Publicat: 5 Iunie, 2018 - 09:25

În luna aprilie 2018, comparativ cu luna corespunzătoare din anul precedent atât sosirile cât şi înnoptările în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare, au înregistrat creşteri cu 4,4 % respectiv cu 1,1 %, informează un comunicat de presă al Institutului Naţional de Statistică.
•    Comparativ cu luna aprilie 2017, în luna aprilie 2018 la punctele de frontieră s-a înregistrat scădere la sosirile vizitatorilor străini cu 7,9 % iar la plecările în străinătate ale vizitatorilor români o creştere cu 0,1 %.

Sosirile înregistrate în structurile de primire turistică în luna aprilie 2018 au însumat 844,2 mii, în creştere cu 4,4% faţă de cele din luna aprilie 2017.
Din numărul total de sosiri, sosirile turiştilor români în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare au reprezentat în luna aprilie 2018  74,8%, în timp ce turiştii străini au reprezentat  25,2% , ponderi similare cu cele din  luna aprilie 2017. 
În ceea ce priveşte sosirile turiştilor străini în structurile de primire turistică, cea mai mare pondere au   deţinut-o cei din Europa (73,6% din total turişti străini), iar din aceştia 85,2% au fost din ţările aparţinând Uniunii Europene.

Înnoptările  înregistrate în structurile de primire turistică în luna aprilie 2018 au însumat 1605,7 mii, în creştere cu 1,1 % faţă de cele din luna aprilie 2017.
Din numărul total de înnoptări, înnoptările turiştilor români în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare au reprezentat în luna aprilie 2018  75,4%, în timp ce înnoptările turiştilor străini au reprezentat 24,6%. În ceea ce priveşte înnoptările turiştilor străini în structurile de primire turistică, cea mai mare pondere au deţinut-o cei din Europa ( 72,9% din total turişti străini), iar din aceştia  85,4% au fost din ţările aparţinând Uniunii Europene.
Durata medie a şederii  în luna aprilie 2018 a fost de 1,9 zile  atât la  turiştii români cât şi la turiştii străini. 

Indicele de utilizare netă a locurilor de cazare în luna aprilie 2018 a fost de 24,8% pe total structuri de cazare turistică, în scădere cu 0,3 puncte procentuale faţă de luna  aprilie 2017. 
Indici mai mari de utilizare a locurilor de cazare în luna aprilie 2018 s-au înregistrat la hoteluri 
(31,7%), hosteluri (19,7%), spaţii de cazare pe nave (18,3%) , vile turistice (17,8%) şi pensiuni turistice (17,2%).  

Sosirile vizitatorilor străini în România, înregistrate la punctele de frontieră, au fost în luna aprilie 2018 de 948,1 mii, în  scădere cu  7,9% faţă de luna aprilie 2017. Majoritatea  vizitatorilor străini  provine  din  ţări  situate în  Europa (90,5%). Din totalul sosirilor vizitatorilor străini în România, 53,7% provin din statele Uniunii Europene. Dintre statele Uniunii Europene cele mai multe sosiri s-au înregistrat din Bulgaria (25,3%), Ungaria (23,8%), Italia (9,8%), Germania (8,0%), Franța (5,4%), Polonia (4,9%) şi Regatul Unit ( 4,5 %).
Plecările vizitatorilor români în străinătate, înregistrate la punctele de frontieră, au fost în luna aprilie 2018 de 1713,8 mii, în creştere cu 0,1% comparativ cu luna aprilie 2017. Mijloacele de  transport rutier au fost cele mai utilizate pentru plecările în străinătate, reprezentând 67,6% din numărul total de plecări.
Sosirile  înregistrate în structurile de primire turistică în perioada 1.01.-30.04.2018 au însumat 3033,8 mii, în creştere cu  5,7% faţă de perioada 1.01.-30.04.2017.
Din numărul total de sosiri, sosirile turiştilor români în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare au reprezentat în perioada 1.01.-30.04.2018  77,1%, în timp ce turiştii străini au reprezentat 22,9% , ponderi  similare cu cele din perioada 1.01.-30.04.2017.
În ceea ce priveşte sosirile turiştilor străini în structurile de primire turistică, cea mai mare pondere au   deţinut-o cei din Europa (74,1% din total turişti străini), iar din aceştia 83,6% au fost din ţările aparţinând Uniunii Europene.
Înnoptările înregistrate în structurile de primire turistică în perioada 1.01.-30.04.2018 au însumat 5734,2 mii în creştere cu 4,8% faţă de cele din perioada 1.01.-30.04.2017.
Din numărul total de înnoptări, înnoptările turiştilor români în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare au reprezentat în perioada 1.01.-30.04.2018 76,9%, în timp ce înnoptările turiştilor străini au reprezentat 23,1%. În ceea ce priveşte înnoptările turiştilor străini în structurile de primire turistică, cea mai mare pondere au deţinut-o cei din Europa ( 73,6% din total turişti străini), iar din aceştia  82,2% au fost din ţările aparţinând Uniunii Europene.
Durata medie a şederii  în perioada 1.01.-30.04.2018 a fost de 1,9 zile  atât la  turiştii români cât şi la turiştii străini. 

Indicele de utilizare netă a locurilor de cazare în perioada 1.01.-30.04.2018 a fost de 23,2% pe total structuri de cazare turistică, în creştere cu 0,8 puncte procentuale faţă de perioada 1.01.-30.04.2017. 
Indici mai mari de utilizare a locurilor de cazare în perioada 1.01.-30.04.2018  s-au înregistrat la hoteluri (29,5%), hosteluri( 17,8%), vile turistice (17,2%), pensiuni turistice (17,0%) şi spaţii de cazare pe nave  (16,4%). 
Pe judeţe, în perioada 1.01.-30.04.2018 , numărul de sosiri ale turiştilor în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică*) a înregistrat valori mai mari în Municipiul Bucureşti (597,9 mii), Braşov (380,7 mii), Cluj (168,1 mii) şi Prahova (163,1 mii) iar numărul de înnoptări ale turiştilor *) a înregistrat  valori mai mari în Municipiul Bucureşti (976,1 mii),  Braşov (767,0 mii), Prahova (337,0 mii) şi Cluj (307,0 mii).
Cele mai multe sosiri ale turiştilor străini cazaţi in structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare**) au provenit din Israel (73,2 mii), Germania ( 72,5 mii), Italia ( 69,1 mii),Franţa (42,8 mii) şi Regatul Unit (39,7 mii).
Sosirile vizitatorilor străini în România, înregistrate la punctele de frontieră, au fost în perioada de referință 1.01.-30.04.2018 de 3429,1 mii, în creştere cu 6,5% faţă de aceeași perioadă a anului trecut 1.01.-30.04.2017.Majoritatea  vizitatorilor  străini  provine din ţări situate în Europa (90,6%). Din totalul sosirilor vizitatorilor străini în România, 53,7% provin din statele Uniunii Europene. Dintre statele Uniunii Europene cele mai multe sosiri s-au înregistrat din Bulgaria (26,3%), Ungaria (23,4%), Italia (10,4%), Germania (7,7%), Franţa (5,0%) şi Polonia (4,7%) .

Plecările vizitatorilor români în străinătate, înregistrate la punctele de frontieră, au fost în perioada 1.01.-30.04.2018 de 6019,6 mii, în creştere cu 3,6% comparativ cu perioada 1.01.-30.04.2017.  Mijloacele de  transport  rutier au fost cele  mai utilizate pentru plecările în străinătate, reprezentând  67,5% din numărul total de plecări.

Tag-uri Institutii: