3 iulie 2022

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş a lansat procedura de afiliere pentru reţelele de screening din Regiunea Centru

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Unităţile sanitare cu paturi publice sau private care se pot organiza în reţele de screening, aflate în contract cu Casele de Asigurări de Sănătate Judeţene, din Regiunea Centru, se pot înscrie la procedura de afiliere în vederea implementării proiectului „Program de prevenţie, depistare precoce şi tratament precoce al cancerului de col uterin, regiunea Centru”, pentru efectuarea de servicii orientate către prevenţie, depistare precoce (screening), diagnostic şi tratament precoce al cancerului de col uterin.

Astfel, în perioada 22.06 – 04.07.2022, unităţile sanitare cu paturi, publice sau private, din regiunea Centru (Alba, Braşov, Sibiu, Harghita, Covasna, Mureş) organizate în reţele de screening pot depune dosarele pentru procedura de afilire.

Unitatea sanitară cu paturi care solicită includerea în subprogram va depune dosarul de candidatură care cuprinde următoarele documente:
– Cererea de înscriere în procesul de afiliere; (cerere tip la anunţul de afiliere),
– Copia contractului de furnizare de servicii medicale încheiat cu CJAS;
– Copia, conform cu originalul, a autorizaţiei sanitare de funcţionare, în vigoare, cu anexele din care să rezulte că există în structura proprie cabinete de specialitate OG şi laborator de analize medicale în domeniul citologiei cervicale,
– Dovada organizării reţelei de screening, constituită din următoarele structuri:
Centre de informare şi consiliere a femeilor privind măsurile de prevenire a cancerului de col uterin şi de mobilizare a populaţiei eligibile pentru testare Babeş-Papanicolaou;
Centre de recoltare a materialului celular cervical;
Laboratoare de analize medicale în domeniul citologiei cervicale;
Lista personalului medical care asigură furnizarea de servicii medicale
Fişa de consimţămînt GDPR,
– Declaraţie privind evitarea dublei finanţări (servicii medicale de prevenire, depistare precoce diagnostic şi direcţionare către tratament al pacienţilor vor fi decontate dintr-o singura sursă de finanţare, din Bugetul Proiectului în baza contractului încheiat cu beneficiarul, respectiv serviciile medicale nu vor fi decontate şi de către Casa de Asigurări de Sănătate cu care unitatea sanitară se află în contract sau din alte surse de finanţare),
– Dovada încadrării personalului medical care deţine documente ce atestă formarea profesională în domeniul recoltării materialului celular cervical pentru testare citologică şi/sau HPV (cel puţin un medic de specialitate anatomie patologică cu experienţă minimă de 5 ani şi peste 2000 de frotiuri examinate în ultimii 2 ani).

Serviciile medicale de prevenţie, depistare precoce (screening), diagnostic şi tratament precoce al cancerului de col uterin care urmează a fi efectuate de către Reţelele de screening sunt următoarele:
1. Informare şi consiliere;
2. Recoltarea materialului celular cervical: recoltare Babeş-Papanicolaou şi interpretare, recoltare HPV.

Unităţile sanitare pot transmite dosarele fie prin poştă/curier, fie prin email la adresa pocu.screening@gmail.com.

Toate informaţiile privind procedura de afiliere a reţelelor de screening în vederea implementării proiectului „Program de prevenţie, depistare precoce şi tratament precoce al cancerului de col uterin, regiunea Centru”, pot fi accesate pe site-ul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş.

Anunt de afiliere a retelelor de screening organizate in cadrul unitatilor sanitare cu paturi din Regiunea Centru

„Invit toate unităţile sanitare din regiunea Centru, care îndeplinesc condiţiile de eligibilitate din procedura de afiliere, să-şi depună candidatura, în vederea implementării acestui proiect important prin care putem oferi populaţiei feminine din regiunea Centru servicii de screening prin finanţare europeană nerambusabilă”, a declarat Şef Lucrări Dr. Cosmina UZUN, manager proiect.

Proiectul „Program de prevenţie, depistare precoce şi tratament precoce al cancerului de col uterin, regiunea Centru” are ca obiectiv creşterea accesului la servicii accesibile, durabile şi de înaltă calitate, inclusiv asistenţă medicală şi servicii sociale de interes general, prin organizarea de programe de sănătate si servicii orientate către prevenţie, depistare precoce (screening) diagnostic şi tratament precoce al cancerului de col uterin pentru 170.200 de femei din regiunea Centru, dintre care minim 50% aparţin grupurilor vulnerabile.

Ec. Mariana CERNAT
Manager Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş
Şef Lucrări Dr. Cosmina Cristina UZUN
Manager Proiect

Sursa foto Facebook Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş