15 august 2022

Sprijin pentru desfăşurarea în condiţii de prevenţie a activităţilor didactice aferente anului universitar 2020/2021 la nivelul UVT

Distribuie pe rețelele tale sociale:

 

„Sprijin pentru desfăşurarea în condiţii de prevenţie a activităţilor didactice aferente anului universitar 2020/2021 la nivelul UVT, în contextul riscului de infecţie cu coronavirus SARS-CoV-2” (încheiere proiect)

Universitatea de Vest din Timişoara, în calitate de Beneficiar, a implementat proiectul cu titlul „Sprijin pentru desfăşurarea în condiţii de prevenţie a activităţilor didactice aferente anului universitar 2020/2021 la nivelul UVT, în contextul riscului de infecţie cu coronavirus SARS-CoV-2” (cod MySMIS 149725), confinanţat de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020, Axa Prioritară 2 – Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă, Prioritatea de investiţii 2c. – Consolidarea aplicaţiilor TIC pentru e-guvernare, e-învăţare, e-incluziune, e-cultură, e-sănătate.

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului:

Obiectivul general al proiectului a fost dotarea cu echipamente/ dispozitive electronice pentru desfăşurarea activităţii didactice în mediul online, respectiv crearea unei reţele LAN şi cu accesibilitatea wireless care să susţină activităţile didactice desfăşurate în regim online pentru 921 de studenţi care beneficiază de burse sociale şi burse sociale ocazionale, din cadrul Universităţii de Vest din Timişoara, în vederea creşterii gradului de accesibilitate şi conectivitate în învăţământul universitar.

Obiectivele specifice ale proiectului:
1. Asigurarea în bune condiţii a procesului educaţional pentru 921 de studenţi care beneficiază de burse sociale şi burse sociale ocazionale, în contextul crizei pandemice create de răspândirea virusului SARS – COV 2, prin achiziţionarea de echipamente/dispozitive electronice pentru desfăşurarea activităţii didactice în mediul online, constând în computere de birou, computere All-in-One, computere portabile, table interactice, tablete grafice, videoproiectoare, ecrane de proiecţie, camere web, sisteme de videoconferinţă;

2. Achiziţionarea de către Universitatea de Vest din Timişoara de bunuri şi servicii pentru realizarea reţelei LAN, echipamente infrastructură şi software reţea cu puncte de acces pentru facilităţi wireless, în vederea îmbunătăţirii infrastructurii tehnologice actuale pentru susţinerea în bune condiţii a activităţilor didactice în regim online cu accesibilitate din toate spaţiile UVT, atât didactice, cât şi de cazare pentru studenţi.

Rezultate obţinute:

Rezultatul 1:
– decontarea cheltuielilor pentru echipamente: Computere de birou, computere All-in-One, computere portabile, monitoare;
– decontarea cheltuielilor pentru echipamente: Computere portabile, computere All-in-One, computere portabile, tablete grafice, server;
– decontarea cheltuielilor pentru echipamente: Videoproiector, ecran proiecţie, cameră web, table interactive, sistem videoconferinţe;
– procedura de achiziţie de servicii de promovare şi publicitate proiect;

Rezultatul 2:
– 1 grafic de implementare respectat (activităţile realizate conform planificarii, obiectivele realizate, indicatorii atinşi);
– 1 set dproceduri specifice de implementare elaborate şi diseminate;
– rapoarte de progres şi cererile de prefinanţare/rambursare/plata depuse conform graficului de depunere;
– planificarea, monitorizarea, controlul şi evaluarea activităţilor pentru îndeplinirea obiectivelor acestuia în condiţiile menţionate în cererea de finanţare şi contractul de finanţare;
– Proceduri de lucru actualizate permanent pe toată durată de implementare a proiectului.

Rezultatul 3:
Măsuri de informare şi publicitate implementate:
– 1 anunţ/comunicate de presă la începutul implementăriii proiectului concretizat în 4 apariţii în media online/offline;
– 1 anunţ/comunicate de presă la finalizarea implementăriii proiectului;
– 21 afişe dimensiune A3 amplasate în locaţiile de implementare a proiectului;
– 1 Panou de informare (placă permanentă);
– promovarea online a proiectului pe site-ul institutiei (inclusiv link către site-ul web al Instrumentelor Structurale în România, www.fonduri-ue.ro postat pe site-ul instituţiei);
– etichete autocolante pentru echipamentele decontate sau achiziţionate prin proiect;
– transmiterea de informaţii privind finanţarea proiectului şi a utilizării corecte a echipamentelor /dispozitivelor electronice în cadrul activităţii didactice cu grupul ţintă.

Rezultatul 4:
– 1 reţea LAN realizată cu puncte de acces pentru conectivitate wireless.
– Contractul de finanţare a fost încheiat cu Autoritatea pentru Digitalizarea României, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operaţional Competitivitate la data de 02.08.2021.
– Proiectul s-a derulat în Municipiului Timisoara, Judeţul Timis, în perioada 02.08.2021-01.08.2022, conform contractului de finanţare şi a avut o valoare totală de 794.041,90 lei, din care:
– finanţarea nerambursabilă din FEDR este de 674.935,62 lei;
– finanţarea nerambursabilă din bugetul naţional este de 103.225,44 lei;
– cofinanţarea eligibilă a beneficiarului este de 15.880,84 lei.

„Proiect cofinanţat din fondul European de Dezvoltare Regională, prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020 – Competitivi împreună”

Petcu Sergiu Vlad, Manager de proiect

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi https://www.fonduri-ue.ro/ şi www.mfe.gov.ro.