nou cuantum al burselor care vor fi acordate elevilor în anul şcolar 2021-2022, diferenţiat, pentru prima dată, în funcţie de categoria de burse, astfel: 500 de lei pentru bursa de performanţă, 200 lei pentru bursele de merit şi cele de ajutor social şi 150 de lei pentru bursele de studiu.

Facem precizarea ca până în anul 2020, inclusiv, au existat foarte multe burse în cuantum derizoriu/ruşinos de 6 lei, 8 lei sau 10 lei/lună. Prima întrebare ar fi: UNDE este SCĂDEREA cuantumului burselor?

În anul 2022 a fost alocată, prin Legea bugetului de stat nr. 317/2021, suma de 1,031 miliarde lei din bugetul de stat, din sume defalcate din TVA (creştere de 60% faţă de execuţia anului 2021). A doua întrebare ar fi: UNDE este SCĂDEREA fondului de burse?

De asemenea, pentru anii 2020-2021, din bugetul Ministerului Educaţiei au fost asigurate integral plăţile pentru bursele Bani de liceu (250 lei/lună) şi Bursa profesională (200 lei/lună), iar în bugetul pe anul 2022 sunt cuprinse sumele necesare pentru plata acestora, respectiv 51,4 milioane lei pentru 22.853 de beneficiari ai Programului Bani de liceu şi 176,5 milioane lei pentru 99.969 de beneficiari ai Programului Bursa profesională.

Potrivit prevederilor legale, bursa de ajutor social se poate cumula cu bursa de performanţă, cu bursa de merit sau cu bursa de studiu. Totodată, elevii cu cerinţe educaţionale speciale pot obţine bursă de studiu/merit/performanţă/ajutor social, indiferent dacă beneficiază şi de o măsură de protecţie socială. Bursa profesională poate fi cumulată cu bursa de performanţă sau cu bursa de merit.

Practic, bugetul burselor elevilor în anul 2022 este de 4 ori mai mare decât bugetul anului 2020. Ne întrebăm încă o dată: UNDE este SCĂDEREA fondului de burse? Creşterea fondului de burse de aproape 4 ori între 2020 şi 2022 nu este corelată în niciun fel cu afirmaţia conform căreia Guvernul doreşte să micşoreze fondul de burse al elevilor.

Numărul estimat de beneficiari pentru anul 2022 este de 537.477 de elevi, din care 347.000 de burse de merit (prin luarea în calcul a plafonului de 9.50) şi 156.000 de burse de ajutor social. Precizăm că cei 347.000 de beneficiari estimaţi ai burselor de merit pentru anul 2022 sunt de 3 ori mai mulţi în raport cu cei 123.472 de beneficiari ai burselor de merit din anul 2020. Deci, a treia întrebare ar fi: UNDE este „tăierea” numărului de beneficiari ai burselor de merit?

Precizăm că, din datele transmise de către inspectoratele şcolare, în anul şcolar 2021-2022, rezultă că un număr de 753.400 de elevi, reprezentând 53% din numărul total de elevi eligibili pentru burse, au medii cuprinse în intervalul 8,50 şi 10, dintre care 346.698 de elevi au avut medii peste 9,50, reprezentând 25% din numărul total de elevi eligibili.

Menţionăm că ordinul care stabileşte noile criterii generale de acordare a burselor elevilor a fost analizat în cadrul Comisiei de Dialog Social încă din data de 11 octombrie 2021. De altfel, chiar într-una dintre variantele propuse de reprezentanţii elevilor în data 14.09.2021 se menţiona acordarea burselor de merit pentru elevii care au obţinut rezultate deosebite la învăţătură, respectiv media generală între 9,50 şi 10, nota 10 la purtare în anul anterior, respectiv în primul semestru al anului şcolar pentru elevii aflaţi în clasa a V-a.

Precizăm că Ministerul Educaţiei monitorizează în permanenţă evoluţia şi va realiza o analiză a rezultatelor obţinute prin aplicare acestei măsuri de sprijin şi stimulare a performanţelor elevilor putând propune, dacă va fi cazul, modificări ale criteriilor generale de acordare a burselor.

Totodată, reiterăm faptul că suma prevăzută cu această destinaţie în Legea bugetului de stat pentru anul 2022 va fi utilizată, în exclusivitate, pentru plata burselor elevilor.

Concluzie: „Oricât de mult ar fi promovată o informaţie falsă ea nu poate căpăta valoare de adevăr.”

Sorin Mihai CÎMPEANU,
Ministrul Educaţiei