8 octombrie 2022

Specializări noi, din acest an, la Universitatea Politehnica Timişoara

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Universitatea Politehnica Timişoara este o instituţie de învăţământ superior în care inovarea şi adaptarea la cerinţele mediului economic şi a pieţei muncii s-au aflat în centrul preocupărilor. În societatea tot mai tehnologizată de astăzi, UPT vine cu noi specializări, atât la nivel de licenţă, cât şi la nivel de master, adaptându-se astfel tendinţelor şi cerinţelor de pe piaţă.

Astfel, la nivel de licenţă, în cadrul Facultăţii de Automatică şi Calculatoare, în cadrul domeniului de studii Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei, apare specializarea Tehnologia Informaţiei, pe lângă cea de Calculatoare, care exista deja. Specializarea e tot mai cerută pe piaţa muncii, iar, spre deosebire de specializarea Calculatoare, unde accentul mai mare este pus pe proiectarea sistemelor informatice, în cazul specializării Tehnologia Informaţiei se urmăreşte în special administrarea sistemelor informatice. Cele două specializări sunt oarecum înrudite, anul I este comun pentru ambele, după care cele două direcţii de studiu se despart. UE consideră că domeniul Tehnologiei Informaţiei a devenit coloana vertebrală a creşterii economice europene şi reprezintă o resursă de importanţă majoră pe care se bazează toate sectoarele economiei. Tehnologia Informatiei stă la baza majorităţii sistemelor complexe care asigură funcţionarea economiilor ţărilor europene în sectoare cheie, precum finanţele, sănătatea, energia şi transporturile, în timp ce multe modele comerciale sunt construite pornind de la premiza disponibilităţii neîntrerupte a internetului şi a bunei funcţionări a sistemelor informatice.

Tot la nivel de licenţă, în cadrul Facultăţii de Inginerie Electrică şi Energetică, apar două specializări noi. Prima, Inginerie Electrică şi Calculatoare, adaptată perfect la cerinţele actuale şi de viitor ale firmelor din ţară şi din Uniunea Europeană, realizează conectarea necesară dintre domeniul informatic şi aplicaţiile industriale şi rezidenţiale, asigurând accesul la tehnologiile secolului XXI: roboţi, automobilul electric/autonom, energiile regenerabile, industria digitală 4.0, clădiri smart, oraşe smart, IoT-Internet of Things şi IIoT-Industrial Internet of Things. Noua specializare asigură ingineri bine pregătiţi pentru revoluţiile tehnologice din prezent, cum sunt transferul la energiile regenerabile şi industria 4.0, care integrează inteligenţa artificială.

Cea de-a doua specializare nouă din cadrul Facultăţii de Inginerie Electrică şi Energetică, cea de Energetică şi Tehnologii Informaţionale, vizează, în principal, studiul celor mai recente tehnologii informatice aplicate în sectorul energetic, pregătind studenţii pentru găsirea unor soluţii inovative de tip „energie inteligentă” care colectează date, învaţă şi furnizează informaţii detaliate exploatabile pentru a eficientiza utilizarea energiei şi a menţine continuitatea alimentării (concepte cum ar fi microreţele inteligente, reţele inteligente, oraşe inteligente). Noua specializare îi pregăteşte pe studenţi pentru a face faţă cu succes schimbărilor majore din ultimii ani, care includ automatizarea consumatorilor conectaţi la reţeaua electrică, apariţia prosumatorilor şi a automobilelor electrice, care necesită cunoştinţe interdisciplinare.

Specializările noi din cadrul ciclului de master ţin cont tot de noua revoluţie industrială şi, ca atare, de noile cerinţe de pe piaţa muncii.

Programul masteral în limba engleză Sisteme Electronice Automotive – Automotive Electronic Systems (AES) este cel mai nou program masteral al Facultăţii de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologii Informaţionale. Acesta vine să răspundă la necesitatea dezvoltării unor mobilităţi de mişcare şi deplasare în condiţii de confort, siguranţă, nepoluare a mediului şi consum redus de energie, pe care societatea contemporană le cere.

Potenţialii beneficiari ai programului de master AES sunt absolvenţi ai ciclului de licenţă, care sunt angajaţi în companii ce îşi desfăşoară activitatea în domeniul automotive sau îşi doresc un loc de muncă într-una dintre acestea. Industria automotive este crucială pentru prosperitatea Europei, oferind peste 12 milioane de locuri de muncă şi furnizând 4% din PIB-ul Uniunii Europene, sectorul fiind şi cel mai mare investitor privat în cercetare şi dezvoltare.

În cadrul Facultăţii de Inginerie Electrică şi Energetică, noul program de master Sisteme Inteligente în Ingineria Electrică (SIIE) se integrează tendinţei actuale de compatibilizare a ofertei educative cu solicitările de pe piaţa muncii din Timişoara, cerinţe receptate de la angajatori, dar şi de la studenţii domeniului Inginerie Electrică. Noul program de master asigură extinderea cunoştintelor de specialitate obţinute în cadrul ciclului de licenţă, de la nivelul conceptelor clasice din domeniile instalaţii electrice, iluminat, acţionări electrice, electronică de putere, HVAC, tracţiune electrică către zonele moderne de tip clădiri inteligente, automobil electric, calitatea energiei electrice EMC, sisteme tip loT, energii regenerabile, sisteme de monitorizare şi testare.

Mai multe detalii despre toate programele de studii, la nivel de licenţă şi de master, disponibile din anul universitar 2022-2023, se găsesc pe site-ul Universităţii Politehnica Timişoara, (www.upt.ro), la secţiunea dedicată admiterii.

Lucian Ronkov
Departament Comunicare şi Imagine

Sursa foto Universitatea Politehnica Timişoara