Publicat: 19 Martie, 2020 - 08:46
Share

Societatea Studenţilor Teologi din Iaşi (SSTI) solicită Ministerului Afacerilor Interne (MAI) să revină asupra deciziei cu privire la suspendarea tuturor activităţilor religioase desfăşurate în spaţii închise, în sensul permiterii oficianţilor cultelor (episcopi, preoţi ş.a.m.d.) să îndeplinească ritualurile religioase măcar singuri sau alături de co-ministranţi (diaconi, dascăli, cântăreţi etc.), în vederea respectării libertăţii de conştiinţă.

Decretul prezidenţial de instituire a stării de urgenţă pe teritoriul României prevede restrângerea unor drepturi precum libertatea întrunirilor, însă conform art. 2 din decret nu este restrânsă libertatea de conştiinţă, care cuprinde libertatea religioasă, garantată de art. 29 din Constituţia României.

Punctul 5 din anexa 2 a decretului prezidenţial prevede posibilitatea închiderii localurilor publice, deci inclusiv a lăcaşurilor de cult, însă măsura este în mod vădit disproporţionată scopului de protecţie a sănătăţii, atât timp cât preotului sau oficianţilor cultului nu le va fi permisă oficierea unor servicii religioase fără asistenţa publicului.

Îndeplinirea ritualurilor este o componentă esenţială a libertăţii de gândire, de conştiinţă şi de religie, aşa cum a fost consfinţită prin art. 9 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, care nu a fost restrânsă de-a lungul istoriei noastre în vremuri de gravă strâmtorare (războaie, epidemii etc.), ci doar de către regimurile totalitare.

Neîndeplinirea ritualurilor este o încălcare gravă şi vădită a dispoziţiilor art. 53 din Constituţia României, întrucât duce la atingerea propriu-zisă a existenţei libertăţii de conştiinţă, nefiind o măsură proporţională cu situaţia care a determinat-o.

Totodată, măsura nu trebuie şi nu poate să interzică oficierea, în cazul Bisericii Ortodoxe Române, în cadrul lăcaşurilor de cult, a tainelor esenţiale: Botezul, Mirungerea, Sfânta Euharistie, Spovedania, taina Preoţiei, Cununia, Sfântul Maslu, chiar dacă acestea urmează a fi oficiate (administrate) unui număr redus de persoane.

'Înţelegem pe deplin necesitatea respectării deciziilor autorităţilor cu privire la combaterea epidemiei (cele ale Cezarului), însă acestea trebuie să fie în echilibru şi cu respectarea libertăţii noastre religioase şi de conştiinţă (cele ale lui Dumnezeu). Creştinii ortodocşi sunt pregătiţi să ajute Statul Român (iar majoritatea lor o fac, ca de pildă medicii, poliţiştii, pompierii, militarii ş.a.m.d.), respectând măsurile luate de către autorităţi. Însă, în acelaşi timp, fac un apel la înţelegere şi la colaborare, prin respectarea structurii intime a credinţei.

În calitate de creştini-ortodocşi, considerăm necesară slujirea permanentă a Sfintei şi Dumnezeieştii Liturghii pe altarele bisericilor noastre, precum şi respectarea dreptului credincioşilor de a avea acces la sfintele taine, în acord cu preotul şi cu respectarea normelor privitoare la adunările publice. Este aberant să interzici oficierea unui serviciu religios în format restrâns (până la 50 de persoane), dar să permiţi aglomeraţiile din marile centre comerciale. În ceea ce priveşte mănăstirile, obştile monahale trebuie lăsate să îşi continuie ritualurile zilnice nestingherite, eventualele restricţii putând fi impuse doar cu privire la accesul în biserică a unui anumit număr de persoane pe perioada desfăşurării lor. Săvârşirea cultului este, în viziunea creştinătăţii, expresia concretă a credinţei, a dobândirii sănătăţii trupului şi a sufletului, prin limitarea acesteia de către stat, încalcându-se într-un mod grav libertatea de conştiinţă. Cultul Bisericii este expresia concretă a acestei libertăţi.' a declarat preşedintele Societăţii Studenţilor Teologi din Iaşi (SSTI), Claudiu-George Dulgheru.

Tag-uri Nume: